zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce se chystají na "svou" konferenci

25.05.2005
Odpady
Obce se chystají na  svou  konferenci
Šestý ročník konference Odpady a obce proběhne už příští měsíc: 15. - 16. června v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové.
Konference, jejímž hlavním pořadatelem je AOS Eko-kom, a. s., má jako nosné téma povinnosti obcí při nakládání s komunálním odpadem (možnosti, nové příležitosti a postupy, zkušenosti z praxe) a další související témata, jako je zajištění zpětných odběrů nebo nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.

NOSNÁ TÉMATA

V bloku "Povinnosti obcí" zazní přednášky zástupců Ministerstva životního prostředí o právech a povinnostech obcí a současné i plánované legislativě. Zástupci ministerstva i krajských úřadů budou hovořit o plánech odpadového hospodářství původců samostatně i ve vazbě na kraj, reálných požadavcích na zpracovatele i úskalích přípravy POH. Bude představen metodický pokyn pro zpracování POH a zdroje dat pro zpracování. Spektrum doplní zkušenosti z obcí a informace o evidenci odpadů z hlediska výstupů pro obce a původce, statistice a ekonomice OH v obcích.

Další blok konference se bude věnovat zpracování využitelných separovaných surovin, systému na jejich získávání. Tradiční, a vždy zajímavá je informace zpracovatelů o aktuální situaci na trhu druhotných surovin, zejména plastů, skla, papíru a nápojových kartonů. V rámci bloku o zpětném odběru vybraných výrobků proběhnou přednášky a diskuse o budování systémů pro zpětný odběr a jejich financování a výkonnosti, nebo odpovědnosti účastníků systému.

Jedním z klíčových témat konference bude komunikace v odpadovém hospodářství, kde budou představeny výsledky celorepublikové kampaně AOS Eko-kom, a. s., na podporu třídění a porovnání průzkumů veřejného mínění v krajích. Program konference dovrší téma biologicky rozložitelných odpadů, které jsou v současnosti nosným tématem odpadového hospodářství obcí a měst. Praktické zkušenosti z budování kompostáren nebo zavádění separovanho sběru bioodpadu ve městech s různými typy zástavby doplní informace o systémech fungujících v zahraničí.

KŘIŠŤÁLOVÁ POPELNICE

Na večerním společenském setkání v rámci konference bude vyhlášen vítěz soutěže o Křišťálovou popelnici. Cena bude udělena obci, která nejvíce pokročila v rozvoji systému tříděného odpadu. Mezi kritéria patří například výtěžnost tříděného sběru za rok 2004 (nad průměr ČR), hustota sběrné sítě a efektivita jejího využití. Základní hodnocení bude provedeno na základě údajů systému Eko-kom, a. s., který cenu uděluje.

Ačkoliv je program konference tradičně hodně nabitý, organizátoři slibují, že letos bude dost prostoru a času na diskuse, které účastníci považují za velmi důležitou součást profesionálních setkání.

Minulých šest ročníků konference Odpady a obce potvrdilo, že jde o setkání se zcela mimořádným informačním potenciálem. Proto také rok od roku roste počet účastníků - toto pracovní setkání "odpadářů" dává podněty na celý další rok.

Aktuální informace o konferenci Odpady a obce naleznete na www.ekokom.cz. Zde můžete také vyplnit přihlášku. Případné dotazy vám zodpoví Martina Stejskalová (stejskalova@ekokom.cz) nebo na telefonním čísle 729 848 301.

Konference Odpady a obce je součástí cyklu Odpadové dny 2005, který pořádají společnosti Eko-kom, a. s. , a Economia, a. s. Druhou akcí cyklu bude konference Odpady a podniky, která proběhne 10. listopadu v Kongresovém centru Praha.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí