zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návod pro občany - Jak kontrolovat vedlejší činnosti zastupitelů

22.05.2005
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
Les
Geologie
EIA
Návod pro občany - Jak kontrolovat vedlejší činnosti zastupitelů
Podrobný návod, jak se dostat k oznámení o činnostech zastupitelů a jak se bránit obstručnímu chování úřadů.
Oznámení o činnostech zastupitelů jsou tu pro vás! Co jsou oznámení o činnostech? V oznámeních o činnostech musí veřejný funkcionář uvést, jaké má živnostenské listy, jakou vykonává podnikatelskou činnost, jakých řídících a kontrolních orgánů právnických osob je členem (dozorčí rady, správní rady a představenstva) a jakou další výdělečnou činnost vykonává v pracovním, služebním či obdobném poměru. Toto oznámení musí veřejný funkcionář podat za sebe i za manžela/ku do 30 dnů po nástupu do funkce, při změně činnosti a také vždy k 30. červnu za uplynulý kalendářní rok. Podávání těchto oznámení se řídí zákonem o střetu zájmů (§5 z. č. 238/1992 Sb.). Kdo je má odevzdávat? Novelou zákona o střetu zájmů se povinnost odevzdávat oznámení o činnostech rozšířila z roviny parlamentu i na samosprávu. Od 1. března 2005 se tato povinnost vztahuje i na zastupitele krajů, hl. města Prahy a jeho 22 městských částí, statutárních měst (a podle statutu města i na jeho obvody či části) a obcí s rozšířenou působností (205 obcí podle zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s rozšířenou působností). Povinnost odevzdávat oznámení o činnostech tak má v současné době téměř 2000 zastupitelů. K čemu oznámení slouží? Oznámení o činnostech (nebo také čestná prohlášení veřejných funkcionářů) umožňují občanům kontrolovat, zda jejich zastupitelé nejednají ve střetu zájmů. Zastupitel se může při jakémkoli jednání, hlasování a rozhodování dostat do střetu mezi zájmem veřejným, který má jako zastupitel hájit, a zájmem soukromým, souvisejícím s jeho vedlejšími aktivitami. Aby byla zajištěna nestrannost v rozhodování, neměl by se zastupitel v těchto případech podílet na projednávání, ani na hlasování. Vědomí veřejně přístupného soupisu svých činností působí na zastupitele i preventivně, neboť vědí, že jejich střet zájmů nyní těžko zůstane utajen. Jak se k oznámením dostanu? Podle §8 zákona má každý, bez ohledu na místo bydliště, možnost osobně nahlédnout do oznámení, činit výpisy a opisy (viz rámeček („Opis je i kopie“), a to v sídle kontrolního výboru v pracovní dny. Každý musí při osobní návštěvě podat žádost a prokázat se občanským průkazem. (Od ledna 2006 bude možnost podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem.) Žádost o přístup do evidence podle §8 odst. 2 musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého bydliště a účel žádosti. Vzhledem k tomu, že při nakládání se získanými informacemi v rozporu s uvedeným účelem můžete dostat pokutu až sto tisíc korun, neberte jeho vyplnění na lehkou váhu (viz rámeček „Pozor na účel!“). Co když mi oznámení odmítnou ukázat? Pokud vám byl přístup odmítnut, podejte stížnost. Nejdříve k nejvyššímu představiteli daného úřadu (starosta, primátor, hejtman) a pokud vaši stížnost zamítne, podejte ji k nadřízenému orgánu: v případě obecních zastupitelů na krajský úřad, u zastupitelů pražských městských částí na Magistrát hl. m. Prahy, u zastupitelů krajů a hl. m. Prahy na ministerstvo vnitra. Žádejte také o sjednání nápravy přímo zastupitelstvo. Na váš podnět musíte dostat odpověď nejpozději do 90 dnů v případě obcí Co mám dělat, když jsou oznámení neúplná nebo nepravdivá? Podejte kontrolnímu výboru sdělení o chybnosti nebo neúplnosti údajů, a to osobně nebo poštou (§8 odst. 3 a 4). Musíte uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. i přechodného. Doporučeně poštou musíte do 30 dnů dostat odpověď, co výbor s vaším podnětem udělal. Pokud tak neučiní, obraťte se na nadřízený orgán – viz dále. Jak se bránit? Jako občan můžete na nepravosti jen upozornit a doufat v nápravu, ale zastupitelé mohou kontrolnímu výboru podat závazný podnět k řízení (§11). Aby výbor začal prošetřovat porušení zákonné povinnosti nějakým zastupitelem, musí podat podnět alespoň 3 zastupitelé. Řízení kontrolního výboru je neveřejné a o tom, zda k porušení zákona došlo, rozhoduje třípětinová většina všech členů. Výbor může zastupiteli uložit pokut až třicet tisíc korun, ale také nemusí. Výsledek je vyhlášen na nejbližším zasedání zastupitelstva. Pokutu vymáhá město (resp. kraj, obec či městská část), a je příjmem do jeho rozpočtu. Můžete také vystoupit veřejně na zasedání zastupitelstva, ovšem v souladu s jednacím řádem (§16 odst. 2 písm. c) z. o obcích, §12 odst. 2 písm. b) z. o krajích, §7 písm. d) a §8 písm. d) z. o hl. m. Praze). Je to možnost vyjádřit své stanovisko a přímo konfrontovat zastupitele. Nebo přesvědčte nějakého zastupitele, aby žádal o projednání věci přímo zastupitelstvo nebo žádal vysvětlení od kontrolního výboru (§82 Zastupitelstvo a kontrolní výbor Složení zastupitelstva a kontrolního výboru najdete na internetových stránkách obce nebo zajděte osobně na úřad či přímo na zasedání zastupitelstva. Termíny zasedání musí být vyvěšeny nejpozději 7 dní (10 dní u kraje) předem na úřední desce, zveřejněny bývají rovněž na webových stránkách. Související zákony v platném znění: Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Zákon o krajích č. 129/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. Zákon o střetu zájmů č. 238/1992 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností č. 314/2002 Sb. V případě dotazů, připomínek, postřehů kontaktujte: Jan Bouchal (mobil: 776 295 954) Lenka Petráková (mobil: 724 011 102 ZDROJ:www.bezkorupce.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí