zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Slovenské lužné lesy si zasluhujú pozornosť a ochranu

02.05.2005
Příroda
Slovenské lužné lesy si zasluhujú pozornosť a ochranu

V týchto dňoch, od 27. do 29. apríla, sa konal odborný workshop NATURA 2000 a udržateľné lesné hospodárenie v lužných lesoch, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na ochranu flóry a fauny vzácnych lužných lesov na Slovensku.


Podujatie usporiadalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s nemeckou nadáciou Heinrich Böll Stiftung a Národným parkom Donau-Auen (Rakúsko). Workshop je ďalšou aktivitou projektu Ochrana a manažment dunajských lužných lesov, podporovaného Európskou komisiou v rámci programu LIFE-NATURE.

Tomáš Kušík, predseda BROZ, povedal: „Lužné lesy sú v súčasnosti veľmi ohrozené ekosystémy, viazané na väčšie rieky. Na Slovensku sa zachovali posledné zvyšky týchto – v celej Európe už ojedinelých – lesov. Dnes sú už súčasťou celoeurópskej siete chránených území NATURA 2000 ako navrhované územia európskeho významu Dunajské luhy a Bratislavské luhy. Rozhodli sme sa preto umožniť kompetentným pracovníkom poznať, aké sú najnovšie európske trendy v prístupe k týmto územiam, vrátane hospodárenia.“

Súčasťou podujatia bol včerajší odborný seminár v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo viac ako päťdesiat pracovníkov lesného hospodárstva, ochrany prírody, úradov životného prostredia, ale aj iná odborná verejnosť. Vystúpili na ňom predstavitelia viacerých odborných a štátnych inštitúcií, napr. Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty UK, š.p. Lesy SR, Ministerstva životného prostredia SR ai.

Diskusia sa venovala druhovému bohatstvu lužných lesov, zavádzaniu európskeho systému ochrany prírody v rámci sústavy NATURA 2000, problému lesníckeho pestovania monokultúr nepôvodných šľachtených topoľov, možnostiam ekoturistiky, ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu Podunajska a ďalším aktuálnym témam.

„Národný park Donau-Auen je pre nás výborným príkladom ochrany a starostlivosti o prírodu dunajských luhov vo veľmi podobných prírodných podmienkach, aké máme na Slovensku len o niekoľko kilometrov nižšie po prúde. Okrem zmeneného vodného režimu po výstavbe VD Gabčíkovo je lesné hospodárstvo momentálne faktor s najväčším negatívnym dopadom na prírodné lesné biotopy (ekosystémy) v slovenskej časti dunajských luhov. Vidíme však veľmi rozdielne prístupy k hospodáreniu v dunajských lužných lesoch v Rakúsku, kde berú do úvahy prírodné hodnoty územia rovnocenne s ekonomikou. Seminár sprostredkuje osobnú skúsenosť s prírode blízkym hospodárením aj slovenským lesníkom a ochranárom, čo môže významne prispieť k ochrane citlivých lužných spoločenstiev aj na Slovensku,“ dodal Tomáš Kušík.

Dnes sa časť účastníkov presunie na terénnu časť semináru do rakúskej časti lužných lesov, aby v praxi videli výsledky prírode blízkeho hospodárenia v týchto vzácnych ekosystémoch. Navštívia luhy okolo Moravy v Prírodnej rezervácii March-Auen a na ďalší deň (piatok) lužné lesy Národného parku Donau-Auen, ktorý sa rozkladá pozdĺž toku Dunaja od Viedne až po hranice so Slovenskom. So správou tohto národného parku BROZ už dlhší čas úzko spolupracuje. Pred rokom napríklad spolu zorganizovali terénny seminár o prírode blízkom hospodárení v lužných lesoch. 9. mája zase otvoria spoločnú výstavu s tematikou lužných lesov v priestoroch MŽP SR.

Zdroj: www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí