zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový koncept v návrhu staveb

22.03.2005
Obecné
Nový koncept v návrhu staveb
Udržitelnost rozvoje společnosti nabývá v současnosti na významu.
Globální oteplování, klimatické změny, údobí nekontrolovaného odpadového hospodářství a trvalé poškozování přírodních zdrojů, to vše vyžaduje změnu v uvažování, ale především chování v mnoha oblastech lidské činnosti. Stavebnictví zde samozřejmě hraje významnou roli.

Co je to Re-thinking space?

Koncept byl vyvinut společnostmi VELUX, White Design a Willmott Dixon, které poskytují zájemcům informační a poradenský servis včetně podpory v oblasti strategického doporučení pro prostorové potřeby a přípravy souhrnného projektu. Současně lze získat i projektový management, podporu, či kompletní řízení výstavby, architektonické řešení a konečně údržbu během celé životnosti budovy. Primárně je tento koncept návrhu staveb uvažován jako řešení pro komerční a veřejný sektor, ovšem své klienty nachází i v oblasti bydlení.

Pilotním projektem konceptu Re-thinking space, jehož základní myšlenkou je trvalá udržitelnost rozvoje promítnutá do oblasti návrhu, provádění a provozu staveb, je regionální administrativní a školicí středisko společnosti VELUX ve Velké Británii.

Výrazný posun v konstrukci

Podoba stavby již sama o sobě signalizuje výrazný posun v pojetí architektonického návrhu. Nosná konstrukce je dána dřevěnými lepenými rámy, které spočívají na betonové základové desce. Ta tvoří také podlahu prvního podlaží a spolu s cihelnými bloky přispívá k regulaci teplotních poměrů v budově. Těžká betonová konstrukce absorbuje teplo v průběhu dne a uvolňuje je v noci. Jižní strana střechy je pokryta břidlicí, severní strana šindelem, obvodový plášť je obložen dřevem. Jde tedy o materiály, které mají exkluzivní estetické, ale i funkční vlastnosti.

Pro objekt je charakteristická promyšlená geometrie, hojné využití dřeva coby osvědčeného stavebního materiálu, ale především systém přirozené ventilace. Je založen na elektrickém otevírání a zavírání oken řízeném senzory. K ovládání slouží centrální řídicí jednotka, která vyhodnocuje informace o rychlosti a směru větru, vnější a vnitřní teplotě, osvitu a případných srážkách.

Efektivnost se nedá přehlédnout

Koncept Re-thinking space vyžaduje ve srovnání s běžnými standardy nižší náklady na údržbu a díky maximálně efektivnímu využití energie také na provoz budovy. Lze tu pozitivně vnímat ekologické nakládání s přírodními zdroji, a stejně tak je možné poukázat na prokazatelně nižší emise CO2. Stavba postavená za využití konceptu Re-thinking space spotřebuje zhruba 25 % energie objektu postaveného konvenčním způsobem, u něhož jsou rovněž až třikrát vyšší emise CO2.

Systém neomezuje stavebníky či architekty v rozvržení a konfiguraci různě užívaného prostoru a nabízí relativně neomezené možnosti pro rozvinutí představ a uspokojení požadavků budoucího uživatele budovy.

Flexibilita konceptu Re-thinking space uspokojí specifické požadavky na budoucí provoz objektů, mezi něž patří kanceláře, školy, nemocnice, obytné komplexy, hotely a objekty pro odpočinek, výstavní síně a budovy občanské vybavenosti.

Zdraví až na prvním místě

Koncept Re-thinking space pracuje s přirozenou ventilací a eliminuje zdravotní rizika související s využitím klimatizace. Společně s uplatněním přirozeného osvětlení tak významně přispívá k vytvoření optimálního pracovního či obytného prostředí a minimalizuje riziko vzniku faktorů vytvářejících tzv. syndrom nemocných budov. Tyto skutečnosti mají i svůj pozitivní ekonomický dopad, který se prokazatelně projevuje snížením nemocnosti uživatelů budov. To kladně ovlivňuje hospodaření organizací, jež koncept Re-thinking space využívají. Vědecké studie na toto téma prokazují, že příznivé prostředí v budovách s přirozeným větráním a osvětlením může snížit absenci zaměstnanců z důvodu nemoci až o jednu čtvrtinu.

Trvale udržitelný rozvoj

Vzhledem k hrozbě globálního oteplování, změnám klimatu a stavu přírodních zdrojů je trvale udržitelný rozvoj stále aktuálnější. Zastavěné prostory a jejich environmentální dopad hrají v tomto ohledu důležitou roli. Budovy dnes spotřebovávají přes 50 % celkové energie. Dle dostupných materiálů může přístup Re-thinking space u nově budovaných staveb snížit výdaje za energii až o 75 %.

Posouzením životního cyklu stavby zjistíme, že využití koncepce Re-thinking space obnáší výrazný ekonomický aspekt. Investiční náklady jsou u ní obecně mírně nižší, zatímco provozní jsou doslova zlomkem nákladů konvenčně řešené stavby.

Důležitou roli při ekologické koncepci Re-thinking space přirozeně hrají také použité materiály. Důraz je přitom kladen na možnosti jejich recyklace.V průběhu výstavby je množství vznikajícího odpadu minimalizováno díky důkladně připravené projektové dokumentaci.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí