zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace ke zkoušce odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

20.05.2005
Příroda
Informace ke zkoušce odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Zkouška odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

a)     je neveřejná

b)     skládá se z části písemné a části ústní. Písemné testy ověřují znalosti uchazeče ze dvou okruhů – práva životního prostředí a ekologie, vždy po 10 otázkách z každého tématu. V testu z oblasti práva jsou u každé otázky nabízeny možné odpovědi a) – c), z nichž pouze jedna může být správná. V testu z ekologie jsou odpovědi slovní, otázky jsou zaměřeny na odborné termíny a pojmy, jejich vysvětlení a příklady, dotazy na výčet např. kriticky ohrožených druhů nebo biotopů jsou omezeny na minimum.

c)      v průběhu zkoušky nelze mít u sebe žádné pomůcky s výjimkou psacích potřeb

d)     každá správně zodpovězená otázka z oblasti práva se hodnotí jedním bodem, otázky z ekologie jsou hodnoceny 3-0 body v závislosti na úplnosti a přesnosti (definice daného pojmu, jeho vysvětlení v souvislostech a na příkladech). Předpokladem úspěšně složeného testu je dosažení alespoň 50% z možného počtu bodů, a to u každé z obou částí.

e)     uchazeč, který uspěl u písemné části zkoušky, obdrží nejméně 45 minut před konáním druhé části zkoušky zadání jednoduchého fiktivního záměru spolu se základními potřebnými informacemi o „hodnoceném území“ (charakterem obdobné reálným případům, kdy se na autorizovanou osobu obracejí budoucí investoři). Svůj návrh řešení prezentuje zkušební komisi (10-15 minut) a zodpoví případné doplňující otázky.

f)        zkouška se hodnotí pouze „vyhověl“ – „nevyhověl“

g)     úspěšnému uchazeči je vydáno potvrzení o složení zkoušky a může na místě požádat na příslušném formuláři o udělení autorizace.

h)      neúspěšný uchazeč může zkoušku opakovat, nejdříve však po třech měsících od prvního neúspěšného termínu

i)        uchazeč, který byl vyzván ke zkoušce, se může z vážných důvodů včas a písemně (e-mailem) omluvit a dohodnout termín náhradní. Pokud se ke zkoušce v určeném termínu nedostaví bez řádné omluvy, může zkoušku vykonat pouze na základě nové žádosti.

Věříme, že průběh Vaší zkoušky bude bezproblémový a přejeme Vám úspěch jak před zkušební komisí, tak v budoucím praktickém uplatnění Vašich znalostí.

 • Statut zkušební komise pro zkoušku odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rtf, 68 kB)
 •  

 • Zkušební řád pro zkoušku odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle § 67 , ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rtf, 44 kB)
 • Zdroj: MŽP

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí