zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Logistika a životní prostředí

19.01.2005
Obecné
Logistika a životní prostředí
"Zemi jsme nezdědili po našich předcích, ale vypůjčili jsme si ji od našich dětí" - napsal Antoine de Saint-Exupéry. Člověk se vždy snažil žít v souladu s přírodou, avšak s rozvojem civilizace a průmyslu jakoby tato potřeba ustoupila do pozadí.

Teprve v 70. letech 20. století se životní prostředí stalo terčem zájmu evropských politiků a začala vznikat ministerstva na ochranu životního prostředí. Pokračující růst populace, úbytek přírodních zdrojů a ekologické katastrofy, které se udály v 70. a 80. letech, byly pak důvodem k zavedení přísnějších zákonů a pravidel v této oblasti: Zákon o odpadech, který klade důraz na snížení množství odpadu a správné nakládání s odpady (v Německu byl tento zákon zaveden v roce 1986, v České republice vstoupila v platnost novela tohoto zákona č. 188/2004) či norma ISO 14001:1996 (novela 14001:2004), která zavádí standardy pro Environmental Management System v podnicích.

Aby byly splněny podmínky dané uvedenými pravidly, byl zaveden pojem reverse logistics (zpětná logistika), který se stal klíčovým slovem všech organizací zapojených do dodavatelsko-odběratelského řetězce - dodavatelů, výrobců, obchodníků a zákazníků .

V literatuře se uvádí tato definice pro zpětnou logistiku: "Zpětná logistika představuje všechny činnosti zapojené do řízení odpadů, jejich snižování a nakládání s odpady a nebezpečnými odpady, které vznikají při výrobě, balení a spotřebě výrobků včetně činností spojených se zpětnou distribucí." Zahrnuje různé procesy, jež jsou obdobné procesům v zásobování a distribuci, a jiné specifické (Dyckoff, Supply Chain Management and Reverse Logistics):

- Shromažďování zahrnuje činnosti spojené se sběrem odpadu z různých míst do jednoho místa.

- Třídění slouží k rozdělení velkého objemu odpadu do kategorií, které se liší způsobem s jejich nakládáním.

- Doprava přestavuje překonání fyzické vzdálenosti mezi jednotlivými procesy zpětné logistiky.

- Skladování zaujímá místo před dopravou nebo samotnými procesy. Je obzvlášť nezbytné maximální využití dopravních a procesních kapacit. Vzhledem k tomu, že odpady mají malou nebo žádnou hodnotu, nemá zde vázaný kapitál stejnou důležitost jako u tradičního skladování.

- Procesní činnosti vedou k transformaci odpadu na opětovně použitelné výrobky nebo do stavu, který je šetrný k životnímu prostředí.

Motivací firem k implementaci uvedených procesů zpětné logistiky může být především úspora nákladů či jiné ekonomické výhody, regulace státu, nebo zlepšení image vůči veřejnému mínění. K dlouhodobým cílům a politice mnoha firem ochrana a ohleduplnost k životnímu prostředí již patří. Prosazování této politiky i nadále bude do budoucna výhodou pro nás pro všechny.

Proto pokládám vzdělávání v oblasti životního prostředí pro manažery, zodpovědné za jakoukoli část logistického řetězce, za jedno z nejdůležitějších.

AUTOR: Monika Bažantová
Training and Management Academy Praha
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí