zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemní plyn palivem budoucnosti

10.05.2005
Obecné
Zemní plyn palivem budoucnosti
V porovnání s jinými druhy paliv má zemní plyn celou řadu výhod. Je svému uživateli spolehlivě k dispozici a nabízí vysoký uživatelský komfort.

Distribuce není závislá na veřejných komunikacích či klimatických podmínkách. Není jej třeba nákladně upravovat a navíc je velice ekologický.
Specifické výhody zemního plynu vystupují do popředí zvláště v přímém porovnání s dalšími palivy či energiemi. Zemní plyn je jediným primárním palivem, které lze bez nákladných úprav dovést přímo až ke spotřebiteli. Jeho dopravní a distribuční systém není závislý na klimatických podmínkách či na veřejných komunikacích jako distribuce elektřiny, uhlí či paliv vyrobených z ropy. Navíc je zemní plyn odběratelům k dispozici bez omezení skutečně 24 hodin denně a 365 dní v roce. Zákazník rovněž nemusí budovat zařízení pro jeho skladování jako v případě pevných nebo kapalných paliv. V neposlední řadě je nutno vzít v úvahu i jednoduchost ovládání a regulace plynových spotřebičů.
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Jeho výhodnost, která je i důsledkem vyšší účinnosti plynových spotřebičů, se projevuje zvláště ve srovnání se spotřebiči na pevná a kapalná paliva. Jeden kubický metr zemního plynu (tj. 10,5 kWh) plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí, 1,5 kg koksu či 0,83 kg topného oleje.
Zemní plyn je kromě toho i vysoce ekologickým palivem. Jako příklad bývá často uváděn Londýn. Tam byla po přechodu na zemní plyn odstraněna pověstná londýnská mlha, respektive smog, který byl způsoben právě spalováním zejména sirnatého uhlí.
Z ekologického hlediska má zemní plyn ve srovnání s ostatními fosilními palivy a energiemi i řadu dalších výhod: výstavba plynovodů a dalších zařízení je spojena s minimálním záborem půdy, která se ve většině případů poté vrací původnímu účelu, neboť plynovody jsou uloženy pod zemí, takže žádným způsobem nenarušují tvář krajiny.
Ovšem hlavní ekologické výhody zemního plynu se projevují až při jeho samotném využívání. Spalováním zemního plynu totiž vzniká daleko méně škodlivin - prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelných množstvích a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně nižší.

Je zemního plynu dostatek?
Uvážíme-li tedy že zemní plyn je ekologický a oproti dalším palivům i výhodnější, vyvstává otázka, zda zvýšení zájmu o něj nepřinese jeho brzké vytěžení. Celkové zásoby zemního plynu jsou odhadovány na cca 400 bilionů m3, které podle odborníků vystačí minimálně na 190 let. Navíc prokázané zásoby zemního plynu, které jsou v současné době hospodárně těžitelné, neustále stoupají. Například mezi roky 1990 a 2000 stouply světové zásoby díky objevení nových nalezišť o více než 17 %. Pro Evropu je však důležité, že téměř tři čtvrtiny (přes 70 %) prokázaných světových zásob zemního plynu se nachází buď přímo na jejím území, nebo alespoň geograficky blízko.

V minulosti se v českém plynárenství využíval výhradně svítiplyn vyráběný z uhlí. Po zprovoznění plynovodu Družba v 60. letech minulého století byl postupně nahrazován plynem zemním. Výroba svítiplynu skončila v roce 1996.
Srovnání vzniku škodlivin spalováníma

Hnědé Koks Topný Zemní
uhlí olej plyn
Popílek (mg/MJ) 608,4 309,2 50,4 0,6
SO2 (mg/MJ) 1129,4 398,9 426,7 0,3
CO (mg/MJ) 3146,9 1717,6 13,9 9,4
Uhlovodíky (mg/MJ) 699,3 381,7 9,7 3,8
Pramen: RWE
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí