zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CO JE, A CO NENÍ PŘEPYCH

22.03.2005
Chemické látky
CO JE, A CO NENÍ PŘEPYCH
Desetitisíce chemických látek, které nebyly prozkoumány z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, se obchodují na trhu Evropské unie. Tento neudržitelný stav má změnit nový systém prověřování vlastností chemických látek (REACH - registrace, evaluace a autorizace chemických látek), který od konce 90. let pečlivě připravuje Evropská komise (EK) a jehož principy odsouhlasil Evropský parlament i Evropská rada složená z hlav členských státu. Ubude i rakoviny. Prezident Svazu chemického průmyslu Pavel Švarc (EURO 10/ 2005) označil návrh přísné chemické politiky za přepych, který si prý Evropská unie nemůže dovolit. Jenže expertní studie EK odhaduje, že přijetí REACH každoročně zabrání jen v patnácti " starých" členských zemích unie více než čtyřem tisícům nových případů rakoviny, více než dvanácti tisícům kožních onemocnění a na 3600 dýchacích onemocnění. Experti evropské odborové konfederace (ETUC) uvádějí, že přínos bude pro zdraví lidí ještě významnější, neboť chemikálie jsou odpovědné za osmnáct až třicet procent všech nemocí z povolání. Podstatné části z nich by bylo možné předejít právě kvalitní chemickou politikou. Chemické látky však neohrožují jen zaměstnance. Americká národní akademie věd přisuzuje tři procenta všech neurobehaviorálních poruch nežádoucím vlivům toxických látek unikajících do životního prostředí. Za příčinu další čtvrtiny případů považuje interakci mezi chemikálií a geneticky podmíněnou vnímavostí. Roční náklady spojené s mentální retardací a autismem zapříčiněnými chemikáliemi z prostředí odhadují Spojené státy na 9,2 miliardy dolarů. Británie je odhaduje na miliardu liber ročně, ale kalkulace neberou v potaz případy mírného snížení IQ o několik bodů vlivem chemických látek. Při nich se předpokládá, že snížení IQ o jedno procento vede ke snížení průměrného celoživotní příjmu o 2,4 procenta. Některé studie navíc indikují korelací mezi bohatstvím země na jedné straně, zdravým vývojem a celkovou inteligencí obyvatelstva na straně druhé. Přitom nevím, zda a jak může narušovat inteligenci 70 procent chemikálií vyráběných ve velkých objemech, u kterých nejsou dostupná data o teratogenitě a vývojové toxicitě. Široká podpora. Zavedení REACH proto podporuje nejen koalice lékařů, ekologů, spotřebitelů a odborářů, ale i významné evropské firmy (například TetraPak, Skanska, Electrolux, Boots, H& M, Euro Coop, Marks and Spencer). Nebezpečné látky (například ftaláty, těžké kovy či formaldehyd) totiž nekontaminují jen pracovní prostředí, ale i zboží denní potřeby. Odpovědní výrobci a prodejci však usilují o důvěru svých zákazníků, a proto rizikové látky dobrovolně vylučují ze svých výrobků a podporují zpřísnění regulace chemikálií. Evropská komise očekává, že přímé náklady REACH budou činit 2,1 až 3,6 miliardy eur během jedenácti let zavádění, což představuje méně než tisícinu obratu chemického průmyslu Evropské unie. Očekávané úspory v nákladech na ochranu zdraví při práci a na ochranu zdraví spotřebitelů činí 18 až 54 miliard eur v nejbližších 30 letech. Studie profesora Pearce uvádí, že REACH může unii přinést 56 až 280 miliard eur v důsledku snížení výskytu cukrovky, Parkinsonovy choroby, poruch štítné žlázy a poklesu IQ. Pomýlená studie. Německý svaz průmyslu (BDI) se pokusil oficiální data zpochybnit studií objednanou u firmy Arthur D. Little (ADL), dle které by údajně mohlo německé HDP klesnout o 0,4 až 6,4 procenta a mohlo by ubýt 150 tisíc pracovních míst. Avšak kritická revize studie ADL provedená panelem předních odborníků pod vedením mnichovského Institutu pro ekonomický výzkum (IfO) došla k závěru, že ADL se dopustila řady vážných metodických chyb, jež vedly k neodůvodněnému nadsazení nákladů a podhodnocení přínosu REACH. Chybné bylo zaměření ADL na ekonomiku konkrétní látky místo orientace na poskytování služeb, neboť spotřebitelé neusilují o nákup specifické chemikálie, ale o zajištění určité služby. REACH podle IfO neovlivní možnost zákazníků nakupovat potřebné produkty, neboť opustí- li některé trh pro obsah rizikových látek, jiné zaujmou jejich místo. Ztráta jednoho výrobce či obchodníka je tak kompenzována ziskem jiného. Efektivní nástroj. REACH hodlá odstranit ekonomická pokřivení vyplývající z toho, že chemický průmysl přenáší mnohé externí náklady (například škody na zdraví či přírodě) na společnost, která je nucena financovat i hodnocení rizik chemikálií. Přenesení nákladů na testování chemických látek na výrobce je formou internalizace externalit, tržně konformním opatřením, které může stimulovat investice do bezpečnějších náhrad rizikových chemikálií. Reforma chemické politiky Evropské unie usiluje zvýšit inovativnost, zajistit dostatek informací o produkovaných chemikáliích, zlepšit důvěru veřejnosti v chemickou bezpečnost a lépe chránit zdraví lidí před nebezpečnými chemikáliemi. Z dostupných analýz vyplývá, že REACH rozhodně není zbytečným přepychem, ale ekonomicky efektivním nástrojem pro zlepšení managementu chemických látek.

MIROSLAV ŠUTA, člen Meziresortní komise chemické bezpečnosti
Zdroj: Euro

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí