zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komisař Špidla přivítal zahájení kampaně „Hluku stop!“

22.04.2005
Hluk
Komisař Špidla přivítal zahájení kampaně „Hluku stop!“
Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, přivítal zahájení celoevropské kampaně „Hluku stop!“, která má za cíl zvýšit povědomí o riziku spojeným s nadměrným hlukem na pracovišti. Od příštího roku stanoví nové předpisy EU nižší mezní hranici pro každodenní vystavení zaměstnanců hluku na 87 decibelů.

Odhaduje se, že pro více než 13 milionů lidí pracujících nejen v těžkém průmyslu, ale i v odvětví služeb, ve školství či v zábavním průmyslu, měl hluk na pracovišti ničivý dopad na sluch. Komisař Špidla řekl: „Hluk Vás může připravit o více než jen o sluch. Může zapříčinit nehody při práci a zvýšit hladinu stresu. Způsobuje rostoucí obavy na pracovištích v celé Evropě, od továren a zemědělských podniků po školy a centra obsluhy zákazníků (call centres). Do února roku 2006 budou mít všechny členské státy EU povinnost provést novou směrnici EU stanovující nižší hladinu hluku, které mohou být zaměstnanci vystaveni, a vyžadující od zaměstnavatelů, aby odstranili nebo omezili rizika na minimum.“

Směrnice o hluku z roku 2003 stanovuje minimální požadavky na ochranu zaměstnanců před bezpečnostními a zdravotními riziky plynoucími z vystavení hluku, zejména pak před riziky ohrožujícími jejich sluch. Zrušuje směrnici o hluku z roku 1986 a snižuje mezní hranici expoziční úrovně, kdy je třeba přijmout opatření, o pět decibelů. Směrnice vyžaduje, aby byla hodnocena hladina hluku činností, při kterých by zaměstnanci mohli být vystaveni rizikům, aby se tato rizika odstranila u zdroje nebo se snížila na minimum, aby byl prováděn zdravotní dohled, pokud hodnocení rizika naznačuje riziko pro zdraví, a aby zaměstnancům byly poskytnuty prostředky individuální ochrany sluchu, jestliže se nedá rizikům plynoucím z vystavení hluku předcházet jinak.

Téměř třetina ze 160 milionů zaměstnanců v Evropě (v bývalé EU15) je při práci vystavena vysoké hladině hluku po více než čtvrtinu pracovní doby. Téměř 40 milionů zaměstnanců (ekvivalent počtu obyvatel Španělska) musí proto, aby je bylo slyšet, zvyšovat hlas nad obvyklou konverzační úroveň po více než polovinu pracovní doby. Poškození sluchu způsobené hlukem bylo Světovou zdravotnickou organizací uznáno za „nejrozšířenější nevylečitelnou nemoc z povolání“. Ztráta sluchu může vést nejen ke snížení pracovního výkonu, ale rovněž k narušení sociálního života dotyčné osoby a k její izolaci ve společnosti.

Kampaň „Hluku stop!“ vedená Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je součástí strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro období 2002-2006 a vyvrcholí během Evropského týdne, který se bude konat ve dnech 24.-28. října 2005.

Zdroj: Euroskop

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí