zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Údolí bude mít konečně ochranu

02.03.2005
Příroda
Údolí bude mít konečně ochranu
Martin Sklenář Moravský Krumlov Údolí říčky Rokytné u stejnojmenné vsi a Moravského Krumlova patří bez nadsázky mezi perly jihomoravské přírody. Na rozdíl od jiných postrádá dosud tato mimořádná lokalita zákonnou ochranu. To se však v nejbližší době změní. Lokalita bude po zásluze vyhlášena národní přírodní rezervací. "Hlavním motivem ochrany bude výskyt unikátních rostlinných a živočišných společenstev, která se zachovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém a členitém útvaru údolí říčky Rokytné zahloubeném v permských slepencích. Díky množství kombinací přírodních podmínek, jako je orientace, sklon svahů, vlhkost, lokální chemismus půdy, se v tomto území vyvinula řada přírodních společenstev různého charakteru a celé území získalo na mimořádném druhovém bohatství,"sdělil k lokalitě Petr Slavík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Brno. V tomto území je ověřeno na 550 druhů vyšších rostlin. Vegetace skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, která se na území nachází, je druhově velmi bohatá a zahrnuje řadu chráněných a ohrožených druhů. Mezi nejvýznamnější zástupce vyšších rostlin patří endemický hvozdík moravský, který neroste nikde jinde na Zemi, než na několika málo místech u Moravského Krumlova a Ivančic. "Ze vzácných rostlin jde například o řeřišničník skalní, miniaturní pískavici provensálskou, pryskyřník ilyrský, známý kosatec nízký, oměj jedhoj, devaterku rozprostřenou. Velmi hodnotná jsou lesní společenstva dubohabřin, šípákových doubrav a reliktních lipin, která jsou dochována v téměř přirozené druhové skladbě. Na území rostou všechny druhy dubů přirozeně se vyskytující v ČR. Lokalita hostí rovněž řadu chráněných druhů živočichů. Z bezobratlých je hojně zastoupena kudlanka nábožná, vzácný motýl pestrokřídlec podražcový nebo ploskoroh pestrý. Atraktivními brouky jsou krasec uherský a tesařík obrovský. Z plazů zmiňme především ještěrku zelenou, která se v našem státě vyskytuje pouze na několika málo lokalitách,"dodal Slavík. Významným krajinotvorným prvkem tohoto území je samotná řeka Rokytná, nacházející se dosud v přirozeném stavu bez rozsáhlejších technických úprav a představující cenný geomorfologický a hydrologický fenomén zasluhující ochrany. Území by se mělo v nejbližších týdnech konečně dočkat statutu národní přírodní rezervace pod názvem Krumlovsko- rokytenské slepence. Proběhne- li zdárně meziresortní připomínkové řízení, bude chráněné území vyhlášeno ministerstvem životního prostředí snad počátkem dubna. Rezervace bude sestávat ze dvou částí - skalního am . teátru, který obepíná centrum Moravského Krumlova, a z říčního údolí včetně známého vrchu Tábora a bočního údolí s vodopádem. Rozkládat se bude na 85 hektarech. "Vyhlášení rezervace zajistí přísun . nancí potřebných k údržbě území a k zlepšování jeho stavu. Statut národní přírodní rezervace, jakožto nejvyšší možné kategorie maloplošné ochrany v ČR, sám o sobě vypovídá o vysoké hodnotě tohoto území a zároveň se stane navenek jakousi , visačkou kvality', která jistě zvedne turistickou přitažlivost Moravského Krumlova a jeho okolí. Už nyní začíná příprava naučné stezky, která by měla návštěvníkům přiblížit přírodní, kulturní i historické zajímavosti města i rezervace,"doplnil Slavík. "Projekt vzniká pod záštitou Městských lesů Moravský Krumlov, ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Brno, Správou ochrany přírody a naším městským úřadem. Tuto aktivitu podporujeme i z hlediska mikroregionu. Výsledek by měl vyústit ve zpřístupnění stezky během příštího roku,"uvedla místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí