zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů

14.03.2005
Odpady
Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů
Kraj Vysočina uzavřel v červenci 2004 na základě usnesení rady kraje smlouvu s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. o řešení pilotního projektu „ Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“.Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění nakládání s komunálním odpadem (KO), posílení sběru využitelných složek KO a zkvalitnění vyseparovaných složek KO.

Rok 2004 byl výchozím rokem tohoto projektu, podařilo se zmapovat stav nakládání s KO na území kraje Vysočina, byl proveden i průzkum veřejného mínění obyvatel kraje Vysočina.

Proběhlo školení starostů všech obcí a pracovníků obcí s rozšířenou působností  problematice tříděného odpadů. Prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny „Systém sběru a třídění odpadu 2004“ došlo k posílení sítě odděleného sběru odpadu. Finančními prostředky ve výši 5, 45 mil. Kč bylo podpořeno 106 žadatelů a zakoupeno 987 velkoobjemových a 189 maloobjemových kontejnerů na tříděný sběr.

Na pilotní projekt v roce 2005 naváže regionální komunikační kampaň. Zároveň byl znovu vyhlášen (zastupitelstvem kraje ze dne 15. února ) grantový program „Systém sběru a třídění 2005“ s alokací finančních prostředků 4,5 mil. Kč a uzávěrkou příjmu žádostí 31. 3. 2005.

Spolupráce se společností EKO – KOM, a.s. úspěšně naplňuje společné cíle v oblasti odpadového hospodářství kraje Vysočina.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí