zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průběžné výsledky pilotního projektu sběru nápojových kartonů v Prazee

04.05.2005
Obecné
Odpady
Průběžné výsledky pilotního projektu sběru nápojových kartonů v Prazee
Průběžné výsledky pilotního projektu sběru nápojových kartonů Od listopadu 2004 mají občané Prahy možnost třídit jako další složku komunálního odpadu nápojové kartony. Během pilotního projektu již došlo k několika významným změnám. Občané si na třídění nové komodity zvykli a projekt úspěšně pokračuje. Hlavní město Praha ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. * zahájilo v listopadu 2004 pilotní projekt sběru nápojových kartonů. V pražských ulicích se tehdy objevilo 1.000 nových sběrných nádob označených oranžovou samolepkou „Nápojové kartony“. Tyto nádoby o objemu 240 l byly rozmístěny k 1/3 hnízd tříděného odpadu (barevným kontejnerům) ve většině městských částí. Svoz nápojových kartonů je organizován stejnými vozidly jako svoz papíru, plastů a směsného odpadu, vozidla jsou vždy označena právě sváženým druhem odpadu. Ve svozový den se nápojové kartony dotřiďují a lisují do balíků ve firmě Papkov spol. s r.o. Poté jsou odváženy k dalšímu zpracování do Papírny Bělá a.s. v Bělé pod Bezdězem. V počátcích projektu často docházelo ke znečišťování sběrných nádob směsným odpadem, což bylo zejména způsobeno podobností nádob s nádobami na směsný odpad. Proto mohla být v prvních 2 měsících svážena pouze polovina sběrných nádob k dalšímu zpracování. Ostatní nádoby musely být z důvodu značného znečištění svezeny se směsným odpadem. Od počátku roku 2005 se tedy intenzivně pracovalo na přípravě nově upravených nádob. Byla vyrobena a namontována nová víka oranžové barvy, která není možné bez speciálního klíče otevřít a do nádoby lze vhazovat odpad pouze vrchní štěrbinou. Takto upravené nádoby byly postupně vyměňovány za staré, výměna byla dokončena na konci února 2005. Po této úpravě se velmi výrazně zlepšila čistota obsahu sběrných nádob a v současné době může být sváženo kolem 90 % k dalšímu zpracování. Nejvíce znečištěné jinými druhy odpadu jsou sběrné nádoby v Praze 1, zde je to ovlivněno především turistickým ruchem. V počátcích pilotního projektu také docházelo často ke zcizování či neoprávněnému přemisťování sběrných nádob některými občany. Zároveň s novou úpravou nádob se tedy přistoupilo i k jejich připevnění řetízkem převážně k nádobě na sklo. Podle vyjádření svozové společnosti Pražské služby a.s. jsou postupně „ztracené“ nádoby nacházeny. Zcizovali je například někteří živnostníci, kteří neměli smluvně zajištěn odvoz vlastních odpadů a ve chvíli svozu směsného odpadu od občanů neváhali přistavit k odvozu i tuto nádobu, aniž by odstranili nálepku „Nápojové kartony“. S takto jednoduše přichycenými „lapky“ je v současné době vedeno řízení o pokutě. Po úpravě nádob a jejich připevnění jsou případy ztráty sběrné nádoby již ojedinělé. Zatím poslední větší změnou v rámci tohoto pilotního projektu je zvýšení četnosti svozu nápojových kartonů z původního čtrnáctidenního cyklu na týdenní, a to na všech stanovištích. Svozovým dnem nápojových kartonů je nyní v celé Praze každá sobota. Původně byla četnost zvýšena jen na vybraných, pravidelně přeplňovaných, stanovištích. Avšak s ohledem na rostoucí výtěžnost a blížící se teplejší období, kdy lidé více dbají na pitný režim, bylo rozhodnuto o zvýšení četnosti svozu na všech stanovištích. Tam, kde ani týdenní svoz nebude dostačovat, bude po projednání s příslušným úřadem městské části vyměněna 240 l sběrná nádoba za 1.100 l kontejner. Tyto větší kontejnery jsou v současné době připravovány a upravovány obdobně jako stávající sběrné nádoby. Výtěžnost nápojových kartonů v jednotlivých měsících dokládá graf, uvedené hodnoty jsou v kilogramech čisté hmotnosti nápojových kartonů po vytřídění. Na začátku projektu to bylo pouze 10 – 30 % ze svezeného odpadu, nyní je vytříděno až 90 % nápojových kartonů z obsahu svezených sběrných nádob. Děkujeme všem občanům, kteří se do tohoto projektu zapojili. Pilotní projekt sběru nápojových kartonů bude i nadále pokračovat a pokud se osvědčí, přemění se v následujících letech na stálou součást systému nakládání s komunálním odpadem v Praze. Další informace o odpadech v Praze naleznete na www.praha-mesto.cz ZDROJ: www.praha-mesto.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí