zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelená stezka Greenways Praha-Vídeň ožije jarem

21.04.2005
Obecné
Zelená stezka Greenways Praha-Vídeň ožije jarem

U příležitosti Dne Země proběhne ve dnech 22. a 23. dubna jarní otevírání sezóny na nejdelší české zelené stezce – Greenways Praha-Vídeň. Na mnoha místech mezi Prahou a Vídní budou místní lidé sázet stromy, čistit studánky a veřejná prostranství či pořádat první jarní cyklojízdy.

O zelenou stezku Greenways Praha-Vídeň pečují lidé, které spojuje zájem o zdravé životní prostředí, zachování kulturního a přírodního dědictví a šetrný rozvoj obcí a měst, kde žijí. "Otevírání stezky je první letošní společnou akcí, kterou občanské sdružení Greenways Praha-Vídeň  pořádá," řekla jeho předsedkyně Olga Žampová. "Jako hlavní téma bylo letos zvoleno sázení stromů. Chtěli bychom, aby Greenways Praha-Vídeň jednou byla opravdu "zelenou stezkou".

„Zajímavou akcí bude určitě cyklojízda, kterou pořádá Město Telč od své radnice až na hrad Roštejn. Peloton cyklistů zastaví na nové odpočívce ve Vanově, kde senátor PČR Václav Jehlička společně s hejtmanem kraje Vysočina Milošem Vystrčilem a starostou Telče Romanem Fabešem odhalí nový informační panel Greenways a zasadí čtyři stromy. Vznikne tak místo, kde se budou moci unavení cyklisté či poutníci zastavit a ve stínu sbírat síly k další cestě,“ popisuje Eva Bilíková, manažerka projektu z Nadace Partnerství, která koordinuje a finančně podporuje program Greenways. Na cyklisty, kteří dojedou až do cíle cesty na hrad Roštejn čeká  představení šermířů a fakírů "Cesta meče".

Nedočkaví cyklisté mohou také vyrazit na cyklojízdu se sázením lip na návsích vesniček v Českém Meránu, která začne v Jistebnici krasojízdou historických bicyklů, nebo pomoct s úklidem nové cyklostezky ve Znojmě a zúčastnit se zde cykloburzy a slavnostní cyklojízdy po nově vybudované stezce v centru města.

"Bez široké spolupráce místních partnerů by Greenways Praha-Vídeň nemohla existovat," řekla Eva Bilíková a dodala: "Nadace Partnerství spolupracuje na rozvoji této zelené stezky s místními partnery, kteří založili občanské sdružení Greenways Praha-Vídeň. To dnes sdružuje více než třicet občanských sdružení, měst, obcí a osobností veřejného života. Je unikátní, že se podél stezky podařilo spojit tolik lidí, kteří usilují o společnou věc."

Jelikož Greenways Praha-Vídeň je mezinárodní stezkou, otevírání se zúčastní i rakouští partneři. Ti uspořádají jízdu cyklistů "po keltských památkách na Greenways" za účasti místních politiků podporujících šetrnou turistiku a cyklodopravu.

Greenways Praha-Vídeň je síť téměř 700 km tras a stezek pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Na páteřní dálkovou cyklotrasu mezi Prahou a Vídní navazují tematické okruhy – Greenway řemesel a vyznání na Vysočině, Greenway rožmberského dědictví v jižních Čechách či Greenway lichtenštejnského dědictví na jižní Moravě.

Kontakt:

Eva Bilíková, 542 422 764, 608 337 137, eva.bilikova@ecn.cz, www. prahawien.greenways.info

Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku a jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů.

Nadace Partnerství je společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku součástí konsorcia Environmental Partnership. Nadace Partnerství se postupně vypracovala v největší soukromý zdroj finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních neziskových organizací v ČR. Od svého vzniku v roce 1991 do konce roku 2003 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1350 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. V roce 2003 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.

Jarní otvírání Greenways Praha – Vídeň 22. – 23. 4. 2005

Znojmo – 23. 4 .

Slavnostní otevření nové cyklostezky v Husových sadech, která je součástí stezky Greenways Praha-Vídeň a která zásadním způsobem zlepší situaci pro cyklisty ve městě.  Dopoledne bude akce zahájena cyklistickou burzou a úklidem cyklostezky a odpoledne proběhne slavnostní otevření cyklostezky s cyklovyjížďkou a workshopem pro uživatele cyklostezek. Současně budou otevřena dvě nová informační centra na stezce „Moravská vinařská“ (Knihovna a informační centrum v obci Dobšice,  Vinařské informační centrum ve sklípku firmy AMPELOS).

termín: sobota 23. 4., cyklistická burza a úklid na cyklostezce od 8.30 do 13.00, slavnostní otevření cyklostezky ve 14.00

místo: Husovy sady, Znojmo

pořádá: Cyklo Klub Kučera

kontakt: Čestmír Vala, 515 223 000, 608 736 135, cykloklubkucera@seznam.cz 515 223 000, 608 736 135

 

Obec Zahrádky – 23. 4 .

Slavnostní vysazení lípy u informačního panelu Greenway řemesel a vyznání  na stejnojmenné trase.

termín: sobota 23. 4., od 11.00

místo: Zahrádky

pořádá: o.s. Na dobrých cestách

kontakt: Mgr. Eliška Novotná, starostka obce Zahrádky, 384 490 051, obec@zahradky.cz

 

České Budějovice – 23. 4 .

Cykloexkurze k jarnímu otvírání stezky bude zahájena na náměstí v Českých Budějovicích.

Oslava jarního otvírání stezky bude spojena s oslavou zapsání Mariánských kasáren, spojených se jmény Švejk, Hašek, Havel, jako nemovité kulturní památky.

termín: sobota 23. 4., v 8.30

místo: České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II.

pořádá: Klub přátel Českých Budějovic

kontakt: V.Musil, 387 319 112, 606 809 254, musilv@iol.cz

 

Telč – 22. 4 .

Výlet na kolech od radnice na hrad Roštejn pro širokou veřejnost. Zastávka ve vesnici  Vanov u Šiškova mlýna bude spojena se  slavnostním odhalením nového informačního panelu Greenways a nové odpočívky pro cyklisty. U nové odpočívky starosta města Telče Roman Fabeš, senátor PČR Václav Jehlička a hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil vysadí stromy, které budou skýtat poutníkům stín. Na Roštejně čeká všechny divadelní představení šermířů a fakírů "Cesta meče"

termín: pátek 22. 4., v 15.00 zahájení vyjížďky u radnice, divadelní představení na Roštejně 16.30

místo: Telč – radnice, Vanov – Šiškův mlýn, hrad Roštejn

pořádá: Město Telč, vzdělávací a rekreační středisko Hotel Šiškův mlýn

kontakt: Marcela Janáková, informační středisko Telč, 567 112 407, info@telc-etc.cz

 

Nové Hrady – 23. 4 .

"Jaro už jsme přivítali a nyní bychom dali zemi nějaký pěkný dárek…"

Otvírání stezky v Nových Hradech oslaví výsadbou nových keřů a stromů u klášterní zdi v ulici Navrátilova.

termín: sobota 23. 4., ve 13.00

místo: v ulice Navrátilova, u klášterní zdi

pořádá: ZO ČSOP Nové Hrady a Novohradská občanská společnost

kontakt: K. Jarolímková,  KIC Nové Hrady, 386 362 195, infoc@novehrady.cz

 

Praha 13 – 23. 4 .

Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha symbolicky otevřou Greenways Praha – Vídeň společnou cykloakcí pro veřejnost Butovický rohlík 2005.  Na počátku mezinárodní zelené stezky Grenways Praha – Vídeň společně zasadíme strom jako symbol Dne Země. Poté bude odstartován cyklistický a běžecký závod pro všechny věkové kategorie od benjamínků po stařečky. Nebudou chybět ani koláče se symbolem Greenways a znakem Prahy 13 a pravý „Butovický rohlík od Odkolka“ pro vítěze závodů.

termín: sobota 23. 4., od 8.30

místo: sraz na hrázi rybníka v ulici U Jezera, Praha 13

pořádá: MČ Praha 13

kontakt: Dana Ceová, 235 011 474, CeovaD@p13.mepnet.cz

 

Jindřichův Hradec – 23. 4 .

Vysazení nových stromků v zahradě Trvalkové školky Florianus doplní vystoupení souboru  MYFUN.

termín: sobota 23. 4.,  14.00

místo:  Trvalková školka FLORIANUS

pořádají: Galerie inspirace a Trvalková školka Florianus

kontakt: Ing. Martin Charvát, 723 690 754, 384 382 511, florianus@email.cz

 

Greenways Čertovo břemeno, Český Merán – 23. 4 .

Na Greenways Čertovo břemeno, které jsou jedním z místních projektů Greenways Praha-Vídeň, jsou na sobotu 23.4. pro veřejnost připraveny čtyři různě náročné vyjížďky - krátká oddechová, nenáročná jistebnická, střední výletní (stezka Stromů života) a dlouhá poznávací. Na návsích jednotlivých obcí, kterými Greenways prochází, vysadí cyklisté 10 lip. Stromy budou označeny štítkem „Strom života na Greenways Čertovo břemeno“.

Vítání účastníků bude probíhat před budovou obecního úřadu v Jistebnici. Místní Spolek přátel sportu všeho druhu představí účastníkům historické cyklo-dopravní prostředky a provede slavnostní krasojízdu. Všichni návštěvníci si budou moci prohlédnout Pamětní síň Richarda Laudy, jistebnického rodáka a významného malíře. Dále Vás čeká malé překvapení, které jistojistě oceníte.

termín: sobota 23. 4., začátek 9.30 – 10.00 v Jistebnici na náměstí

pořádá: Společenství obcí Čertovo břemeno, svazek obcí a Český Merán o.p.s.

kontakt: Zdeněk Sedláček, 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz

 

Slavonice – 23. 4 .

 „Grasel prchá za hranice“

 Jarní otvírání Greenways na Graselových stezkách na Slavonicku oslaví společným pěším výletem všech spolupracujících partnerů po nově připravované česko-rakouské Graselově stezce Slavonice – Dobersberg. Večer budou účastníci výletu odměněni malým pohoštěním ve Slavonicích.  

termín: sobota 23. 4., ve 14.00

pořádá: Slavonická renesanční společnost

kontakt:  Olga Žampová, 602 43 54 51, srs@slavonice.cz

 

Kojákovice – 23. 4 .

V Kojákovicích plánujeme zahájit Jarní otevírání GW jarním úklidem uvnitř i v okolí Venkovského muzea a informačního centra Kojákovice, dále jarní úpravou dětského hřiště, které jsme společnými silami vybudovali v loňském roce v rámci projektu "Pomáháme lidem zlepšovat místo kde žijí". Společnou akci uzavřeme sportovním kláním na nově postaveném hřišti.

termín: sobota 23. 4.2005 od 10.00 úklid, od 14.00 bude probíhat sportovní utkání na novém hřišti

pořádá: Společnost Rožmberk

kontakt:  Olga Černá, 602 47 16 53, cerna@rozmberk.org

 

Zálší u Veselí nad Lužnicí – 23. 4 .

V Zálší oslaví "Jarní otevírání Greenways Praha - Vídeň" úklidem  a zvelebením dětského hřiště na návsi, které bylo vybudováno v  široké spolupráci s místní veřejností a se stalo "centrem"  vesnice.

termín: sobota 23. 4. od 8.00 do 17.00, v neděli 24. 4.od 8.00 do 14.00

pořádá: o.s. Blatka Zálší

kontakt: Eva Nečasová, 608 157 497, O.S.BLATKA@seznam.cz

 

Veselí nad Lužnicí – 18. 4 .

Studenti střední odborné školy ochrany a tvorby krajiny budou provádět úklid parkových ploch a sběr odpadků v okolí školy, ve městě a také na prostranství kolem odpočinkového místa Greenways. U informačního panelu je připraveno krátké představení projektu Greenways Praha-Vídeň. Pro děti z mateřských škol bude uspořádáno naučné pásmo o třídění odpadů.

termín: pondělí 18. 4. 

pořádá: Střední odborná škola Ochrany a tvorby životního prostředí, město Veselí nad Lužnicí

kontakt:  Marie Hadravová, 381 548 180, info@veseli.cz

 

Národní park Podyjí – 23. 4 .

Na červené pěší turistické značce Národním parkem Podyjí se nachází studánka ve velmi žalostném stavu. Pracovníci Správy NP Podyjí provedou v příštích 14 dnech vyčištění studánky a jejího okolí včetně souvisejících drobných stavebních úprav a v sobotu 23.dubna předají studánku veřejnosti. Předání bude spojeno se setkáním obyvatel obce, školních dětí i turistické veřejnosti.

termín: sobota 23. 4.

místo: Havraníky, studánka U tří lip, 1,5 km západně od obce na červené turistické značce

pořádá: Správa Národního  parku Podyjí

kontakt: Jan Kos, 515 226 722, kos@nppodyji.cz

 

Vlčice u Jindřichova Hradce – 23. 4 .

Výsadba Stromů života a smíření ke dni Země s místními občany a školní mládeží a přípravy k vytyčení turistické stezky po stopách letecké bitvy amerických letců na sklonku II. světové války napříč Českou Kanadou. Tato plánovaná stezka by se měla stát jednou z místní stezek na Greenways Praha-Vídeň.

 

termín: sobota 23.dubna 14 hod.

místo: Vlčice, u kapličky

pořádá: Muzeum Heraldiky a historie České Kanady, Galerie osobností – Vlčický Dvorec, občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu

kontakt: Karel Huněk, 777657591, hunkova@oetker.cz

 

Rakousko, Weinviertel – 23. 4 .

Rakouští partneři otevřou stezku Greenways Praha-Vídeň tematickou akcí "Greenways a historie". Cyklistická projížďka po významných památkách z doby keltské ve Weinviertelu (obří zeď, menhir a další) povede městy Pillichsdorf, Wolkersdorf, Ulrichskirchen and Unter Olberndorf/Hauzendorf. Jízda končí v Pillichsdorfu na místním Festivalu vína a umění.

termín: sobota 23. 4., začátek 15.00 vlakové nádraží Pillichsdorf

pořádá: Future Base WeinViertel

kontakt: Daniel Maurer, daniel.maurer@fbw4.biwv.at
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí