zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnova původního rybníku v oboře Hvězda

18.02.2005
Voda
Obnova původního rybníku v oboře Hvězda

Obora Hvězda je nepochybně územím, které k sobě od nepaměti přitahuje mimořádnou pozornost. Na počátku snad byla pohanským obětištěm, později nevelkou tvrzí na hraně svahu nad Litovickým potokem. Ve vlastnictví břevnovského kláštera se území budoucí obory nacházelo až to roku 1534, kdy původní les Malejov odkoupil císař Ferdinand I. a založil v Liboci druhou královskou oboru (vedle již existující obory v Bubenči), zpočátku zvanou Nová. V 16. století se obora stala nejspíše pro svou romantickou polohu místem pro stavbu letohrádku, podle návr­hu Ferdinanda Tyrolského. Od svého vzniku obora sloužila jako místo královské honitby, ale byla také využívána při slavnostních příležitostech, jako byly korunovace, diplomatické návštěvy aj. Dlouhý a dramatický vývoj královské obory však v sobě nezahrnoval pouze období slávy a lesku, ale také krušná období válek, devastace cizími i vlastními vojsky, loupení, pálení a velkoplošného kácení. Hvězda se stala přímo dějištěm válečných událostí, mezi nimiž dominuje bělohorská bitva jako mezník vývoje národních dějin s následujícím obdobím úpadku Hvězdy. Koncem 18. století letohrádek zpustl a byl přeměněn na pouhou prachárnu. V roce 1862 přešla Hvězda do správy zámeckého hejtmanství, sklad střelného prachu byl vyklizen v následně byl letohrádek restaurován. Během první poloviny 19. století byly větší plochy obory opětně zalesněny.

Obora Hvězda jako většina obor měla i své vodní plochy, sloužící nejen jako estetický prvek, ale také jako napajedla pro zvěř. Napájení vodních ploch bylo zde vždy ze dvou zdrojů. Jednak z přítoku od Bílé Hory směrem ke Světlušce a dále na louku, druhým zdrojem byl Litovický potok. Dnes potok teče okolo oborní zdi, v minulosti však vedl oborou. Z dobových dokumentů vyplynulo, že rybníky zde byly na několika místech, ale neměly příliš dlouhou životnost. K jejich obnově směřovaly i některé plány, zejména z doby první republiky. Specifikou Hvězdy byl a je hradní vodovod, odvádějící vodu z obory na pražský hrad.

Rybník v oboře Hvězda je navržen jako boční nádrž s plochou provozní hladiny 2257 m2 a objemem 2354 m3. Napájen bude obnoveným náhonem z potoka od studánky Světluška, kde se vybuduje rozdělovací objekt, kterým se zajistí dotace vody do rybníka i do původního mokřadu. Jako manipulační objekt bude na rybníce osazen betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou, který se osadí do hráze zároveň s návodní hranou koruny hráze a bude přístupný přímo z hráze rybníka.
Jako ochrana před přívalovými dešti je na náhonu v říčním km 0,07233 navržena zemní hrázka s trubní propustí DN 300 mm. Za povodně bude přítok do rybníka omezen tímto potrubím. Před prahem je navržen v levém břehu jednoduchý nouzový přeliv, kterým voda přeteče do stávajícího koryta v prostoru mokřadu.
Vody z mokřadu a rybníka budou odvedeny otevřeným zemním korytem, které bude v místě pěšiny přemostěno dřevěnou lávkou pro pěší, s oboustranným zábradlím. Stávající koryta vodotečí budou pročištěna v celkové délce 175,5 m.
Soutok s Litovickým potokem je navržen v říčním km 13,25531. Koryto Litovického potoka bude v místě soutoku opevněno kamennou dlažbou tl. 200mm v délce 6m.


 plánek rybníku   historická mapa s vyznačením polohy rybníčku
 plánek  Poloha rybníčku na hist. mapě

 

04-12- hvězda - rybník-res.jpg
Probíhající práce - rybníček ve Hvězdě

Investor:
Hlavní město Praha zastoupené
Odborem městské zeleně MHMP
Letenská 8, Praha 1
TDI – Ing. Jiří Karnecki

Dodavatel:
Lesy hl. města Prahy
středisko vodní toky
Práčská 1885, Praha 10
Stavitel – Zdeněk Baloun

Doba realizace:
září 2004 – jaro 2005

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí