zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky 1. výzvy grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center

04.05.2005
Obecné
Výsledky 1. výzvy grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center

Grantové schéma „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, které má na starosti Ministerstvo životního prostředí [1] v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) už má své první úspěšné žadatele. V rámci OP RLZP se v ČR rozdělují prostředky z Evropského sociálního fondu. Výběrová komise pod vedením ministra Libora Ambrozka vybrala 12. dubna čtyři první úspěšné žadatele.

Cílem grantového schématu je podpora rozvoje systému EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a budování sítí environmentálně zaměřených vzdělávacích a informačních středisek založených na vzájemné spolupráci NNO, obcí a veřejných institucí. Projekty vybrané k podpoře budou financovány z 25 % z národních zdrojů (z rozpočtu MŽP) a ze 75% z prostředků Evropského sociálního fondu.

Do prvního kola bylo předloženo celkem 43 projektů s celkovým požadavkem téměř 600 mil. Kč. Každý z projektů posuzovali čtyři hodnotitelé. Výběrová komise pak, s přihlédnutím k těmto hodnocením, vybrala projekty k financování do  výše prostředků, určených pro první výzvu, tedy 54 milionů Kč.

Výběrová komise schválila poskytnutí dotace těmto projektům:

·        Lipka Brno - Síť enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

·        Společnost pro Jizerské hory - Střediska udržitelného rozvoje venkova v Libereckém kraji

·        Rosa, jihočeská společnost pro ochranu přírody - Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a  poradenských center v Jihočeském kraji

·        Národní síť Zdravých měst - Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje

Všechny projekty podpořené v první výzvě byly podány organizacemi s velkými  zkušenostmi s realizací projektů. „Doufáme, že se stanou jakýmisi modelovými ukázkovými příklady pro ostatní,“ říká Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů MŽP, který je odpovědný za administraci grantového schématu.

Poznámky:

[1] Grantové schéma „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ vyhlásilo MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V rámci Evropského sociálního fondu se přidělují pouze neinvestiční prostředky.

Další informace:

http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_lidske_zdroje

http://www.esfcr.cz

http://www.strukturalni-fondy.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí