zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Statistika třídění komunálního odpadu v Praze

05.04.2005
Obecné
Odpady
Statistika třídění komunálního odpadu v Praze

Statistika třídění komunálního odpadu v Praze

Hlavní město Praha jako původce komunálního odpadu v roce 1998 vyprodukovalo 210,5 tis. tun směsného odpadu. Toto množství se v roce 1999 snížilo na 208,6 tis. tun (meziroční nárůst - 0,85 %). V roce 2000 množství směsného odpadu stouplo na 209,9 tis. tun (meziroční nárůst 0,57 %) a v roce 2001 bylo na území města vyprodukováno 211,8 tis. tun směsného odpadu (meziroční nárůst 0,95 %). Od roku 2002 je podle zákona o odpadech spalování odpadu považováno za energetické využívání odpadu (nikoli za odstraňování odpadu). Meziroční nárůst „díky“ zavedení paušální platby za odpad vzrostl na 6,99 %, vyprodukováno bylo 226,7 tis.tun směsného odpadu. V roce 2003 se opět přistoupilo k předpisu platby dle velikosti nádoby a na území města bylo vyprodukováno 230,2 tis. tun směsného odpadu (meziroční nárůst činil 1,54 %), v roce 2004 bylo vyprodukováno 231,0 tis. tun směsného odpadu (meziroční nárůst činil 0,35 %).

rok KO(kt) odstranění (kt) využití (kt)
skládkování celkem energetické materiálové
- vytříděno * Fe - ze škváry
1998  231,6  94,5  138,0  129,1  8,0  2,0 
1999  240,9  31,3  209,6  193,6  16,0  3,1 
2000  251,1  59,2  191,9  166,9  25,0  2,9 
2001  257,2  31,9  225,3  196,3  29,0  2,9 
2002 **  281,8  42,5  239,3  202,0  37,3  3,3 
2003  292,9  43,4  249,5  205,4  44,1  3,6 
2004 305,0 42,4 262,6 208,1 54,5 2,8

* včetně nebezpečného odpadu
** není zahrnuto množství povodňového odpadu


Zvyšující se účinnost tříděného sběru KO dokládá následující tabulka. Grafické znázornění množství vytříděného odpadu na území hl.m.Prahy zřetelně dokládá stálý nárůst množství vytříděného odpadu. Pokud za využití odpadu považujeme materiálové i energetické využití odpadu ve spalovně odpadu, bude výsledek třídění výraznější (to odpovídá znění nového zákona o odpadech, který je účinný od 1.ledna 2002):

rok účinnost třídění - pouze materiálové využití (% hmotnosti) podíl využívání odpadu materiálové a energetické využití (% hmotnosti) podíl odstraněného odpadu skládkování, včetně škváry a popílku (% hmotnosti)
 1997 *  0,5  0,5  99,5
 1998  4,3  43  57
 1999  7,8  63  37
 2000  11,0  57  43
 2001  12,3  77  23
 2002  14,3  73  27
 2003  16,3  84  16
 2004  18,6  86  14


*  před zavedením projektu


Energetickým využitím se rozumí použití odpadů způsobem obdobným jako palivo, za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Při tomto způsobu využití musí být dále splněna podmínka, že použitý odpad nepotřebuje pro vlastním zapálení ke spalování jiné podpůrné palivo a vznikající teplo musí být využito pro potřebu vlastní nebo dalších osob. Tyto podmínky jsou v případě spalování směsného odpadu ve spalovně Malešice splněny.

Od roku 2002 jsou škvára a popílek z procesu energetického využívání KO částečně materiálově využívány a z části ukládány na skládku. Z tohoto důvodu nelze přesně v průběhu roku statisticky přesně stanovit procento využívání KO. Energetické využívání směsného odpadu je poplatné ročnímu období. Pražská teplárenská, a.s. cenově upřednostňuje dodávku páry v topné sezóně.

ZDROJ:www.praha-mesto.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí