zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - EU

14.03.2005
Obecné
Veřejné zakázky - EU
47408-2005 (EU); NANTES, FR
F-Nantes: Studie vlivu na zivotní prostredí
• Typ: invitation to tender (service contract, open procedure)
• Popis: Studie vlivu na zivotní prostredí
Detail oznámení

47312-2005 (EU); BUDAPEST, HU
HU-Budapest: Podnikatelské a manazerské poradenství a související sluzby
• Typ: prior information procedure (service contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Podnikatelské a manazerské poradenství a související sluzby Poradenství v oblasti obchodního rozvoje Poradenství v oblasti financního rízení Poradenství v oblasti rízení výroby Rízení reklamy Odvoz odpadu Sluzby vztahující se ke kontaminované pude Cistení a úprava pudy Likvidace azbestu Boj proti znecistování zivotního prostredí Ochrana pred ropným znecistením
Detail oznámení

47300-2005 (EU); BRATISLAVA, SK
SK-Bratislava: Poradenství v oblasti zivotního prostredí
• Typ: prior information procedure (service contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Databázové programové vybavení Aplikacní programové vybavení Pocítacové programy Programové vybavení pro management Vzdelávací programové vybavení Práce s verejností Poradenství v oblasti nákupu zbozí Pocítacová skolení Ekologická skolení Poradenství v oblasti zivotního prostredí
Detail oznámení

47295-2005 (EU); LODZ, PL
PL-Lódz: Technické projektování
• Typ: prior information procedure (service contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Realitní sluzby Architektonické, technické a zememericské sluzby Poradenské inzenýrství a stavební sluzby Stavební sluzby Stavební dozor Poradenské a konzultacní inzenýrství Technické projektování Technické projekty pro provádení stavebne inzenýrských prací Geotechnické sluzby Technické studie Poskytování sluzby v oblasti ochrany proti korozi Zahradní architektura Vedecký pruzkum Tvorba map Odborné inspekce automobilu Kanalizace, odstranování odpadu, hygienická zarízení a ekologické sluzby Cistení ulic Odklízení snehu Odklízení ledu Monitorování znecistení zivotního prostredí Merení skodlivých emisí
Detail oznámení

47099-2005 (EU); NANTES, FR
F-Nantes: Stavební práce
• Typ: works contracts awarded by the concessionaire (public works contract, open procedure)
• Popis: Stavební práce Konstrukcní a stavební práce Instalace a montáz potrubních systému Destové potrubí Sbírání prumyslových odpadních vod Stavba stresních konstrukcí Pokládka stresních krytin Obvodové konstrukce Elektroinstalacní práce Instalace a montáz topení, vetrání a klimatizace
Detail oznámení

47068-2005 (EU); WASQUEHAL, FR
F-Wasquehal: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Detail oznámení

47052-2005 (EU); GIERES, FR
F-Gičres: Stavební úpravy sportovních zarízení
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Premistování zeminy Stavební úpravy sportovních zarízení Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Instalace a montáz zarízení pro venkovní osvetlení Instalace a montáz oplocení Pokládka podlah a podlahových krytin
Detail oznámení

47042-2005 (EU); LA SEYNE-SUR-MER, FR
F-La Seyne-sur-Mer: Stavební práce
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Silnicní svítidla Stavební práce Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Stavební práce pro kanalizacní potrubí
Detail oznámení

47035-2005 (EU); MNICHOV, DE
D-Mnichov: Stavební úpravy domu
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Premistování zeminy Stavební úpravy domu Parkoviste Stavební práce pro vodovodní a kanalizacní potrubí Pomocné práce pro telekomunikace Sanitární práce Ochrana pred zásahem blesku Pokládka kabelu Elektroinstalacní práce pro vytápení budov a montáz jiných elektrická zarízení Jiné elektroinstalacní práce Ohnivzdorné úpravy Instalace a montáz oken z plastu Obkladacské práce Pokládka podlah a podlahových krytin Malírské práce
Detail oznámení

47030-2005 (EU); MARKTREDWITZ, DE
D-Marktredwitz: Bytová výstavba
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Bytová výstavba Montované jednotky a komponenty Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí Stavební práce na výstavbe úpraven vody Sanitární práce Úpravny vody Instalace a montáz elektrických rozvodu a zarízení Zvukové izolace Instalace a montáz topení, vetrání a klimatizace Instalace a montáz vodovodních a odpadních rozvodu
Detail oznámení

47025-2005 (EU); BRZEG, PL
PL-Brzeg: Stavební práce pro kanalizacní potrubí
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Kanalizacní cerpací stanice Stavební práce pro kanalizacní potrubí Práce na oprave silnic
Detail oznámení

47013-2005 (EU); LAON, FR
F-Laon: Stavební úpravy
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Krajinné úpravy zelených ploch Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Práce na stavbe silnic Instalace a montáz zarízení pro osvetlení silnic
Detail oznámení

47003-2005 (EU); MADRID, ES
E-Madrid: Stavební práce na výstavbe úpraven vody
• Typ: invitation to tender (public works contract, open procedure)
• Popis: Stavební práce na výstavbe úpraven vody
Detail oznámení

46988-2005 (EU); AMIENS, FR
F-Amiens: Základna leteckého prumyslu
• Typ: prior information procedure (public works contract, prior information or periodic information notice)
• Popis: Premistování zeminy Krajinné úpravy Letistní budovy Kontrolní veze letist Oplástení budov Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí Výstavba silnic Kruhové objezdy Výstavba rozjezdových drah Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla Vyrovnávání povrchu Pokládka kovových stresních krytin Izolace proti vode Pokládání vyrovnávacího poteru Instalace a montáz ocelových konstrukcí Instalace a montáz ocelových konstrukcí pro budovy Obvodové konstrukce Elektroinstalacní práce Instalace a montáz elektrických rozvodu a zarízení Instalace a montáz poplachových systému a antén Instalace a montáz výtahu Instalace a montáz telefonních linek Instalace a montáz pocítacové kabeláze Elektroinstalacní práce pro vytápení budov a montáz jiných elektrická zarízení Instalace a montáz zarízení pro osvetlení silnic Instalace a montáz zarízení pro rízení provozu Instalace a montáz signalizacního zarízení pro letiste Izolacní práce Práce se sádrokartonem Instalatérské a sanitární práce Instalace a montáz topení, vetrání a klimatizace Instalace a montáz sanitárního zarízení Instalace a montáz zábradlí Stavební zámecnictví Instalace a montáz kovových dverí Instalace a montáz kovových oken Instalace a montáz prícek Instalace a montáz zavesených podhledu Instalace a montáz prícek Obkladacské práce Pokládka podlahových dlazdic Obklady sten Pokládka podlah a podlahových krytin Pokládka poddajných podlahových krytin Pocítacové podlahy Pokládka podlahových krytin Malírské práce Nátery a ochranné nátery staveb Práce spojené s ochranou povrchu Topografické sluzby Technické plánování Testování, inspekce, analýza, monitorování a kontrola Technická inspekce a testování
Detail oznámení

46919-2005 (EU); OESTERSUND, SE
SE-Östersund: Zlepsování zivotního prostredí
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Práskové vápno Provádení leteckých postriku Zlepsování zivotního prostredí
Detail oznámení

46916-2005 (EU); SAN VITTORE OLONA, IT
I-San Vittore Olona: Environmentální a ekologické sluzby
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Environmentální a ekologické sluzby
Detail oznámení

46883-2005 (EU); HEMEL HEMPSTEAD, GB
UK-Hemel Hempstead: Strojírenské a elektrotechnické sluzby
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Poradenství v oblasti plánování Poradenství v oblasti bezpecnosti Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí Technické poradenské sluzby Architektonická resení Poradenství v oblasti stavebního inzenýrství Poradenství v oblasti infrastruktury Poradenství v oblasti pozemního stavitelství Merení objemu vykonaných prací Strojírenské sluzby Strojírenské a elektrotechnické sluzby
Detail oznámení

46751-2005 (EU); GYOENGYOES, HU
HU-Gyöngyös: Stavební úpravy pro cistírny odpadních vod, cisticí stanice a spalovny odpadu
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace Stavební práce na výstavbe cistíren odpadních vod Stavební úpravy pro cistírny odpadních vod, cisticí stanice a spalovny odpadu Technické projektování Technické projekty pro provádení stavebne inzenýrských prací Projektování potrubí
Detail oznámení

46740-2005 (EU); BEHOUST, FR
F-Béhoust: Cistírny odpadních vod
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Cistírny odpadních vod
Detail oznámení

46729-2005 (EU); BERLIN, DE
D-Berlín: Výstavba silnic
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace Výstavba silnic
Detail oznámení

46725-2005 (EU); BRUSEL, BE
B-Brusel: Domov duchodcu
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Stavební úpravy objektu slouzících pro zdravotní péci Sanitární práce
Detail oznámení

46708-2005 (EU); REMSE, DE
D-Remse: Stavební práce na výstavbe kanalizace
• Typ: contract award (public works contract, contract award)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace Stavební práce na výstavbe kanalizacních sítí
Detail oznámení

46698-2005 (EU); BRUSEL, BE
B-Brusel: Rocní seznam smluvních stran
• Typ: contract award (service contract, contract award)
• Popis: Pruzkum sluzeb Obchodní a podnikové poradenství Organizace výstav, veletrhu a kongresu Merení skodlivých emisí
Detail oznámení

46681-2005 (EU); TUSZYN, PL
PL-Tuszyn: Stavební práce na výstavbe kanalizace
• Typ: additional information (public works contract, open procedure)
• Popis: Stavební práce na výstavbe kanalizace Kanalizacní cerpací stanice Drenázní a povrchové práce
Detail oznámení

46665-2005 (EU); DIEMEN, NL
NL-Diemen: Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí
• Typ: additional information (service contract, open procedure)
• Popis: Poradenství v oblasti vlivu na zivotní prostredí
Detail oznámení

46649-2005 (EU); BRZEG, PL
PL-Brzeg: Stavební práce pro kanalizacní potrubí
• Typ: additional information (public works contract, restricted procedure)
• Popis: Stroje pro kontrolu vnitrních povrchu potrubí Odtahová vozidla Kanalizacní cerpací stanice Stavební práce pro kanalizacní potrubí Práce na oprave silnic
Detail oznámení
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí