zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tisková zpráva Sdružení pro životní prostředí Stromy

23.03.2005
Obecné
Tisková zpráva Sdružení pro životní prostředí Stromy
PRAHA 21. března (PROTEXT) - Sdružení pro životní prostředí Stromy připravilo ve spolupráci s městskou částí Praha-Libuš společný projekt na přípravu generelu cyklistických stezek. Projekt má zajistit  dokumentaci, která je potřebná pro vznik budoucích cyklistických  stezek. Dokumentace má korespondovat s potřebami místa a jeho rozvoje, proto je projekt koncipován jako komunitní. Byl podpořen grantem Magistrátu hl. m. Prahy. Daniela Partlová, předsedkyně občanského sdružení Stromy, říká: "Projekt na přípravu generelu cyklistických stezek v Libuši a Písnici je  otevřený veřejnosti a neomezuje se jen na přípravu a zpracování projektové dokumentace. Usiluje o spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, místní správou a samosprávou, zájmovými kluby,  podnikateli. Tím překračuje téma samotného plánu stezek a vytváří prostor pro další navazují iniciativy."
   Na úterý 22. března je připraven Večer pro cyklostezky v Klubu Junior v Praze-Libuši. Při tomto plánovacím setkání se účastníci z řad nejširší veřejnosti dozví víc o širších vztazích, dosavadních návrzích, dokumentaci, ale především se budou moci aktivně zapojit. "Smyslem setkání není rozhodnout, kudy má být cyklistická stezka přes Libuš a Písnici vedena, ale zamyslet se také nad tím, jak může být prospěšná dalšímu rozvoji území. Místní podněty a zkušenosti nemusí zůstat stranou. Představy budoucích uživatelů mohou místní zelené stezky spoluvytvářet," říká Daniela Partlová.
   Místní nápady a podněty budou dále využity. Mohou být integrovány do plánu budoucích tras a stezek, mohou posloužit pro další práci místní samosprávy, anebo mohou být dobrým základem dalších aktivit,  projektů a iniciativ. Současně s tímto mapováním místních podnětů probíhá sumarizace a další vyhodnocování dostupné dokumentace a širších vztahů. Zpracování všech podkladů a výstupů do podoby generelu bude ve 2. pololetí 2005 svěřeno projekční kanceláři, která se této problematice profesionálně věnuje.
   Kontakt:
   Mgr. Daniela Partlová
   Sdružení pro životní prostředí Stromy
   Tel.: 602 212 926
   e-mail danielapartlova@c-box.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí