zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pneumatický transport sypkých materiálů

18.04.2005
Obecné
Pneumatický transport sypkých materiálů
Zelené střechy - pojem, který se již vžil do povědomí odborné i laické veřejnosti.
Technicky je dnes možné vytvořit vegetační pokryv na ploché střeše od jednoduchého přístřešku až po panelák.

Technologie přitížení plochých střech říčními oblázky (tzv. kačírkem), jak je to běžné v cizině, se začíná rozšiřovat i u nás. Střecha takto přikrytá trpí méně osvitem a hydroizolace je méně namáhána náhlými změnami teplot. Odtokový systém je navíc částečně ochráněn před znečištěním a zčásti je i zpomalen odtok vod při přívalovém dešti, o ochraně před mechanickým poškozením svrchního pláště ani nemluvě.

ZELENÉ STŘECHY

U zelených střech jsou tyto výhody ještě znásobeny -od filozofického rozměru -to co jsme zastavěli, může být přírodě zase vráceno -po výrazný estetický dopad při pohledu shora. Při vytvoření pochozích ploch mezi vegetací je možno využívat zelené střechy jako klidná pobytová místa. Výrazný je i přínos ekologický -střechy dýchají, pomalu uvolňují vlhkost, odtok je pomalý, střecha se nepřehřívá, nestoupá nad ní teplý vzduch s prachem, jak je tomu při horkých dnech u nezakrytých střech. Vegetační souvrství může být velmi nízké, tj. pět až deset cm u tzv. extenzivních střech, ale i 20 cm a více, kdy je na střeše možno vytvořit zahradu s trávou, keři a dokonce stromy. Limitujícím faktorem je únosnost střechy a pak skutečnost, že je nutno na ni dopravit velké množství substrátu - zeminy.

MANIPULACE JE OBTÍŽNÁ

Transport velkého objemu materiálu na střechu běžnými stavebními stroji byl doposud často velmi obtížný -setkává se s velkými technickými, časovými i finančními problémy. Doprava jeřáby v multivacích nebo kontejnerech není všude možná, korečkové výtahy a zdviže vyžadují také mnoho ruční manipulace. Často je dosud materiál vynášen ručně v pytlích. Pneumatická doprava nebyla u nás doposud možná, poněvadž nebyly na trhu k dispozici stroje, které by byly schopny tuto operaci realizovat. Dnes se tato situace mění.

SPECIÁLNÍ STROJ

Firma Josef Paclt -PATOK provozuje stroj - tzv. MEGAFUKAR, který umožňuje vyfoukávání suchých sypkých materiálů o různých zrnitostech - od prachovitých a drobnozrnných (popílek, písek, štěrk) až po výše zmíněný kačírek. Jedná se o cisternové zařízení s instalovaným vysoce výkonným dmychadlem (o výkonu 8000 m3 vzduchu/hod.) a důmyslným regulačním systémem pro pneumatickou dopravu materiálů. Je dále osazeno druhým (hydraulicky poháněným) agregátem pro dopravu jemnozrnných materiálů. Pracovní kapacita cisterny činí 10 m3 a umožňuje též dopravu materiálu v hermeticky uzavřené cisterně z místa odběru přímo do místa jeho použití. Dopravní cestu tvoří hadice, její délka může být mnoho desítek metrů a dopravní výška i přes 10 metrů. Během jediné operace dochází nejen k transportu materiálu do prostoru střechy, ale zároveň i k jeho distribuci do požadované vrstvy dle projektu.

Stroj je univerzální - mimo funkce vyfukování má i funkci odsávání, což umožňuje nakládku či výměnu materiálu. Dále slouží také k odsávání tekutých materiálů a kalů. Vysoký výkon stroje opět umožňuje pneumatické sání a tudíž není ani u kalů omezen sací hloubkou 10 metrů.

ZKOUŠKA POTVRDILA FUNKČNOST

V listopadu 2004 proběhla na území Prahy provozní zkouška, jejímž obsahem byla doprava nehomogenního substrátu o nerovnoměrné zrnitosti na vzdálenost 50 m, s převýšením 20 m. Výsledek zkoušky ukázal, že pneumatická doprava i takovéhoto materiálu a do této výšky je technicky možná. Omezujícím faktorem se však ukázala nadměrná vlhkost substrátu, jejímž následkem docházelo k jeho ulpívání na vnitřních stěnách cisterny, což celou operaci zásadním způsobem zpomalovalo. Nicméně suché materiály s menším podílem prachových částí namíchaných substrátů s optimální vlhkostí (pod hranicí lepivosti) se manipulují dobře, doprava suchých písků či štěrku není pro tento stroj už žádným problémem. Jeho pracovní výkon a minimální čas přípravy umožňuje i rychlé provedení prací, navíc při zajímavých jednotkových cenách.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí