zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrované povolení je třeba získat do dvou let

16.02.2005
IPPC
Integrované povolení je třeba získat do dvou let
Celkový počet zařízení, která spadají do působnosti zákona o integrované prevenci, je v České republice odhadován na přibližně 1500.
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění ukládá více než tisíci průmyslových, zemědělských a jiných provozů na území České republiky získat do 30. října 2007 od krajského úřadu (výjimečně od Ministerstva životního prostředí) takzvané integrované povolení. Zatím prošlo požadovaným procesem jen několik set provozů. Odborníci varují, že nechávat vyřizování integrovaného povolení na poslední chvíli se nemusí vyplatit, státní orgány budou žádostmi zavaleny.
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění se vztahuje i na zařízení, která již jsou v provozu. Ty provozy, které tomuto zákonu podléhají, jsou vyjmenované v příloze. Většinou se jedná o průmyslové provozy od určité kapacity, stejně tak o zemědělskou výrobu, skládky a podobně. Většinu velkých zařízení bude možné provozovat pouze s integrovaným povolením. Provozovatel přitom musí podat žádost o integrované povolení v průběhu letošního roku.
Pro integrovanou prevenci a omezování znečištění se vžila zkratka IPPC z anglického integrated pollution and prevention control.
"IPPC je uzákoněn v celé Evropské unii. V některých zemích, jako Velká Británie, už běží 15 let. V České republice je novinkou a provozovatelé si často nejsou vědomi svých povinností," říká Miroslav Dostál, jednatel společnosti Investprojekt NNC, která poskytuje konzultace v oblasti životního prostředí. Nutnost získat povolení se podle něj týká mnoha zařízení, za první dva roky platnosti zákona jich byl projednán a vyřízen jen zlomek.
"Rok 2007 se blíží a přes tisíc zařízení bude muset projít procesem IPPC. Státní mašinérie to nebude schopna zvládnout. Proces trvá několik měsíců," varuje Dostál.
Celkový počet zařízení, která spadají do působnosti zákona o integrované prevenci, je v České republice odhadován na přibližně 1500.
"Podle dostupných statistických informací bylo do současnosti podáno 372 žádostí na 503 zařízení a uděleno 249 integrovaných povolení," upřesnila tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí Karolína Šůlová.

Nejlepší technologie
Důležitou roli v procesu získávání integrovaných povolení hrají úřady, které povolení udělují. Působí jako "poštovní schránka", přes kterou se vše vyřizuje.
Odborná část spočívá na nové vládní organizaci - Agentuře integrované prevence. Ta dělá odborné posudky a řeší připomínky. Současně doporučuje, jakým způsobem podnik musí zařízení provozovat.
Všechny provozní technologie se srovnávají s takzvanou nejlepší dostupnou technologií (Best Available Techniques, BAT). Různé technologie jsou popsány a výroba by se jim měla přibližovat. Pokud se zjistí, že například při výrobě podnik spotřebovává desetkrát více energie než při BAT, nebude taková výroba pravděpodobně přijatelná a postupně by měla směřovat k rekonstrukci nebo zastavení.
Zkoumají se parametry výroby z hlediska energie, surovin, odpadů a mnoha jiných parametrů. "Stát má nástroje, jak zastavit zcela nevhodné technologie," doplňuje Dostál.
"Koncept nejlepších dostupných technik je jedním z klíčových v celém procesu integrované prevence," potvrdila Šůlová.
Cílem integrované prevence nicméně není okamžité zavedení postupů označovaných jako BAT. Podle Šůlové je třeba nalézt optimální řešení pro postupné zlepšování environmentální výkonnosti podniků, neboť proces IPPC a jeho dopady musí být pro provozovatele zařízení ekonomicky zvládnutelné. Jedná se o aplikaci takových nástrojů, kterými bude provozovatel ve shodě s povolujícím orgánem chránit životní prostředí jako celek.

Je dostatek času?
Proces IPPC je podle odborníků na vztahy podniků a životního prostředí přichystaný a běží, ale zatím se do něj zapojilo málo provozů, na které se požadavek získání integrovaného povolení vztahuje. Jsou kraje, které jsou napřed. Mají zpracován harmonogram, podle něhož jsou veškeré provozy, které spadají pod zákon IPPC, postupně projednávány a vydávána integrovaná povolení. V některých krajích ale žádný plán není.
"Krajské úřady jako povolovací orgány se různými prostředky snaží aktivně oslovovat provozovatele zařízení a informovat je o nutnosti mít integrované povolení. Je ovšem odpovědností zejména samotných provozovatelů zařízení spadajících do působnosti zákona o IPPC mít integrované povolení do stanoveného termínu," sdělila Šůlová. Podle Dostála hrozí, že podniky, které ani neprojeví snahu integrované povolení získat, budou zavřeny. "U velkých provozů nevidím riziko zanedbání povinnosti podle IPPC. Ten zákon se ale vztahuje i na malé, například některé farmy či malé chemické provozy. Tam bude aktivita asi menší," řekl.
Vedoucí projektů ve společnosti Investprojekt NNC Petr Mynář se domnívá, že menší firmy nutnost získat povolení podceňují. "Spoléhat na posunutí termínu z důvodu velkého návalu žádostí je riskantní," varuje Mynář. Že se lhůta prodlouží, odmítá i Ministerstvo životního prostředí. "Termín, ke kterému musí mít platné integrované povolení provozovatelé stávajících zařízení, je konečný," potvrdila Šůlová.
Může se zdát, že podnikům, na které se zákon o integrované prevenci a omezování znečištění vztahuje, stačí před rokem 2007 podat žádost. Proces získání integrovaného povolení je však složitý a zdlouhavý. Nestačí jen vyplnit nějaký formulář a není vyloučeno, že firma bude muset vyhledat odbornou pomoc. Autor je spolupracovníkem redakce

Co ukládá zákon o integrované prevenci
Více než tisíc průmyslových, zemědělských a jiných provozů musí získat do 30. října 2007 od krajského úřadu (případně Ministerstva životního prostředí) takzvané integrované povolení.
Většinu velkých zařízení bude možné provozovat pouze s integrovaným povolením, provozovatel by si měl zažádat o integrované povolení v průběhu letošního roku.
Nejlepší dostupná technologie
Odborné posouzení a připomínky přísluší Agentuře integrované prevence.
Provozní technologie se srovnávají s takzvanou nejlepší dostupnou technologií (BAT). Různé technologie jsou popsány a výroba by se jim měla přibližovat.
Pokud se zjistí, že například výrobní podnik spotřebovává desetkrát více energie než při BAT, nebude výroba přijatelná.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí