zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

15.03.2005
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
50003226 (ZV); CZ0802598259
Sanatorium Jablunkov - rekonstrukce kanalizace a připojení malých objektů na ČOV
• Typ: Zveřejnění zakázky
• Popis: Likvidace 3 septiků, zhotovení kanalizace ze 3 stávajících objektů přes 2 přečerpávací stanice do hlavního gravitačního řádu, výtlačné potrubí - 200 m, rekonstrukce páteřní kanalizace a gravitačních přípojek 671 m.
Detail oznámení

50005911 (ZV); CZ0615
Ulice Malá v Novém Městě na Moravě - stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu
• Typ: Zveřejnění zakázky
• Popis: Předmět zakázky má 2 části spočívající v provedení: část 1 rekonstrukce kanal.potrubí (442,4m) a vodovod.potrubí (464,5m), část 2 stavební úpravy komunikací a chodníků (4262 m2) a oprava rozvodu veř. osvětlení (190 m) bez úpravy povrchů dotčených stavbou
Detail oznámení

50005971 (ZV); CZ0721
Regenerace panelového sídliště Chropyně II.etapa
• Typ: Zveřejnění zakázky
• Popis: Předmětem zakázky je provedení úprav vnitrobloku sídliště a to chodníků (703m2),vybudování parkoviště (560m2), cyklostesky (350m2), dětského hřiště a veřejného osvětlení (11 ks svítidel). Součástí je i dodávka nového mobiliáře (13 laviček a 11 odpad.košů)
Detail oznámení

50006270 (PO); CZ0712
MODERNIZACE ČOV ŠTERNBERK - LHOTA
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: Předmětem stavby je modernizace ČOV v rozsahu rozšíření mechanickobiologického stupně čištění,zabezpečující plnění limitů na výtoku vyčištěné vody z ČOV v souladu se směrnicí OV 91/271 EHS.
Detail oznámení

50006269 (PO); CZ0712
REGENERACE A REVITALIZACE MĚSTSKÉHO CENTRA
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: stavební úpravy komunikací a inženýrských sítí - ul.Bezručova, Hlavní nám.,Horního nám. a obnova bývalého Augistin.kláštera. Stav. práce-29,874m2, kanalizace-730m, vovodov-582m,plynovod-566,VO-2,060m,demolice - 250m3.
Detail oznámení

50006268 (PO); CZ0712
PODNIKATELSKÁ ZÓNA ŠTERNBERK - INFRASTRUKTURA ULICE VĚŽNÍ
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro podporu a rozvoj malého a středního podnikání a výrobních služeb v lokalitě Věžní ve Šternberku. V rámci projektu bude řešeno vybudování komun.,rek.kanalizace,vodovodu, přeložka NN,VO, oplocení.
Detail oznámení

50006267 (PO); CZ0712
NÁLEPKOVY KASÁRNA ŠTERNBERK
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: Demolice dosud nevyužitých budov, objektů,hal, vybudování (rekonstrukce) inženýrských staveb (kanalizace,plynovd,vodovod,NN,VO,..), vybudování komunikace
Detail oznámení

50006266 (PO); CZ0712
KANALIZACE ŠTERNBERK- LHOTA
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: Odkanalizování zastavěného území místní části Lhota.Vybudování nové oddílné kanalizace a částečná rekonstrukce stávající meliorační stoky. Rozsah kanalizace - 2428m.
Detail oznámení

50005921 (PO); CZ051
Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) Liberec
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: Rekonstrukce ČOV Liberec spočívá v rekonstrukci čistírny odpadních vod o kapacitě 190 500 ekvivalentních obyvatel (EO).
Detail oznámení

50005918 (PO); CZ051
Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy - Správce stavby
• Typ: Předběžné oznámení
• Popis: Funkce Správce stavby zásadně dle pravidel FIDIC "RED BOOK" pro projekt "Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy"
Detail oznámení

50000588 (VY); CZ0108
Odstraňování povodňových škod II. část - Kolej a menza 17. listopadu
• Typ: Výsledek zakázky
• Popis: Modernizace 2 ks osobních výtahů (kompletní výměna), rekonstrukce VZT požárních únikových cest, modernizace menzy.
Detail oznámení
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí