zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ZELENÁ ZPRÁVA 2003

03.03.2005
Zemědělství
ZELENÁ ZPRÁVA 2003
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2003 (Zpráva 2003) je předkládána proti předchozí Zprávě v zúžené podobě. Další rozsáhlejší změny lze očekávat ve struktuře zprávy za rok 2004 - první „Zelené zprávě“ po vstupu do EU.

Obecně lze konstatovat, že českému zemědělství se podle hospodářského výsledku stále nedaří vykročit z červených čísel, nicméně se podařilo významně snížit celkovou ztrátu. Z propočtu hospodářského výsledku podle výběrového šetření FADN za souhrn podniků právnických a fyzických osob hospodařících na půdě a ze šetření ČSÚ za zemědělské podniky hospodařící bez půdy vychází (po započtení osobního důchodu u podniků fyzických osob) souhrnná ztráta za zemědělství ČR 1,1 mld. Kč.V porovnání s rokem 2002 se jedná o snížení celkové ztráty o 2,4 mld. Kč. Zlepšení hospodářského výsledku se projevilo u všech typů zemědělských podniků.

Dosažený výsledek hospodaření byl, obdobně jako v předchozích letech, v podnicích právnických i fyzických osob výrazně ovlivňován dotacemi provozního charakteru, které se směrem k lepším přírodním podmínkám snižovaly. Bez těchto dotací by zemědělské podniky ve všech typech oblastí hospodařily se ztrátou narůstající směrem k méně příznivým oblastem.

Z provedených šetření je zřejmé, že se daří naplňovat hospodářskou politiku státu usilující o vyrovnání ekonomických podmínek podniků hospodařících v různých půdně-klimatických oblastech. Zejména se podařilo posílit podpory směrem k podnikům, které hospodaří v méně příznivých oblastech a ve prospěch mimoprodukčních funkcí.

Daný výsledek byl dosažen za situace, kdy hrubá zemědělská produkce celkem (v s. c. roku 1989) na základě odhadů ČSÚ v porovnání s rokem 2002 poklesla o 7,6 %. Meziročně se snížila rostlinná produkce o 13,4 %, živočišná produkce rovněž poklesla, avšak ve výrazně menší míře, a to o 2,9 %.

Zemědělství bylo v roce 2003, obdobně jako v roce 2002, výrazně postiženo nepříznivými podmínkami, zejména vláhovým deficitem, což se spolu s dalším meziročním poklesem CZV muselo projevit v poklesu zemědělské produkce i v trvajícím záporném hospodářském výsledku.

Obdobně jako v předchozích letech představuje tabulková příloha utříděný přehled sociálně-ekonomických a výrobních ukazatelů vycházejících z podkladů ČSÚ, z rezortní statistiky, z výběrového šetření FADN (počet respondentů se zvýšil na 1 577) a z dalších zdrojů.

Přílohou Zprávy 2003 je samostatná publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2003 v síti testovacích podniků FADN CZ“.

V souvislosti se získáváním statistických údajů je třeba poděkovat za dobrou spolupráci odboru statistiky zemědělství a lesnictví a dalším útvarům ČSÚ, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí, výzkumným ústavům rezortu zemědělství a dalším institucím. Stejně tak zasluhují poděkování všichni respondenti zahrnutí do výběrového šetření FADN, kteří dlouhodobě poskytují nezbytné podklady k propočtům a hodnocení výsledků hospodaření zemědělských podniků.

Číselné údaje Zprávy 2003 jsou uváděny v hodnotách, které byly k dispozici k 23. dubnu 2004. V řadě případů jde tedy o předběžné údaje, které budou revidovány v následující Zprávě. Stejný postup je uplatněn i pro předběžné údaje Zprávy 2002, které jsou v letošní Zprávě uvedeny v revidovaných hodnotách. V několika případech, v důsledku nově zjištěných skutečností, došlo k revizi i některých starších údajů.

Ke stažení zde: ZELENÁ ZPRÁVA 2003

Zdroj: MZe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí