zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za peníze z unie můžete obnovit les

21.01.2005
Les
Za peníze z unie můžete obnovit les
Pečujete o les? Pak i vy můžete získat dotaci ze společných fondů Evropské unie.
V případě programu Lesní hospodářství mohou žadatelé podat projekt v rámci čtyř podopatření na celkem osm investičních záměrů a mohou získat 50 až 100 procent vynaložených nákladů zpět. Přijatelné výdaje pro jeden projekt se mohou pohybovat v rozmezí od 19 tisíc do 53,1 miliónu korun, v závislosti na konkrétní investici.
Při obnově lesa poškozeného přírodními kalamitami a požárem a při zavádění preventivních opatření je možné získat finanční podporu zejména na různá ochranná opatření před přírodními kalamitami, na mimořádná opatření při kalamitách, na rekonstrukce poškozených lesních porostů nebo na obnovu lesa po kalamitních těžbách.
Podporuje se také zavádění preventivních protipovodňových opatření v lese, jako je například hrazení bystřin nebo protierozní opatření s cílem zabránit sesuvům půdy či vymývání lesní půdy. Požádat o podporu v této oblasti mohou vlastníci nebo nájemci lesa včetně vlastníků veřejných lesů, (včetně obcí) a sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů.
V rámci investic do lesů je možné získat podporu i na projekty týkající se výstavby, rekonstrukce nebo modernizace lesní dopravní sítě či na stavbu malých vodních nádrží nebo rybníků s cílem zadržet vodu v lesích. Dotaci lze získat i na různá odvodňovací zařízení. Je možné předkládat také projekty podporující návštěvnost lesa a bezpečnost jeho návštěvníků (například budování turistických stezek). Dotuje se i pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, ale i zařízení na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě a rovněž pořízení ekologických technologií.
V případě sdružování majitelů lesa mohou žadatelé získat finanční podporu zejména na zařízení kancelářských prostor a jejich vybavení, včetně výpočetní techniky, a dále na pořízení různých předmětů souvisejících s činnostmi, které bude sdružení pro své členy vykonávat. Příjemcem podpory zde bude sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení, za podmínky, že sdružuje nejméně deset vlastníků lesa a minimální výměra sdružovaných lesních majetků je 150 ha.
Pokud jde o zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd, je možné požádat o podporu na činnosti související se zalesňováním, jako je například příprava půdy, nákup sazenic, ošetření půdy před setím nebo sázením, doprava sadebního materiálu či vlastní výsadba, včetně péče o mladé lesní kultury.
Další kolo příjmu žádostí o dotace z programu Lesní hospodářství bude v průběhu února 2005 vyhlášeno ministrem zemědělství. Zpracovávat projekty proto doporučujeme začít co nejdříve.
V průběhu příprav mohou žadatelé dílčí činnosti konzultovat na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu, kde jim po předchozí domluvě odborníci poradí, zda jejich projekt odpovídá požadavkům a zda splňuje všechny podmínky.
Tím získají žadatelé také dostatek času na zajištění všech povinných příloh.
Autoři pracují na Ministerstvu zemědělství

Co podporuje program Lesní hospodářství
obnovu lesa poškozeného přírodními kalamitami a požárem
zavádění příslušných preventivních opatření (například na hnojení a vápnění ohrožených lesních ploch)
investice do lesů, projekty podporující návštěvnost lesa a bezpečnost jeho návštěvníků (například budování turistických stezek)
sdružování majitelů lesa
zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí