zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová úloha kontrolních orgánů po vstupu do EU

26.05.2005
Odpady
Nová úloha kontrolních orgánů po vstupu do EU
Česká republika ze všech nových členů Evropské unie nejlépe zvládla transformaci evropské environmentální legislativy do praktického života.
Budeme-li hovořit pouze o legislativě vztahující se k odpadovému hospodářství, považuji zavedení moderních standardů do konkrétního podnikání za menší zázrak.

Jsem přesvědčen, že hlavním důvodem byla vysoká odborná úroveň většiny pracovníků státní správy a jejich poradců, kteří byli za daný proces na počátku devadesátých let odpovědni. Oproti jiným zemím používajícím slovanský jazyk jsme se také nebáli přijmout anglická synonyma v případech, kde nebyl k dispozici místní výraz a nezačali jako např. Chorvaté vytvářet nové slovní výrazy a spojení, a tím neztratili drahocenný čas v diskusích s ortodoxními bohemisty.

Nová legislativa, nastavení subvenčních titulů a také činnost kontrolních orgánů, z nichž nejdůležitější je Česká inspekce životního prostředí, otevřelo dokořán bránu pro masivní investice do nové techniky, systémů a moderních technologií. Know-how ze zemí Evropské unie, ale také z USA a Kanady nebylo aplikováno bezhlavě, ale respektovalo ekonomické, hospodářské, kulturní a historické souvislosti.

VÝCHODISKO KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

Současný stav na českém odpadářské trhu je tedy vynikajícím východiskem pro splnění nových cílů, které jsme si stanovili v přístupových rozhovorech se zástupci Evropské unie.

Jedním ze základních předpokladů splnění těchto nových cílů budou nezbytné investice do nových technologií na recyklaci a další využití vytříděných komodit, ale také systémů odděleného sběru a moderních koncovek. Pro efektivní a rovnoměrné využití moderních zpracovatelských kapacit bude zapotřebí vybudovat novou logistickou síť - tj. sběrná místa, překladiště, transportní techniku, apod.

Značná část těchto investic bude realizována z privátních zdrojů. Předpokládaná návratnost, provedená na základě konkrétních propočtů, se však z dnešního pohledu jeví neúměrně dlouhá (10-15 let), přesahující v mnoha případech životnost technologií a techniky těchto investic. Základním problémem jsou nízké ceny za poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství v ČR, které jsou 3-5 krát nižší než ve vyspělých zemích Evropské unie při srovnatelné úrovni nabízených služeb. Hlavní překážkou pro narovnání cen je mimo nerovných podmínek mezi privátním a municipálním sektorem, který neplatí DPH a má možnost vysokých subvencí, také pololegální nakládání s odpady u značného počtu malých a středních privátních firem.

VYMÁHÁNÍ PRÁVA

Moderními přístupy odděleného sběru a následného využití sebraných odpadů, popř. jejich zneškodnění na ekologicky bezpečné technologii nelze konkurovat praktikám, které jsou založeny na sběru smíchaných odpadů nebo následné ředění či úprava za účelem snížení koncentrace škodlivých látek. Často je praktikovaná také překategorizace odpadů, která je realizována mnohdy na korbě auta při převozu od původce do místa zneškodnění. Ne ojedinělou praxí je také "papírové" zneškodnění odpadů na dražší technologii s tím, že odpad je zakopán na vybrané skládce.

V těchto případech nepomůže platná legislativa, ale důsledná kontrola, vysoké pokuty a zejména vymáhání práva. Česká inspekce životního prostředí i další orgány státní správy včetně nezastupitelné úlohy hygienických stanic mají dostatek zkušených pracovníků, kteří mohou sehrát významnou úlohu při potírání a trestání těchto nešvarů. Určité změny v motivovanosti nalézat odpadářské praktiky za hranicí práva a zvýšení počtu pracovníků české inspekce životního prostředí by určitě přispěly k efektivitě celého systému.

Jasné prohlášení ze strany Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí, že systém kontrol bude zefektivněn a následné konkrétní činy, včetně odebrání koncesí a pozastavení podnikání proviněných právnických nebo i fyzických osob, by byly tím nejlepším signálem pro rozvoj odpadářského trhu.

AUTOR: Ing. Zdeněk Horsák
SITA CZ, a. s.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí