zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se stát ekologickým zemědělcem

10.03.2005
Zemědělství
Jak se stát ekologickým zemědělcem
Za podání žádosti o registraci ekologického podnikatele na ekofarmě je podle § 38 zákona stanoven správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Žádost o registraci pro ekologické zemědělství na ekofarmě podává žadatel – zemědělec, včelař, zásadně na Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), odbor rozvoje venkova a ekologie, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, výhradně na předtištěném formuláři.  Žádost je možno podat v těchto variantách:

  1. pro pěstování rostlin - podává žadatel, který bude v ekologickém zemědělství na ekofarmě provozovat pouze pěstování rostlin – rostlinnou produkci, součástí ekofarmy nebude žádný chov hospodářských zvířat
  2. pro pěstování rostlin i chov hospodářských zvířat - podává žadatel, který bude provozovat klasickou uzavřenou ekofarmu, tento způsob registrace jednoznačně doporučujeme
  3. pro chov hospodářských zvířat, pokud již nabylo právní moci rozhodnutí o registraci pro pěstování rostlin - podmínkou pro podání žádosti je ukončené přechodné období na pozemcích ekofarmy, minimálně pro pastviny nebo výběhy určené pro chov těchto zvířat
  4. pro chov včel - včelař nemusí (ale samozřejmě může) být podnikatel, nemusí podnikat na ekofarmě, ale stanoviště včelstev, jakož i další péči o včelstva a včelařskou činnost musí podřídit zákonu č. 242/2000 Sb.

Žádá-li podnikatel o registraci pro více ekofarem, musí předložit žádost pro každou ekofarmu samostatně. Žádost musí být úplná a musí obsahovat předepsané náležitosti dané zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhláškou MZe č. 53/2001 Sb., jinak MZe žadateli žádost vrátí k doplnění s výzvou, aby vady žádosti do 60 dnů odstranil. Pokud žadatel v této lhůtě vady žádosti neodstraní, MZe správní řízení ve věci registrace pro ekologické zemědělství zastaví.

Žádost se podává na předtištěných formulářích, které si lze vyžádat přímo na MZe nebo u pověřené osoby KEZ o.p.s na níže uvedených kontaktních místech. Vypracování žádosti je potřeba věnovat náležitou pozornost a je možné požádat o pomoc některého z odborných poradců, působících na regionálních pracovištích svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk (www.pro-bio.cz).

Zaregistrováním k ekologickému zemědělství se zemědělci dobrovolně zavazují dodržovat zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhlášku. Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává Ministerstvo zemědělství, které pověřilo pro výkon kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství organizaci KEZ o.p.s., se sídlem v Chrudimi. Inspektoři této kontrolní organizace pravidelně kontrolují dodržování podmínek zákona č. 242/2000 Sb. přímo na ekofarmách. Výkon kontroly a osvědčování v ekologickém zemědělství je prováděn za úplatu. Aktuální ceník služeb KEZ o.p.s. je k dispozici na www.kez.cz,

Kontaktní adresy:
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rozvoje venkova a ekologie, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 221 812 056, 221 812 419,
fax: 221 812 165
e-mail: leibl@mze.cz, jungr@mze.cz,

KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
tel. a fax: 469 622 249
e-mail: kez@kez.cz

PRO-BIO svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53
787 01  Šumperk
tel.: 583 216 609
fax: 583 214 586
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí