zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Autovrak smí převzít jen provozovatel se "souhlasem"

13.05.2005
Odpady
Autovrak smí převzít jen provozovatel se  souhlasem
Jak má postupovat obec, pokud se na jejím území vyskytují na ulicích autovraky?

Podle odstavce 1, § 37 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, existuje povinnost předat autovrak pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Tato povinnost se týká i obcí, na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti zjistit vlastníka vozidla.

Informace o provozovatelích zařízení se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona č.185/2001 Sb. získá majitel vozidla na odborech životního prostředí krajských úřadů nebo přímo na příslušných úřadech obcí s rozšířenou působností provádějících trvalé vyřazení vozidel z provozu (viz tab).

S účinností od 1. května 2004 dochází při trvalém vyřazení vozidla ve smyslu § 13 zákona č. 56/2001 Sb. ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích na základě § 14 zákona č. 56/2001 Sb. Rovněž je stanovena povinnost předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a zpracováním autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.).

Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku stanoví novela vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zákon pamatuje i na opuštěná vozidla. Subsidiární povinnost zde má obecní úřad, který opuštěné vozidlo přemístí po uplynutí dvou měsíců na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště.

Odstavce 3, 4, 5 § 37 zákona č.185/2001 Sb. (o odpadech a o změně některých dalších zákonů) určují postup obcí v případě odstraňování opuštěného vozidla, které není umístěno na místo podle odstavce 2 paragrafu 37 zákona č.185/2001 Sb. tj. kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce a písemně informuje jeho vlastníka.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty dvou měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace má se za to, že vozidlo je autovrak. Náklady je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. (§ 37 zák. o odpadech).

V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 2, 19 a 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů). Na serveru Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) je k dispozici přehled provozovatelů zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků v ČR (aktualizovaný 1. 3. 2005) a přehled pracovníků KÚ zajišťujících aktualizaci celorepublikového přehledu provozovatelů zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků (160104).


Přehled pracovníků, zajišťujících aktualizaci celorepublikového přehledu provozovatelů zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků

Kraj Pracovník e-mail telefon

Praha Ing. Macourek Vladimír Vladimir.Macourek@cityofprague.cz 236 004 432

Středočeský RNDr. Pluháček Zdeněk pluhacek@kr-s.cz 257 280 811

Jihočeský Ing. Štumbauer Milan stumbauer@kraj-jihocesky.cz 386 720 714

Plzeňský Mgr. Nálevka Jaroslav Jaroslav.Nalevka@kr-plzensky.cz 377 195 338

Karlovarský Ing. Plašilová Jarmila jarmila.plasilova@kr-karlovarsky.cz 353 502 503

Ústecký Mgr. Koch Jan koch.j@kr-ustecky.cz 475 657 180

Liberecký Ing.Kubinova Zuzana zuzana.kubinova@kraj-lbc.cz 485 226 613

Královéhradecký Ing. Leden Milan mleden@kr-kralovehradecky.cz 495 817 197

Pardubický Ing.Bartoš Josef josef.bartos@pardubickykraj.cz 466 026 422

Vysočina Ing. Kopáček Josef Kopacek.J@kr-vysocina.cz 564 602 517

Jihomoravský Ing. Novák Jan 541 652 615

Olomoucký Ing.Šenk Eduard e.senk@kr-olomoucky.cz 585 508 425

Zlínský Ing.Kučná Ladislav Ladislava.Kucna@kr-zlinsky.cz 577 043 380

Moravskoslezský Mgr. Iveta Rotterová iveta.rotterová@kr-moravskoslezsky.cz 595 622 686

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí