zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Češi jednoznačně chtějí zdravé životní prostředí

10.05.2005
Obecné
Češi jednoznačně chtějí zdravé životní prostředí

Dosud asi nejrozsáhlejší průzkum veřejného mínění, který zjišťoval postoje obyvatel k životnímu prostředí, se uskutečnil v listopadu 2004 pro Generální ředitelství EK pro životní prostředí (DG Environment) ve všech zemích evropské pětadvacítky. Výsledky zveřejnila Evropská komise na sklonku dubna letošního roku.

Z průzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé všech členských zemí Unie přikládají značnou důležitost ochraně životního prostředí, ochraně přírody a důrazu na ekologické dopady poltických rozhodnutí. Desítka nových členských zemí v tom není žádnou výjimkou. Řada z nich, včetně České republiky, je ještě „zelenějších“, než evropský průměr.

Průzkum zjišťoval názory 25 000 obyvatel 25 států EU. U nás zahrnul reprezentativní vzorek 1025 dotazovaných. Procházíme-li závěrečnou zprávu z tohoto unikátního výzkumu popořadě, čeká nás řada vcelku překvapivých zjištění.

Na otázku, zda stav životního prostředí významně ovlivňuje kvalitu našeho života, odpovědělo 75 % Čechů kladně (tzn. opověděli buď „velmi silně“ nebo „do značné míry“). Pro srovnání – průměr EU-25 je v této otázce 72 % takových odpovědí. Téměř všichni (89 %) navíc vzkazují politikům, že při svém rozhodování mají brát životní prostředí stejně vážně jako hospodářství a sociální oblast (průměr EU-25 je 85 %). Devadesát pět lidí ze sta je přesvědčeno o tom, že při všech rozhodnutích musí úřady i politici zohlednit dopady svých rozhodnutí na životní prostředí.

Nejvíce se Češi obávají rizik, spojených s nehodami, způsobenými člověkem (úniky nebezpečných látek, průmyslové havárie, apod.) – ty jsou jedním z 5 největších environmentálních rizik pro 59 % dotázaných občanů Česka. Na druhém místě jsou obavy ze znečištění vod (54 %), ovzduší (49 %) a z důsledků klimatických změn (43 %). Každý pátý obyvatel ČR se obává rizik, spojených s úbytkem přírodní rozmanitosti (biodiverzity) a téměř polovina lidí (40 %) považuje za jedno z pěti největších nebezpečí narůstání objemu odpadů, přírodní katastrofy či zdravotní rizika používání chemikálií v domácnostech.

Češi se cítí v porovnání s ostatními Evropany v oblasti životního prostředí relativně málo informovaní. Zatímco „velmi dobře“ či „docela dobře“ informovaných Dánů je 78 %, Němců 64 % či Švédů 67 %, Češi cítí, že mají dost informací pouze v 46 % případů – podobně jako Španělé, Italové, Slováci či Francouzi. Hůř na tom jsou pouze Litevci (32 %) a Poláci (37 %). Lidem u nás nejvíce chybí informace o důsledcích používání chemikálií v domácnostech (47 %), využívání GMO v zemědělství (45 %), zemědělském znečištění pesticidy a hnojivy (39 %) a úbytku biodiverzity (38 %).

Pokud jde o to, komu lidé nejvíce věří, když jde o životní prostředí, v celé Evropě jednoznačně vedou nevládní ekologické organizace – nejvíce jim věří 42 % lidí, stejně odpovídali i Češi. Druhou nejvyšší důvěru u nás požívají vědci (37 %, průměr EU 32 %), na třetí příčce je televize (32 %, průměr EU 27 %) a čtvrté jsou politické strany, které se o životní prostředí zasazují (28 % oproti evropskému průměru 13 %).
Celá polovina Čechů doporučuje, aby se kvůli ochraně životního prostředí dále zpřísňovala ekologická legislativa – česká i evropská, zvyšovalo ekologické povědomí veřejnosti (47 %), zdaňovali ti, kdo životní prostředí znečišťují (44 %) a zvýšila se vymahatelnost environmentálního práva (43 %).

Kompletní výsledky průzkumu:

http://europa.eu.int/comm/environment/barometer/index.htm
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí