zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaká bude budoucnost NPR Vltavský luh?

23.03.2005
Příroda
Jaká bude budoucnost NPR Vltavský luh?

Nevládní neziskové organizace dnes oslovily otevřeným dopisem členy Rady Národního parku Šumava. Právě dnes totiž proběhne jednání o změně vyhlášky NP Šumava upravující splouvání horního toku Vltavy. Upozorňují v něm na nebezpečí dalšího poškození unikátních ekosystémů Národní přírodní rezervace Vltavský luh.

Jihočeští ekologové dnes oslovili otevřeným dopisem členy Rady NP Šumava. Jsou totiž znepokojeni návrhem Správy NP a CHKO Šumava, který zamýšlí povolit splouvání horního toku Vltavy v úseku Pěkná – Nová Pec i při nízkých stavech vody. Správa NP a CHKO Šumava navíc zamýšlí povolit splouvání Vltavy v úseku Lenora – Pěkná i dalších 24 hodin poté, co hladina dosáhne limitního stavu. Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka však konstatuje, že i při těsném nadlimitním vodním stavu 46 centimetrů v Lenoře průjezd pouhých 20 lodí denně poškozuje dnový porost. „V této souvislosti je nutno zmínit, že již mezní limit 45 centimetrů jako hranice pro splouvání nebyl navržen podle odborných kritérií, ale spíše v důsledku obav před nevolí podnikatelů a obcí zainteresovaných na zisky ze splouvání. Expertní posouzení Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Správa NP a CHKO Šumava však při rozhodování k této studii nepřihlédla“ říká Zdeněk Čihák, zástupce Dětí Země.
Možnost splouvání při nedostatku vody prosazují podnikatelé a obce zainteresované na zisky, které jim z vodáků plynou. Rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava této skupině vyhovět vede k návrhu možnosti splouvání i celý den poté, co hladina Vltavy klesne na hodnotu 45 cm, která je nyní pro splouvání limitní. Důvodem k tomuto kroku jsou stížnosti půjčovatelů lodí, že v den vyhlášení zákazu splouvání mají již dojednané zakázky. Během tohoto intervalu však hladina vody ještě více poklesne a unikátní dnové porosty budou poškozovány ještě více. „Podle našich informací jsou však hydrologové schopni 24 hodin dopředu stanovit přesnou výšku hladiny. Je tedy možné podnikatele upozornit již předtím, než vodní hladina dosáhne limitního stavu. Výhodou takového postupu by bylo menší poškozování dnových porostů, které je i při limitním stavu prokázano. Rovněž tak u navrženého bezlimitního splouvání v úseku Pěkná – Nová Pec nejsou známy možné negativní následky tohoto rozhodnutí“ uvádí Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

V současné době se připravuje tým odborníků, který bude zkoumat aktuální stav rostlin a živočichů v NPR Vltavský luh a následně budou stanovovat parametry monitoringu, podle kterých se bude hodnotit dopad splouvání na ekosystémy v NPR Vltavský luh v následujících letech. Druhým rokem bude také probíhat sledování vlivu splouvání na dnové porosty horního toku Vltavy Výzkumného ústavu vodohospodářského.

„Pravidla splouvání je nutné odvíjet od výsledků z monitoringu a nikoli od nátlaku podnikatelů. Podnikatelé si musí uvědomit, že se pohybují a podnikají v rezervaci, I. zóně NP Šumava a v prostoru zapsaném na Ramsarském seznamu významných světových mokřadů“  dodává Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

V  NPR Vltavský luh se nachází nejméně 31 druhů chráněných rostlin, bylo zde zjištěno 114 ptačích druhů, z toho 101 hnízdících a jedná se o unikátní území evropského významu.

Kontakt: Hnutí DUHA – Jaromír Bláha – tel: 731 463 929
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí