zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropské rozsudky

27.01.2005
Odpady
Evropské rozsudky
Odpověď na otázku, kdy je proces spalování odpadů s výrobou energie kvalifikován jako energetické využívání, formulují rozsudky Evropského soudního dvora ze dne 13. 2. 2003 Komise evropských společenství proti Lucembursku (C-458/00) a Komise evropských společenství proti Spolkové republice Německo (C-228/00). Podle rozsudku C-458/00 (body 32-34) Evropského soudního dvora a definice podle bodu R1 přílohy II B směrnice Rady 75/442 EEC o odpadech ("Hlavní použití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie") musí být splněno:

Podstatná část odpadu je použita za smysluplným účelem výroby energie (bod 32). Spalováním odpadu se vyrobí či získá více energie, než je zapotřebí pro vlastní spalovací proces (bod 33). Část získaného energetického přebytku ze spalovacího procesu bude skutečně jako tepelná nebo elektrická energie využita (bod 33).

Odpad musí být využit zejména jako palivo nebo jiný prostředek k výrobě energie, což znamená, že většina odpadu bude spotřebována pro spalování a větší část uvolněné energie bude využita (bod 34).

Hlavním cílem operace využití odpadu je, aby odpad posloužil užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by byly pro tento účel použity, a aby tak přispěl k zachování přírodních zdrojů (bod 36).

V napadených rozhodnutích odmítly lucemburské úřady považovat spálení odpadu ve spalovně ve Francii za využití, s odůvodněním, že primárním účelem této spalovny je tepelné zpracování s ohledem na mineralizaci odpadu (bod 39). Nelze tedy předpokládat, že je jejím hlavním cílem využití odpadu, i když bude veškeré teplo nebo část tepla využito (bod 41).

O energetické využívání jde například tehdy, když při absenci odpadu musí zařízení použít primárních zdrojů energie (bod 44).

Kritéria jako výhřevnost odpadu, obsah škodlivin nebo míchání odpadů nesmějí být za účelem kvalifikace využívání/odstraňování použity (bod 47).

V poslední době jsou diskutabilní tendence vázat energetické využívání odpadů na určitou hodnotu výhřevnosti. Znamenalo by to, že by odpady byly teprve od určité hodnoty výhřevnosti (např. 11 MJ/kg) využívány a pod touto hodnotou pouze odstraňovány.

(Zdroj: J. Hyžík - Energetické využívání odpadu, přednáška přednesená na konferenci Dny spalování 2004)
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí