zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Udržitelný rozvoj? Zapojme školy!

21.01.2005
Obecné
Udržitelný rozvoj? Zapojme školy!
Místní agenda 21 či udržitelný rozvoj jsou pojmy, které se často používají, ale někdy příliš abstraktně.
Zařízení, která se v Královéhradeckém kraji zapojila do pilotního mezinárodního projektu Škola pro udržitelný život, těmto pojmům konkrétní obsah dávají.

Podle definice obsažené ve zprávě Světové komise pro životní prostředí z roku 1987 se za udržitelný pokládá takový rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva, aniž by byly ohroženy možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. Stoupenci udržitelného rozvoje se snaží nalézt rovnováhu mezi kvalitou životního prostředí a společenským a ekonomickým rozvojem.

Agenda pro 21. století je dokument přijatý zástupci 179 států na konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992. Přináší podrobná doporučení a opatření, jejichž cílem je zabránit zhoršování stavu životního prostředí a postupně dosáhnout udržitelného rozvoje. Většinu opatření Agendy 21 je třeba realizovat na místní úrovni.

JAK JE NA TOM ČR

Česká republika patří mezi země, které Agendu 21 již přijaly. S praktickou implementací místní Agendy 21 na tom však dobře není. Zatímco v některých zemích, jako například ve Švédsku či Velké Británii, většina obcí a měst si už strategický akční plán místní Agendy 21 pro sebe zpracovala, v České republice je jich jen několik desítek.

Posláním pilotního projektu v Královéhradeckém kraji je zlepšit prostředí obcí a zapojovat školy do jejich života, zejména v oblasti životního prostředí, sociální a kulturní. Je na co navazovat: Vždyť školy zejména v malých obcích vždy v místní komunitě hrály stěžejní úlohu. Místní Agenda 21 je strategický a akční plán rozvoje místa, ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám, vycházející z místních tradic, podílející se na řešení globálních ohrožení a probíhající za účasti těch, kdo v místě žijí. Plánování a realizace konkrétních projektů může ideálně začít právě ve škole, ve vzájemném dialogu se zainteresovanou veřejností, místními spolky a obcí.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ BYL PRVNÍ

V roce 2004 byl projekt Škola pro udržitelný rozvoj pilotně uskutečněn v Královéhradeckém kraji. Je to společný grantový a asistenční projekt Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Na mezinárodní úrovni je projekt pod názvem "Schools for Sustainable Development - Community Action Programme" realizován v rámci společného programu s Toyota Motor Europe - Social Contribution Fund, Groundwork, UK a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska, Polsko. Na této úrovni jde zejména o výměnu zkušeností a přenos know-how z Velké Británie, kde mají s implementací místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje větší praktické zkušenosti.

Do programu se mohly v roce 2004 přihlásit všechny školy v Královéhradeckém kraji, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na společných projektech přispívajících ke zlepšení stavu životního prostředí, vzájemného vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti. Mohly to být projekty typu výsadby stromů na školním pozemku, veřejných prostranstvích obce a alejí kolem cest, obnovy a péče o ovocné sady, úprav a vylepšení veřejných prostranství obce či školy, vytvoření bezpečných stezek do škol, šetrného nakládání s odpadem, úspor energie, vody apod. V dalších letech se předpokládá rozšíření i do dalších regionů České republiky.

KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY

Žáci Základní školy v Machově na Náchodsku se sami rozhodli pomoci obci při rekonstrukci náměstí - prostranství před školou. Ve svém projektu nazvaném "Ať žije naše náměstí" chtějí výsadbou okrasných dřevin a květinových záhonů, umístěním laviček a vytvořením dětského koutku na hraní z prozatím "mrtvého" prostoru udělat opět "žijící" náměstí.

Pro projekt poněkud odlišného charakteru se rozhodli členové historického kroužku Základní školy v Horním Maršově na Trutnovsku. Postupně upravují okolí památníku padlým v 1. světové válce a současně vyhledávají historické údaje vztahující se k tomuto období i k tehdejšímu životu v obci. V okolí památníku jsou vysazovány nové okrasné dřeviny a vytvářeny nové květinové záhony. Místo bude také vybaveno lavičkami. Z chátrající památky se tak stane příjemné a důstojné místo obce.

Studenti Středního odborného učiliště obchodu a služeb v Rychnově nad Kněžnou svůj projekt nazvali "Každý z nás ovlivňuje životní prostředí víc, než si je ochoten přiznat" Rozhodli se vytvořit vlastními silami prostor pro trávení svého volného času i veřejnosti na školním pozemku. Chtějí dosud nevyužívanou plochu osadit vlastnoručně vyrobeným zahradním nábytkem, vybudovat altán jako prostor pro výuku venku a také posezení kolem ohniště.

Neméně zajímavý je projekt žáků Základní školy Mandysova přímo v centru Hradce Králové. Děti a učitelé se rozhodli obohatit stávající sportovní areál o relaxačně vzdělávací rozměr výsadbou arboreta a vytvořením dendrologické naučné stezky. Prostor pro odpočinek žáků i veřejnosti vybaví lavičkami z recyklovaného plastu a dokončí překážkovou dráhu pro jízdu zručnosti.

Studenti Gymnázia a Střední odborné školy v Úpici na Trutnovsku zase interpretují místní dědictví v projektu "Historická naučná stezka". Získávají od pamětníků a hledáním v archívech informace o kultuře a historii města. Zaměřují se především na slavné úpické rodáky. Vše pak zpracují formou informačních tabulí, a vytvoří tak místní historicky naučnou stezku městem.

Byť jde o projekty malé, mají jasné, konkrétní a měřitelné výstupy a jsou přínosem pro životní prostředí a příjemný život v obci. Jsou to malé krůčky, které mohou dát vznik velkým změnám.

AUTOR: MICHAL VESELÝ
Nadace Partnerství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí