zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O co je možné žádat do konce měsíce

11.03.2005
Zemědělství
O co je možné žádat do konce měsíce
Do konce března mohou zemědělci žádat o podporu z některých programů Ministerstva zemědělství financovaných z národních zdrojů. Datem 31. března totiž končí přijímání žádostí do programů Podpora poradenství v zemědělství a Podpora evropské integrace nevládních organizací.
Termín je rovněž důležitý pro zemědělce, kteří podávají první žádost o dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů, tedy celých těl uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat. Co se tohoto programu týče, žadatelem může být chovatel hospodářských zvířat, který podniká v zemědělské výrobě a který zajistí neškodné odstranění kadáverů hospodářských zvířat.
Dotace přitom může činit až pět korun na jeden kilogram hmotnosti uhynulého zvířete předaného k neškodnému odstranění osobě, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti.
Podpora se však neposkytuje na likvidaci kadáverů, jejichž neškodné odstranění bylo nařízeno mimořádným veterinárním opatřením a které bylo, či bude hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu veterinárního zákona. Rovněž nemohou počítat s podporou ti, kteří porušili zákon na ochranu zvířat proti týrání a úhyn zavinili.
V rámci tohoto programu je možné přitom podat celkem tři žádosti. První, vztahující se k období od 1. října loňského roku do konce letošního února, je přitom nutné podat do konce března.
Druhou žádost je možné podat do poloviny června. Je přitom možné uplatnit náklady, které zemědělci vznikly od 1. října 2004 do 31. května 2005, pokud již nebyly zahrnuty do první žádosti.
Konečně třetí žádost se podává do 14. října 2005, a to za období od října loňského roku do konce letošního září na předmět dotace, který podnikatel neuplatnil v předchozích žádostech.
Podávaná žádost přitom musí obsahovat určité náležitosti. Zájemce by neměl zapomenout například přiložit doklad o registraci podnikání v zemědělství, doklad o zřízení bankovního účtu (smlouva s peněžním ústavem či bankovní výpis) a kopie prvotních, daňových dokladů o předání kadáveru k neškodnému odstranění.
Do konce března je také možné podávat žádosti o podporu v rámci programu Podpora evropské integrace nevládních organizací. Je tak možné získat až 100 procent nákladů na členské příspěvky ve vybraných mezinárodních organizacích. Jedná se například o Konfederaci evropského zemědělství (CEA), Konfederaci mladých farmářů (CEJA), Evropskou konfederaci zemědělských producentů (COPA), Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví (COGECA) a další organizace. Kromě toho je možné získat také dotaci ke vzniklým nákladům na jednání v organizacích v zahraniční.
Co se týče programu Podpora poradenství, je možné získat zpět až 80 procent nákladů spojených s poradenskou službou týkající se ochrany vod, zlepšení podmínek hospodářských zvířat či ekologického způsobu hospodaření.
Podrobné informace o programech mohou zájemci získat na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz.


Programy s příjmem žádostí do 31. března
Podpora evropské integrace nevládních organizací
Dotace se poskytuje na vstup, členství, zastoupení ve vybraných mezinárodních nevládních organizacích.
Výše dotace může činit až 100 procent nákladů na členské příspěvky ve vybraných organizacích.
POdpora neškodného odstraňování kadáverů
Program umožní částečně pokrýt náklady spojené s neškodným odstraňováním tel uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat.
Výše dotace činí pět korun za kilogram hmotnosti kadáveru předaného k neškodnému odstranění.
Podpora poradenství v zemědělství
Je možné získat až 80 procent nákladů spojených s poradenskou službou.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí