zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP zveřejnilo rozdělení povolenek na jednotlivá zařízení

20.01.2005
Ovzduší
MŽP zveřejnilo rozdělení povolenek na jednotlivá zařízení

Rozdělení povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů pro průmysl je připraveno. Na základě dotazů Evropské komise k Národnímu alokačnímu plánu jej zpracovalo Ministerstvo životního prostředí [1]. Přehled i Národní alokační plán jsou zveřejněny na stránkách MŽP http://www.env.cz.

 

Provozovatelé zařízení, kteří považují příděl povolenek v porovnání s ostatními firmami v daném odvětví za diskriminující, mohou požádat o jeho korekci. Zažádat musí do deseti pracovních dnů od zveřejnění přídělu povolenek a měli by průkazným způsobem doložit, že  je navržené množství znevýhodňuje [2]. Pro tento účel byla vyčleněna rezerva ve výši jednoho milionu povolenek. 

 

Celkové množství povolenek by mělo být 107,88 milionu (jedna povolenka umožňuje vypuštění 1 tuny oxidu uhličitého), výpočet byl upřesněn na základě historických údajů o emisích za jednotlivá zařízení . Přímo mezi podniky by se mělo v této fázi rozdělit 104 553 468 povolenek, zbytek tvoří rezerva pro nové účastníky a rezerva pro individuální korekce, které v této fázi rozděleny nejsou [3].

 

Evropská komise zatím ale České republice Národní alokační plán neschválila. Je proto možné, že se celkové množství povolenek změní – podle něj by pak byly upraveny počty povolenek pro jednotlivé firmy. 

 

Základní alokace pro jednotlivé sektory (miliony povolenek):

Veřejná energetika                                                                             63,16

Podniková energetika                                                                               3,90

Rafinérie                                                                                  1,55

Chemická výroba                                                                                      5,97

Koks                                                                                         0,31

Výroba a zpracování kovů                                                                                        16,46

Cement                                                                                    3,35

Vápno                                                                                      1,64

Sklo                                                                                          0,94

Keramika                                                                                 0,73

Celulóza                                                                                   0,20

Papír a lepenka                                                                                    0,99

Celkem                                                                                  99,20

 

Bonus pro včasná opatření                                                                                    3,12

Bonus KVET                                                                           1,56

CZT korekce                                                                           1,00

Individuální korekce                                                                                    1,00

Rezerva pro nové účastníky                                                                                  2,00

Celkem                                                                    107,88

 

Příděl povolenek pro jednotlivá zařízení sestává ze: základní alokace vycházející z historických emisí, rezervy pro včasná opatření, rezervy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) a korekce CZT (centrální zásobování teplem). Příděly z rezerv pro včasná opatření a KVET a korekce CZT jsou provedeny na základě vyhodnocení formulářů zaslaných MŽP (kapitola 9 alokačního plánu) [5].

 

 

Poznámky:

[1] Povolenky jsou mezi podniky rozděleny podle metodiky, kterou alokační plán detailně popisuje  (kapitola 2, 3, 4 alokačního plánu). Úpravou vstupních dat (zpřesnění historických emisí,  vyřazení podniků nebo naopak zařazení nových zařízení do systému)  došlo k mírné změně celkového přídělu povolenek na současnou úroveň 107,88. Princip výpočtu byl ovšem zachován tak, jak je popsán v kapitole 2 alokačního plánu.

 

[2] Kapitola 4.5 alokačního plánu. Žádosti o individuální korekce je třeba zaslat na adresu Samostatného oddělení změny klimatu, jejich posuzování bude probíhat za spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Termín ukončení příjmu těchto žádostí je 2. únor 2005.

 

[3] V případě žádostí o navýšení základní alokace za včasná opatření a KVET došlo k poměrnému krácení přídělu povolenek z těchto rezerv, protože celkové požadované množství přesáhlo objem rezervy. V případě včasných opatření je rezerva 3 120 000 povolenek (požadavek byl 5 356 851), v případě KVET je rezerva 1 560 000 povolenek (požadavek byl 4 138 333). Rezerva CZT naopak nebyla zcela vyčerpána, celkový požadavek byl 673 468 povolenek (rezerva byla vytvořena ve výši 1 000 000). Zbývající povolenky z rezervy CZT budou v souladu s alokačním plánem zrušeny.

V sektoru veřejná energetika byl proveden přepočet zohledňující poskytování podpůrných služeb pro ta zařízení, která byla v roce 2001 poskytovatelem těchto služeb. Tento přepočet neovlivnil celkové množství povolenek pro daný sektor.

Ze seznamu zařízení byla vyřazena ta, ke kterým nebyla do dnešní doby k dispozici historická data – jejich příděl povolenek by tak byl nulový. Firmy, kterých se tento problém týká, by měly potřebná data co nejrychleji doplnit.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí