zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh lesného zákona umožňuje zvýšiť ťažbu dreva a zakazuje chodiť do lesa

11.05.2005
Les
Návrh lesného zákona umožňuje zvýšiť ťažbu dreva a zakazuje chodiť do lesa

Nový zákon o lesoch umožňuje zvýšenie ťažby dreva oproti súčasnému stavu až o 30 percent. Súčasne dovoľuje prekročiť plánovanú ťažbu a zakazuje občanom vstup do lesných porastov, kde sa vykonáva ťažba.

Zákon je preto podľa Lesoochranárskeho zoskupenia VLK potrebné stiahnuť z legislatívneho procesu a prepracovať. Stiahnutie a prepracovanie požadujú aj ďalšie environmentálne organizácie, Únia regionálnych vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a Slovenská lesnícka komora.

Návrh zákona umožňuje prekročiť celkový objem ťažby (etát) schválený v lesnom hospodárskom pláne, pretože aj po jeho prekročení náhodnou ťažbou umožňuje vykonávať tzv. naliehavú ťažbu, za ktorú sa podľa návrhu zákona môže považovať akákoľvek obnovná ťažba. Návrh súčasne umožňuje vykonávať náhodnú ťažbu bez jej hlásenia štátnej správe lesného hospodárstva v objeme, ktorý dovoľuje vyťažiť celé lesné porasty za obdobie piatich rokov bez akejkoľvek kontroly. Spätná kontrola náhodnej ťažby nie je možná.
 
Predložený návrh zákona umožňuje zvýšiť ťažbu oproti súčasnosti o približne 30 percent kvôli tomu, že umožňuje priradiť novú ťažbu (obnovný prvok) vo vzdialenosti jednej výšky porastu od najbližšej poslednej ťažby. Táto zmena umožní skrátenie celkovej obnovnej doby porastu o 30 %, teda aj rovnaké navýšenie objemu ťažby dreva.

Predložený návrh zákona umožňuje prostredníctvom výnimiek vykonávanie holorubov a vytváranie rozsiahlych odlesnených holín nielen v hospodárskych lesoch, ale i v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia. Zákon v predloženej forme tak dovolí ešte rozsiahlejšiu a deštrukčnejšiu ťažbu vo všetkých lesoch Slovenska, než aká je uskutočňovaná v terajšom právnom stave.

Predložený návrh zákona o lesoch podľa LZ VLK obmedzuje možnosti právnej kontroly, pretože umožňuje zakázať vstup občanov na väčšinu lesných pozemkov. Zákaz sa týka i všetkých verejných činiteľov, čo ponecháva priestor ilegálnej ťažbe a porušovaniu ustanovení Zákona o ochrane prírody a krajiny. Návrh zákona zároveň zakazuje vstup občanov do všetkých porastov, v ktorých sa uskutočňuje ťažba, čo znamená priamy zákaz vstupu do väčšiny lesov na území Slovenska. Súčasne návrh zákona ruší v niektorých prípadoch povinnosť vyznačovania ťažby v lesnom poraste, pričom táto je jedinou možnosťou kontroly legálnosti vykonaného zásahu.

Zdroj: www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí