zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podmínky pro výrobu bionafty

23.03.2005
Zemědělství
Podmínky pro výrobu bionafty
Ladislav Mandík, gen. ředitel - výrobce nafty:
Bionaftu vyrábíme už deset let a tak, jak se postupně podmínky pro výrobu bionafty reformovaly, tak já musím dneska zhodnotit, že každý zásah vlády nebo ministerstva do výroby bionafty byl k horšímu a horšímu, až se to zastavilo.

Ing. Vladimír Gregor, ředitel - výrobce bionafty:
Teď se nacházíme ve výrobě směsné bionafty v Králově Dvoře.

Autor2:
A co se teď tady děje?

Ing. Vladimír Gregor, ředitel - výrobce bionafty:
Teď se tady neděje nic.

Autor2:
Jak je to dlouho?

Ing. Vladimír Gregor, ředitel - výrobce bionafty:
Já jsem to počítal. Deset měsíců.

Ing. Josef Vavrouch, gen. ředitel - výrobce bionafty:
Bionaftu jsme dělali skoro tři roky. Byl to vynikající produkt a motoristům se po něm stýská.

Ing. Petr Jevič, CSc., výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty:
Mám z toho velmi smutný pocit, protože ten program je moje dítě. Začali jsme ho tvořit někdy v roce 1998 a vlastně když se podíváte, tak čas ukázal, že to je správná cesta, kterou se ubírají všechny státy ve světě a v Evropě. Takže situace je teď smutná. Nikdy nebyla taková situace jako v současnosti, že stát téměř už rok není schopen rozhodnout o dalším osudu. Neřekne ani ano, ani ne.

Ing. Jiří Lhotský, výrobně-obchodní náměstek, zpracovatel řepky:
Vláda se k tomu zachovala tak, jak se zachovala. Nejsou podmínky, tím pádem na český trh se nedá vyrobit metylester.

Ing. Jiří Šubrt, předseda představenstva výrobce bionafty:
Co si tak říkáme? Že je to takový malý český bordel.

Autor1:
Tak si popišme ten stav, který náš předřečník nazval bordelem. Bionafta se nevyrábí a zařízení pořízené s pomocí státu kvůli státu stojí. Program výroby bionafty se u nás dynamicky rozvíjel od roku 1990. 30.dubna 2004 se systém podpory zastavil. Neslučoval se s podmínkami Evropské unie. Takto připraveni, respektive nepřipraveni, jsme vstoupili do Evropské unie. Nicméně velmi promptně nám byla unií udělena výjimka. A začalo sólo pro naše ministry, vládu a úředníky. Po dobu mnoha měsíců se rodí nařízení vlády, které výrobu bionafty umožní. Když sólo, tak co se tancovalo? Zřejmě obkročák. Čas teče a ekologická bionafta vyschla.

Ladislav Mandík, gen. ředitel - výrobce nafty:
Je velmi smutné, že díky postupu vlády jsme bionaftu přestali vyrábět zrovna v momentě, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, kde jsme se zavázali, že budeme prosazovat nefosilní zdroje energie. A další paradox je, že jsme přestali bionaftu vyrábět v momentě, kdy vstoupil v platnost Kjótský protokol, který nás všechny zavazuje a my jsme se k tomu připojili, že budeme tyto zdroje netradiční energie podporovat. Takže za deset let trvání bionafty zrovna v době, kdy bionafta by měla být šlágrem, tak se to zastavilo. Je to nepochopitelné a vláda už by měla rychle přestat přemýšlet a přijmout k tomu opatření.

Ing. Josef Vavrouch, gen. ředitel - výrobce bionafty:
Já si myslím, že na začátku bylo lobby naftařů, jak to bývá. Tam byla nějaká výmluva na úniky z hlediska peněz pro stát, ať už to byla DPH, nebo spotřební daň.

Ing. Jiří Šubrt, předseda představenstva výrobce bionafty:
Jsou v tom pochopitelně zájmy rafinérií, které nemají zájem, aby bionafta zvyšovala podíl na trhu, ale myslíme si, že to je žabomyší válka.

Prof. Ing. Jiří Kovář, CSc., katedra chemie - ČZU:
Je to situace nadále už neudržitelná, protože žijeme na velmi tenké kře. To znamená, žijeme v bezstarostnosti o další zdroje energie, které se rychle tenčí, protože je známo, že fosilní paliva, konkrétně nafta, přesněji řečeno zásoby ropy se postupně vyčerpávají ve světě. Tyto zásoby se odhadují na třicet let, maximálně čtyřicet let.

Autor1:
Brassica rapa - brukev řepka olejka má mnoho nej... . Od estetického vkladu do naší přírody, kdy se nemůžeme vynadívat na krásná žlutá pole, dává řepka práci zemědělcům, a tím má pozitivní vliv na život českého venkova. Využívá se olej, v neposlední řadě do bionafty, využívají se pokrutiny, šrot. A pozor! Pěstování řepky je velice účinná biologická elektrárna. Na jeden hektar spotřebujeme 17,6 gigajoulů, ale zisk energie, který získáme s pomocí sluníčka, když spočítáme olej, šrot i pokrutiny, je šestkrát větší. A ještě spousta ekologických nej... .

Prof. Ing. Jiří Kovář, CSc., katedra chemie - ČZU:
Tady se jedná ještě o další věc, o které jsem se ještě nezmínil, a to je skleníkový efekt, který samozřejmě podtrhuje význam, protože všechny tyto olejnaté plodiny, včetně řepky, spotřebují více CO2 než potom se vyprodukuje spálením toho paliva, to je to pozoruhodné, a to je velice cenné, že i tímto palivem budeme ten skleníkový efekt zmenšovat.

Ladislav Mandík, gen. ředitel - výrobce nafty:
Já mám v současné době informace, že takřka polovina zásob vyrobené řepky pořád ještě leží na skladech. A protože už je březen a další sklizen bude na konci června, tak ta řepka asi zůstane ležet, nebo se bude muset zrealizovat nějakým jiným způsobem.

Ing. Jiří Lhotský, výrobně-obchodní náměstek, zpracovatel řepky:
Počítáme, že v sezóně, to znamená někdy červenec - srpen, když se začne sklízet řepkové semeno nové, tady bude stará zásoba řepkového semene, který nikdo nebude chtít, nebo nebude prodejné. My totiž počítáme, že máme nakoupeno do konce sezóny a nehodláme nakupovat další řepkové semeno.

Ing. Petr Jevič, CSc., výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty:
Je to především smrtící pro zemědělce, protože veškeré aktivity, které děláme, byly směřovány na zásadní odbyt tuzemské řepky od pěstitelů. Čili na tom prodělají, budou především naši zemědělci.

Autor2:
Kdo je viník?

Ing. Vladimír Gregor, ředitel - výrobce bionafty:
Ministerstvo zemědělství.

Autor1:
Je pravda, že jak nad budovou ministerstva zemědělství, tak i nad budovou úřadu vlády hrdě vlají vlajky Evropské unie. Po pravdě řečeno, co se týče bionafty, by měly být svěšeny na půl žerdi. Podle směrnice Evropské unie mají být už letos dvě procenta fosilních paliv nahrazena biopalivy. U nás zatím ani kapka. Je pravda, že v době natáčení byla i tady frekventovanější slova než bionafta. Byl to strýc Vik, Šárka, demise i hanlivé slovo bordel bylo vytlačeno nejmenovaným nevěstincem. Nařízení vlády, které by umožnilo výrobu bionafty, putovalo po komisích, radách, do vlády, zase z vlády ven, do vlády, z vlády. Takto smutný osud má bionafta. A to nemá zjevného nepřítele. Kdyby ho měla, tak si situaci nelze už vůbec představit.

Ladislav Mandík, gen. ředitel - výrobce nafty:
Všichni tvrdili, že s problémem bionafty nemají problémy, že č tím souhlasí. Pokud potom to přišlo na pořad jednání vlády, tak se věci měly jinak.

Bc. Marcela Švejnohová, mluvčí Ministerstva dopravy:
Ministerstvo dopravy v ČR samozřejmě podporuje jakékoliv alternativní paliva.

Mgr. Ivo Mravinac, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu:
Spokojení určitě nejsme, protože prodejci mají prázdné stojany a spotřebitelé nemají pohonnou hmotu, o kterou stáli.

Mgr. Karolína Šulová, mluvčí Ministerstva životního prostředí:
Ministerstvo životního prostředí se samozřejmě domnívá, že ten podíl biopaliv by se měl průběžně zvyšovat a stav, kdy žádná bionafta není, není dobrý. Nicméně ta hlavní gesce je na ministerstvu zemědělství, které je odpovědné za implementaci evropské směrnice, jednak má fakticky program bionafty na starost.

Ing. Petr Jevič, CSc., výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty:
V rozhodující chvíli, když už vláda měla schválit to nařízení, vlády o nepotravinářském využití řepky pro výrobu bionafty, tak to projednávání nařízení se přerušilo.

Autor2:
Takže ano, ale výsledek je?

Ing. Petr Jevič, CSc., výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty:
Výsledek je zatím nulový.

Autor1:
Zavřené ventily, zavřené kohouty, vyschlé potrubí. To je realita. Než přejdeme k ministerstvu zemědělství, zaregistrujme, že určitý čas byl na tahu úřad místopředsedy vlády pro ekonomiku Jahna. Ale ten svůj úkol definovat pravidla pro výpočet dotace splnil v šibeničním termínu. Hovořili s námi jasně. Ano, ano, ne, ne.

Radek Špicar, M.Phil., náměstek místopředsedy vlády:
Nevyrábí se proto, že se neustále resorty dohadují o tom, jakým způsobem by státní podpora výroby metylesteru řepky olejné měla fungovat a odkud by se na podporu její výroby měly vzít peníze.

Autor2:
A kdo drží "Černého Petra˝?

Radek Špicar, M.Phil., náměstek místopředsedy vlády:
Problém je ten, že ministerstvo zemědělství ve své kapitole, ze které měla být tato státní podpora financována, tyto peníze v této kapitole nemá. Takže prozatím poté, co se podařilo vyřešit všechny problémy, které panovaly okolo fungování této státní podpory, tak na tomhle to skončilo a v současné chvíli to je ten poslední, ale zásadní problém, proč tato věc stojí.

Autor1:
Když jsme domlouvali stanovisko resortu zemědělství, mluvčí Severa vždy do telefonu povzdychl, nejsou peníze. Nakonec nám řekl, že stanovisko řekne ředitel odboru komunikace Kovář. Ten nám v průběhu natáčení vzkázal přes sekretářku, že komunikovat nebude. Snad po našem lehkém povzdechnutí na úřadu vlády se za ministerské úředníky ozval Hugo Roldán. Poslechněte si, s jakou verzí před nás předstoupil. Úhyby a rozpory si už dokážete najít sami.

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Je problém s bionaftou, s tím odbytem řepky, která by měla být určena na výrobu bionafty. Je to určitě věc, kterou chce ministerstvo zemědělství podpořit, to bych rád zdůraznil, a proto od loňského května jsme připravili materiál, zákonný předpis, který měl určit způsob, jakým se měla ta řepka, určená na výrobu metylesteru, dotovat. Ten materiál, jak asi víte, ten návrh zákona byl předložen vládě několikrát. Naposledy ho měla vláda projednávat minulý týden, ale legislativní rada vlády doporučila ten materiál opět stáhnout zpět a podrobit ho analýze na příslušných komisích legislativní rady z důvodů, které neznáme. A také nelze předjímat, jak dlouho se komise budou zabývat naším návrhem, kdyby mělo přijít na jednání vlády. Ale rozhodně je žádoucí, aby to bylo co nejdříve, aby se trh s bionaftou rozjel nějakým způsobem.

Autor1:
A co peníze, alespoň loňská půlmiliarda?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Peníze na to ministerstvo zemědělství nemá, protože nejdříve musí být schválen zákonný předpis a pak můžeme chtít po státním rozpočtu, aby na to vyčlenil peníze.

Autor2:
A ty z loňska, které byly vyčleněny?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Ty byly využity na jiné naléhavé potřeby v zemědělském sektoru. Teď je otázka, kdy bude schválen ten předpis, který je už připraven, aby se našly dodatečné zdroje, jak financovat v letošním roce program výroby bionafty.

Autor2:
Kdy se ty zdroje budou hledat?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Mučely by se hledat a najít letos.

Autor2:
Kde?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Ve státním rozpočtu.

Autor1:
Na ministerstvu financí nás za nos netahali.

Marek Zeman, tiskový mluvčí Ministerstva financí:
Naše stanovisko je jasné. Co se týče dotací na výrobu bionafty, je to věcí ministerstva zemědělství. Pokud oni to mají jako jasnou prioritu, musí tuto částku ve výši zhruba tři čtvrtě miliardy korun najít ve svém rozpočtu.

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Teď je otázka, kdy bude schválen ten předpis, který je už připraven, aby se našly potom dodatečné zdroje, jak financovat v letošním roce program výroby bionafty.

Autor2:
Kdy se budou hledat ty zdroje?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Musely by se hledat a najít letos.

Autor2:
Kde?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Ve státním rozpočtu. V které kapitole, to nedovedu teď říct.

Autor2:
V kapitole ministra zemědělství?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
Musely by být ty peníze převedeny ze státního rozpočtu do kapitoly ministerstva zemědělství, protože my je nemáme v současné době.

Autor2:
Vy jste říkali, že nic nedají, když oni říkají, ministerstvo financí, že nic nedá?

Ing. Hugo Roldán, odbor komunikace ministerstva zemědělství:
To by byla patová situace.

Autor2:
Takže to ukazování, že bionafta není a půjdeme za Sobotkou a Sobotka dá?

Marek Zeman, tiskový mluvčí Ministerstva financí:
V rozpočtu tato částka na tento rok není rozpočtována. Co se týče příštího roku, tak je možné o tom diskutovat při přípravě rozpočtu na příští rok.

Autor2:
Mluvíme už o roce 2006?

Marek Zeman, tiskový mluvčí Ministerstva financí:
Mluvíme už o roce 2006.

Autor1:
Tady lze říci jen "bez komentáře". I když nejvýstižnější komentář dělají opuštěné provozy, prázdné stojany s ekologickou naftou, pole ještě dnes milosrdně zakrytá sněhem a prázdné ruce zemědělců.

Ing. Petr Jevič, CSc., výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty:
Je potřeba si uvědomit, že Česká republika byla jediná ze zemí východní Evropy, která velmi dobře zachytila trend ve vývoji biopaliv, jejich zavádění, takže jsme patřili mezi špičku v Evropě a možná i ve světě, kde vedle Francie, Německa a Rakouska Česká republika velmi významně vyráběla biopaliva.

Ing. Jiří Lhotský, výrobně-obchodní náměstek, zpracovatel řepky:
Mám strach, že nám to bude trvat zase nějaké období, že se zase vrátíme zpátky na ty trhy, nejedná se jenom o čerpačky, jedná se o velkoodběratele, dopravní podniky, přepravní firmy, které to braly ve velkém množství, ale dnes přešly na klasickou naftu a bude je asi těžké přesvědčit, aby toto alternativní palivo tam dávali.

Prof. Ing. Jiří Kovář, CSc., katedra chemie - ČZU:
Úkolem každého státního aparátu je zajistit si zdroje energie. My tady ty zdroje energie máme a musíme je využít. A je to naše chyba, jestli tyto zdroje nevidíme z hlediska své krátkozrakosti.

Autor2:
Co napíšeme do Bruselu letos?

Ing. Petr Jevič, CSc., výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty:
To bude, to je samozřejmě velmi zajímavá otázka. Těžko říci.

Zdroj: ČT2
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí