zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní den mokřadů – novým českým mokřadem je Podzemní Punkva

02.02.2005
Příroda
Mezinárodní den mokřadů – novým českým mokřadem je Podzemní Punkva

Druhý únor se od roku 1997 slaví jako Světový den mokřadů [1]. Ochranu těchto vzácných přírodních stanovišť zajišťuje dokonce zvláštní mezinárodní smlouva - Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů [2].

 

Ramsarská úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do Seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu. V České republice tyto aktivity koordinuje od roku 1993 Český ramsarský výbor, který ochranu mokřadů a jejich biodiverzity v ČR koordinuje.

 

V České republice bylo dosud vyhlášeno 10 mokřadů mezinárodního významu. Ve čtvrtek 3. února 2005 proběhne v CHKO Moravský kras slavnostní vyhlášení dalšího mokřadu mezinárodního významu u nás, a to Podzemní Punkvy. Diplom vedoucímu Správy CHKO Moravský kras Leoši Štefkovi předá ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Připravuje se i vyhlášení dvanáctého mokřadu pod ochranou Ramsarské úmluvy – rašeliniště v Krušných horách.

 

Mokřady mezinárodního významu v ČR:

q       Šumavské rašeliniště – 10 225 ha, zapsáno 1990

q       Třeboňské rybníky – 9 710 ha, zapsáno 1990

q       Břehyně a Novozámecký rybník – 1 348 ha, zapsáno 1990

q       Lednické rybníky - 691 ha, zapsáno 1990

q       Litovelské Pomoraví – 6 194 ha, zapsáno 1993

q       Poodří – 4 427 ha, zapsáno 1993

q       Krkonošská rašeliniště – 209 ha, zapsáno 1993

q       Třeboňská rašeliniště – 1 051 ha, zapsáno 1993

q       Mokřady Dolního Podyjí – 11 525 ha, zapsáno 1993

q       Mokřady Pšovky a Liběchovky – 361 ha, zapsáno 1998

q       Podzemní Punkva – 1 571 ha, zapsáno 2004, bude vyhlášena 3. 2. 2005

q       Krušnohorská rašeliniště – v přípravě

 

Celková rozloha těchto lokalit je 47 212 ha. Nacházejí se na území národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo jsou vyhlášeny jako národní přírodní rezervace.

 

Další informace:

http://www.ramsar.org/wwd2005_index.htm

http://www.ramsar.org

http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/umluvy_op

 

Poznámky:

[1] Mokřady se podle Ramsarské úmluvy rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou; jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.

[2] Ramsarská úmluva (celým názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva), podepsaná 2. ledna 1971 v íránském Ramsaru, je první celosvětová mezivládní úmluva, uzavřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů. Jde o jedinou úmluvu, chránící konkrétní typ biotopu. Ve světě doposud Ramsarskou úmluvu podepsalo 144 států, Československo se k ní připojilo jako jeden z posledních evropských států v roce 1990. ČR je členským státem od svého vzniku.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí