zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Termíny pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců

14.04.2005
Odpady
Legislativa
Termíny pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců
Blíží se kvapem termíny pro zpracování plánů odpadového hospodářství (POH) původců, kteří produkují nadlimitní množství odpadů.

Z vlastní zkušenosti vím, že celá řada původců odkládá zpracování POH na nejzažší možný termín. V současné chvíli však již není na odklady prakticky žádný prostor (v Libereckém a Pardubickém kraji by původci měli prakticky mít POH již zpracován).

Zpracování POH totiž není otázka jednoho týdne, proto firmy, na které se tato povinnost vztahuje, by se měly problematikou POH začít seriozně zabývat, případně zpracování co nejdříve objednat u specializované firmy (i ty mají jen omezenou kapacitu a časové možnosti).

Pro osvěžení paměti - co praví o POH původců zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

"§ 44
Plán odpadového hospodářství původce odpadů

(1) Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.

(2) Plán odpadového hospodářství původce odpadů musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami.

(3) Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek.

(4) Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit stanovený v odstavci 1, je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad limit stanovený v odstavci 1.

(5) Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh plánu odpadového hospodářství původce odpadů neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů sdělí původci odpadů své připomínky.

(6) Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného krajského úřadu zaslat tomuto krajskému úřadu upravený plán odpadového hospodářství se zapracovanými připomínkami.

(7) Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti.

(8) Obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný plán odpadového hospodářství původce odpadů, určující rozsah a způsob nakládání s komunálním odpadem.

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah plánu odpadového hospodářství původce odpadů."

POH ČR byl vydán Nařízením vlády ze dne 4. června 2003 o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb.
Kraje měly povinnost zpracovat krajské plány do 18-ti měsíců od vydání výše uvedeného vládního nařízení a jejich závaznou část vyhlásit obecně závaznou vyhláškou (bez určení termínu vydání).

Termíny vydání krajských vyhlášek:

Jihočeský kraj - 18.10. 2004

Jihomoravský kraj - 17.6. 2004

Karlovarský kraj 16.9. 2004

Kraj Vysočina - 10.8. 2004

Královéhradecký kraj 24.6. 2004

Liberecký kraj - 15.4. 2004

Moravskoslezský kraj 29.10. 2004

Olomoucký kraj - 17.9. 2004

Pardubický kraj 29.4. 2004

Plzeňský kraj 22.2. 2005

Středočeský kraj 22.3. 2005

Ústecký kraj - 26.1. 2005

Zlínský kraj - 22.9. 2004

Hlavní město Praha - dosud nevydána vyhláška (dle webových stránek pražského magistrátu).

Zpracovaný návrh POH mají původci povinnost zaslat do tří měsíců od jeho zpracování na kraj, čímž vzniká pro opozdilce určitý manévrovací prostor, na který však nelze spoléhat v případě kontroly.
Obzvláště časově náročné bude zpracování POH pro firmy, které mají pobočky v různých krajích, neboť mají povinnost zpracovat přílohy POH pro jednotlivé kraje a to i v případě, že provozovny samy nepřekračují limit produkce odpadů, určující povinnost POH zpracovat.

Pokud si nevíte se zpracováním POH rady, nebo nestíháte sami termínově, můžete se obrátit na odborníky ze serveru EnviWeb.
Pro zpracování nabídky nás prosím kontaktujte na:
e-mail: enviweb@enviweb.cz
mobil: 777 176 675
Ing. Radek Janoušek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí