zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

07.04.2005
Obecné
Krátce - různé

V současném světě představuje orná půda největší bohatství, které u nás máme. Výhledově bude limitujícím článkem pro udržení lidstva na Zemi s ohledem na růst lidnatosti i růst spotřeby potravin. Soupeření o zdroje ropy se bude vyhrocovat a její ceny porostou. Proto je nezbytné, abychom omezili závislost na nákupu fosilních produktů a dali zelenou zelené a domácí bioenergii. Ne větrné, pro kterou máme pramalé podmínky. Nejde jen o "biolíh" či o bionaftu, ale i o přímé spalování biomasy či fytomasy, o produkci bioelektrické energie a podobně. Hlavně jde o orientaci na vysoké výnosy rostlinné hmoty z orné půdy, které, představují vysoký stupeň využívání procesu fotosyntézy. Jemu vděčíme za to, že existují fosilní suroviny, že existuje lidstvo a v jejímž vyšším využíváním je i záruka, že lidstvo bude dále existovat. A až dojde k nedostatku potravin, můžeme ornou půdu vrátit ve prospěch produktů potřebných pro výživu lidstva. Ochrana přírody je důležitá, ale nelze ji provádět metodami vedoucími k vyhynutí lidstva. Vlastimil Kozel, Krhanice

Evropská komise nepřipravuje radikální změnu kontroverzního návrhu nové chemické politiky REACH, přestože při projednávání v Evropském parlamentu byla předložena celá řada pozměňujících návrhů, které vycházely ze závěrů studií o dopadech nové chemické politiky na evropský průmysl. Další dvě hodnotící studie se v současné době zpracovávají - první se zaměřuje na dodavatelské řetězce a inovace a druhá na dopady REACH na nové členské státy EU.

Státní fond životního prostředí od 1. dubna 2005 zastavil příjem žádostí obcí o finanční odporu na stavbu čistíren odpadních vod či obnovitelných zdrojů energie. Důvodem je prudký nárůst žádostí, který převyšuje možnosti fondu, informují Hospodářské noviny.

HRADEC KRÁLOVÉ - Společnost AGS Bohemiastav získala jako jedna z prvních stavebních firem na Hradecku certifikát EMS.
Ten potvrzuje, že společnost má zaveden a udržován systém enviromentálního managementu pro výstavbu a rekonstrukce bytových, občanských, průmyslových a vodohospodářských staveb a pro regulaci vodních toků podle požadavků příslušných norem a předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Po více než ročním úsilí a dvoustupňovém auditu obdržela společnost certifikát EMS na začátku dubna.

Klobouky u Brna - Nemalý příliv peněz do městské kasy by zajistila stavba dvanácti větrných elektráren poblíž Klobouk u Brna. Usiluje o ně rakouská firma Viventy. Stavba však budí u místních obavy. "Do května proto uspořádáme anketu, o kterou požádalo zastupitelstvo," uvedl starosta Klobouk Jindřich Koubek.
Výsledky ankety zastupitelům napoví, zda rakouské firmě stavbu povolí, či nikoli. Rakušané chtějí obří stožáry s vrtulemi postavit na trati Zadní pole.
Radnice přitom požaduje, aby rakouská firma ještě před zahájením ankety uspořádala pro místní exkurzi do rakouských větrných elektráren.
Zadlužené Klobouky u Brna mají za každou postavenou vrtuli získat přes milion korun, celkem by do kasy putovalo přes 14 milionů korun. "Domlouváme další částku, kterou by obec dostala po patnácti letech fungování elektráren," doplnil starosta, podle něhož by větší část peněz putovala na opravu poničených chodníků.
O výstavbě větrných elektráren i větších větrných parků v kraji se uvažuje hned na několika plochách. K jejich uskutečnění pomůže zákon o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna. U mnoha projektů se nyní zjišťuje, jak působí na životní prostředí. Některé plány již ztroskotaly na protestech lidí, kteří mají obavy zejména z narušení rázu krajiny, hluku a dalších nepříznivých vlivů.

Liberec - Rys ostrovid je podle dostupných informací poslední kočkovitou šelmou žijící v Jizerských horách. Zbývá jich jen tříčlenná skupinka.
Tato šelma byla u nás do roku 1835 vyhubena a od té doby se v lesích vyskytnou jen ojedinělé exempláře zatoulané z Polska.
"Rys ostrovid u nás prakticky nežije, víme pouze o třech jedincích. O nějakém vysazování se vůbec neuvažuje, alespoň ne ve zdejších lesích," informoval Josef Bém, mluvčí občanského sdružení liberecké Společnosti přátel přírody. Trvalé populace rysa žijí na našem území jen v lokalitách Beskydska a Šumavy. Jejich masovějšímu usazení brání nelegální odstřel. Nejen rys, ale také kočka divoká, vlk a medvěd jsou predátoři, jejichž nedostatek v našich lesích má negativní dopad na celkovou biodiverzitu. Přemnožená jelení a srnčí zvěř má za následek likvidaci listnaté výsadby. Budoucnost rysa však závisí také na změně přístupu myslivců, kteří je systematicky střílejí.

Měření emisí - to je téma desáté dvoudenní konference s mezinárodní účastí, která se uskuteční 12.-13. 4. v hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče. Nosným programem konference bude autorizace měřicích skupin a akreditace metod měření emisí, zkušenosti s legislativou v ochraně ovzduší a její novelizace, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a další. Konferenci pořádají Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí a Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA Hradec Králové. Podrobnější informace získáte na www.empla.cz, www.alme.cz.

Vlkoš Nově vybudovaný biokoridor mezi Skoronicemi, Vlkošem a Kyjovem zažívá první jarní období. Stavební práce v hodnotě 850 tisíc korun skončily sice již na podzim, ale toto zařízení čekají ještě další nutné úpravy. " Máme k dispozici ještě asi pět hektarů pozemků kolem koridoru, ty využijeme k zatravnění ploch," řekl starosta Vlkoše Jaroslav Kozák.
Kromě toho je také navržena nová cesta, ta je nutná pro přístup techniky k přilehlým obdělávaným polím a dalším pozemkům. " Působení protierozního zařízení na životní prostředí se projeví až za čtyři až šest let, jsou to živé rostliny, a ty potřebují čas k růstu," dodal Kozák. Mezi dřevinami, které patnáct metrů široký remízek tvoří, převládají zejména duby, javory, lípy, habry, keřovitý ptačí zob a svída krvavá. Dotace fondu životního prostředí, kterou obec pro svůj počin získala, činí 680 tisíc korun.

O unikátní prameniště Zlatá Opavice v místě výjezdu z Krnova směrem na Opavu se bojí ekologové. Povede přes něj trasa silničního obchvatu města.
Úspory donutily radní zvolit místo velkého obchvatu zkrácenou trasu vedoucí těsně kolem používaných vrtů a úpravny vod. "Ohrožení způsobené exhalacemi projíždějících aut a kamiónů a únikem ropných látek bude nevratné.
S klimatickými změnami můžeme očekávat nedostatek vody, a proto si musíme vodní zdroje chránit," upozornil Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. Navrhl prodloužit trasu obchvatu.
Jak vysvětlil místostarosta Krnova Jaroslav Vrzal, velký obchvat odmítli na ministerstvu dopravy i krajském úřadě. "Připravíme ho tak, aby prameniště neohrozil," slíbil ke zkrácené verzi místostarosta. Zahájení prací odhadl na rok 2007.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí