zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České úřady stále dostatečně nechrání životní prostředí

26.05.2005
Obecné
České úřady stále dostatečně nechrání životní prostředí

Při přijímání hospodářských a sociálních rozhodnutí neberou úřady stále dostatečný ohled na ochranu životního prostředí. Vyplývá to z aktuální zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která hodnotila vývoj životního prostředí v Česku od roku 1998.
Typický příklad takového počínání je starý jen pár měsíců. Při vyhlašování ekologicky chráněných území do evropské soustavy Natura 2000 vláda nezařadila oblast Dolní Lutyně na Ostravsku. Místo ochrany vzácného dravce motáka pochopa a dalších živočichů dal kabinet přednost výstavbě průmyslové zóny, která by v budoucnu měla zaměstnat tisíce lidí.
Česká společnost ornitologická a sdružení Arnika ovšem podaly na českou vládu stížnost k Evropské komisi a podle obdobných případů z jiných evropských zemí mají organizace velkou naději, že ve sporu uspějí. Z výkladu evropských směrnic totiž vyplývá, že ptačí oblasti se musí vyhlašovat výhradně na základě odborných ornitologických kritérií.
"Ptačí oblast nesmí být zamítnuta z politických a ekonomických důvodů," upozornil Vlastimil Karlík z Arniky.
To už poznalo například Španělsko, které podle Evropského soudního dvora porušilo evropskou směrnici tím, že na území vhodném pro vyhlášení ptačí oblasti pro Naturu 2000 nechalo postavit silnici. Spor s Evropskou komisí prohrály i Německo, Rakousko či Nizozemsko.

Druhé hodnocení
OECD hodnotilo české životní prostředí už podruhé. Poprvé to bylo v roce 1998, druhou zprávu projednal ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL) se zástupci OECD minulý týden v Paříži. "Při pečlivém čtení zprávy člověka až zamrazí, co všechno je ještě potřeba udělat," poznamenal Ambrozek.
Organizace ve své zprávě, která bude kompletně zveřejněna nejspíš v září, například Česku vyčítá, že české podniky platí příliš nízké poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší či do řek, takže firmy nemají dostatečnou motivaci omezovat své emise.
"Doporučení směřovala také k tomu, že Česko má relativně nízké ceny energie pro podniky a zároveň vysoké pro občany," řekl ředitel ministerského odboru vnějších vztahů Jakub Kašpar, který se jednání v Paříži také zúčastnil.
Ceny elektřiny pro podniky jsou skutečně nejnižší ze všech okolních zemí.
Například v Německu jsou vyšší o pětinu a na Slovensku o desetinu. Totéž ovšem platí o cenách pro domácnosti, které podle statistického úřadu patří k nejnižším v celé Evropské unii.

Pozor na automobily
Organizace, sdružující tři desítky nejvyspělejších států světa, varovala Česko před nárůstem automobilové dopravy, kvůli němuž je znečištění ovzduší oxidy dusíku dvakrát větší, než je průměr států OECD.
Kromě oxidů dusíku ovšem v ovzduší kvůli autům přibývá i drobných částic prachu.
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nesplní Praha, Ostrava, Uherské Hradiště a další města letos evropské limity pro koncentrace prachu menší než deset mikrometrů. Průměrná denní koncentrace prachových částic může totiž překročit povolený limit maximálně pětatřicetkrát za rok, avšak v hlavním městě či na Ostravsku byla tato norma překročena už za první tři měsíce letošního roku.
Stejné problémy s narůstající automobilovou dopravou ovšem mají i další evropské státy. Například v německém Mnichově kvůli překračování limitů podali někteří občané žalobu na vedení města.

Méně skleníkových plynů
Organizace ocenila, že v Česku od počátku devadesátých let výrazně poklesla produkce oxidu uhličitého, který způsobuje globální změnu klimatu. Pokles o 23 procent do roku 1995 je nejvyšší ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
V přepočtu na jednoho obyvatele ovšem vypouští Česko bezmála o tunu oxidu uhličitého více, než je průměr zemí OECD. V porovnání s patnácti "starými" členskými státy Evropské unie je to dokonce o tři tuny více.

Co říká OECD
O energetické náročnosti
Český průmysl je v přepočtu na jednotku HDP příliš energeticky a materiálově náročný. Energetická náročnost je zhruba dvakrát větší než průměr zemí Evropské unie.
O pesticidecH
V posledních letech se zvyšuje používání pesticidů a umělých hnojiv.
O Poplatcích a cenách
Poplatky za znečišťování ovzduší jsou nízké. Relativně malé jsou i ceny energie pro podniky a zároveň vysoké pro občany.
O automobilové dopravě
Kvůli nárůstu automobilové dopravy je znečištění ovzduší oxidy dusíku dvakrát větší, než je průměr států OECD.
O ochraně přírody
Při přijímání hospodářských a sociálních rozhodnutí se stále plně nerespektují požadavky na ochranu životního prostředí - zejména při ochraně přírody a biologické rozmanitosti.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí