zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Měsíc biopotravin

06.06.2005
Zemědělství
Měsíc biopotravin
Letos v září proběhne v České republice dosud největší oslava ekologického zemědělství a biopotravin.

Do akce Měsíc biopotravin se zapojí desítky ekologických farem, výrobců, obchodníků a prodejců biopotravin po celé republice. Akci provází slogan „Ochutnej ten rozdíl“ - Měsíc biopotravin je totiž oslavou skvělého jídla, vyrobeného ze surovin produkovaných udržitelným způsobem na českých ekofarmách. 

 

Co je Měsíc biopotravin?

Od letošního roku se začíná každé září slavit Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Měsíc biopotravin, koordinovaný Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a podpořený Ministerstvem zemědělství, je zastřešující akcí pro nejrůznější informační, vzdělávací a marketingové aktivity pro spotřebitele, které mají společný cíl: povzbudit co nejvíce lidí, aby ochutnali biopotraviny a sami posoudili „ten rozdíl“.

Snahou akce je oslovit co nejširší veřejnost s konkrétním zaměřením na mladé rodiny a děti. Zkušenosti a výsledky výzkumů ukazují, že jakmile spotřebitelé ochutnají biopotraviny nebo navštíví ekologickou farmu a na vlastní oči se přesvědčí o tom, jak funguje, stanou se z nich pravidelní konzumenti biopotravin.

Měsíc biopotravin bude mít v roce 2005 charakter oslavy vynikající chuti potravin vyrobených „v souladu s přírodou“. Lepší chuť biopotravin je jedním z nejdůležitějších faktorů, které lákají nové spotřebitele k nákupu a zvyšují spotřebu již existujících zákazníků. Slogan „Ochutnej ten rozdíl“ však vyjadřuje snahu povzbudit spotřebitele k tomu, aby ochutnávali všemi smysly a uvědomili si, že biopotraviny přinášejí nejen odlišnou chuť, ale jejich konzumací mohou lidé pomáhat chránit životní prostředí, zvyšovat biologickou rozmanitost, pomáhat zamezovat znečištění zdrojů vody, i třeba snižovat nezaměstnanost na venkově.  

 

Co se bude dít během Měsíce biopotravin?

Během měsíce září, kdy je počasí stále vhodné pro venkovní aktivity, otevřou své „brány“ pro veřejnost desítky ekologických farem a uspořádají speciální akce. Půjde například o „dny otevřených dveří“, pikniky na farmě pro příchozí, ukázku práce se zvířaty nebo na poli při sklizni, ochutnávky, procházky naučnými stezkami uvnitř farmy a přednášky.

Do akce se zapojí i výrobci biopotravin tím, že v místní prodejně zdravé výživy či biopotravin uspořádají ochutnávky. Bioprodejny budou pro své zákazníky kromě ochutnávek organizovat výlety na ekofarmy, přednášky místních ekozemědělců nebo promítání filmů apod.

V září také proběhnou regionální Bio dožínky a bio jarmarky. Kalendář akcí bude postupně zveřejňován na oficiální web stránce akce – www.mesicbiopotravin.cz.

 

Přehled akcí (prozatímní, další akce budou postupně zveřejňovány na www.mesicbiopotravin.cz).

§         1.9. – Tisková konference – Zahájení akce Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, Praha

§         3.9. – Celostátní bio dožínky PRO-BIO svazu ekologických zemědělců, Ležnice, Horní Slavkov, okr. Sokolov

§         11.9. – Bio dožínky na farmě Country Life, Nenačovice u Prahy

§         17.-18.9. – Bio jarmark, Toulcův dvůr, Praha

§         26.9. – Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v soutěži „Česká biopotravina roku 2005“ za účasti Ministra zemědělství, Praha

 

Specializované bioprodejny PRO-BIO (seznam na www.pro-bio.cz) připravují na celé září ochutnávky biopotravin pro své zákazníky:

5-10. 9. - "Bio osvěžení": bio nápoje (ovocné, zeleninové nápoje, piva, kombucha,

čaje, obilné nápoje, apod.)

12-17. 9. - "Bio snídaně": vše z cereálií, marmelády, pečivo, atd.

19-24.9. - "Bio čerstvé a zdravé": ovoce a zelenina, paštiky/pomazánky, jogurty, tofu,

výrobky z kozího mléka a další čerstvé produkty

26.9.-1.10.  - "Bio mlsání":  sladkosti všeho druhu

 

Fotografická soutěž

Organizátor Měsíce biopotravin vyhlašuje soutěž o fotografii, nejlépe vystihující slogan „Ochutnej ten rozdíl“. Fotografie oslavující vynikající chuť biopotravin je možno zasílat v elektronické podobě na tom.vaclavik@pro-bio.cz, nebo negativ na adresu: PRO-BIO prodej a marketing biopotravin, Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice. Nejlepší fotografie bude použita na oficiální plakát a leták Měsíce biopotravin a autor získá odměnu 1 000 Kč, ostatní fotografie budou použity na výrobu elektronických pohlednic. Uzávěrka soutěže:30. června 2005.

 

Podpora aktérů zdarma!

Svaz PRO-BIO celou akci koordinuje a připravuje několik materiálů, které pomohou zapojeným subjektům v propagaci jejich aktivit. Od začátku července bude spuštěna společná platforma na internetové adrese www.mesicbiopotravin.cz, obsahující Kalendář všech akcí, možnost vložit další akci, argumenty na podporu ekologického zemědělství a inspirativní návrhy, jak se do akce zapojit. Budou vytištěny plakáty, letáky a kalendář akcí.

 

Jak mohou Měsíc biopotravin podpořit média:

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je šance, jak spotřebitele informovat o specifických aspektech ekologického zemědělství a jeho produktech. Je to příležitost spojit kolektivní energii, iniciativu a zdroje všech aktérů v oblasti udržitelného rozvoje venkova a pracovat společně s cílem informovat spotřebitele o jejich zásadní roli jako konzumentů v této oblasti.

Média mohou akci pomoci takto:

-          Otištěním tiskové zprávy

-          Otištěním tiskových zpráv jednotlivých aktérů v regionech

-          Uveřejněním článku, rozhovoru či reportáže na dané téma

-          Vydání speciální přílohy k tématu v září

-          Otištěním receptů z biopotravin

-          Zveřejněním Kalendáře akci

-          Zařazením akcí Měsíce biopotravin do vlastního Kalendáře doporučovaných akcí

-          Uzavřením mediálního partnerství s pořadatelem, otištění inzerátů na akci apod.

..............................................................

 

Kdo jsou ekologičtí zemědělci?

§         při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy

§         pečují o úrodnost půdy, zachování čistoty podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny

§         nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO)

§         zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy

§         starají se o pohodu chovaných zvířat

§         krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají  preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.

§         produkují nutričně vysoce kvalitní suroviny

§         podrobují se každoročně přísné kontrole

§         používají známku Bio-Produkt ekologického zemědělství

 

 

10 důvodů, proč kupovat biopotraviny:

§                    Jsou zdravé
Biopotraviny obsahují v průměru větší množství Vitamínu C a nezbytných minerálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxydantů, tak důležitých v boji proti rakovině.

§                    Neobsahují přídatné látky a „éčka“
Biopotraviny neobsahují chemické přídatné látky, které mohou způsobovat zdravotní problémy, jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a glutaman sodný.

§                    Neobsahují pesticidy

Dnes je v České republice povoleno v konvenčním zemědělství používat více než 300 chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních potravinách, nejvíce v ovoci, zelenině, ale i v dětské výživě. V ekologickém zemědělství je povoleno používat jen necelých 30, vesměs přirozeně se vyskytujících látek, rostlinného nebo živočišného původu.

§                    Neobsahují GMO
V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené rostliny a suroviny povoleny.

§                    Neobsahují zbytky antibiotik
Poslední dobou se hodně diskutuje o užívání velkého množství antibiotik hospodářskými zvířaty a případnými vlivy na zdraví lidí. Ekologičtí zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno.

§                    Neskrývají žádné vedlejší náklady
Srovnejte to například se stovkami milionů korun, které musíme z našich daní a poplatků za vodu platit na odstraňování chemikálií z pitné vody v důsledku intenzivního používání pesticidů a umělých hnojiv.

§                    Ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy
Biopotraviny pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny v Evropské legislativě. 

§                    Pečují o zvířata
Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat mají své pevné místo v systému ekologického hospodaření.

§                    Prospívají přírodě a volně žijícím zvířatům
Mnoho studií dokazuje, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým zvířatům,  méně  znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého-způsobujícímu globální oteplování-a méně nebezpečných odpadů.

§                    Výborně chutnají

Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada významných šéfkuchařů vaří jen z biopotravin (například v hotelu Ritz v Londýně). Biopotraviny překypují chutěmi. Proč? Důvod může být v tom, že ekofarmáři se snaží o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenější stravou. Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a mají nižší obsah vody a více sušiny než konvenční.

 

PRO-BIO svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců České Republiky se sídlem v Šumperku. Je to nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů - ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů - a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje ekologickou produkci a služby svých členů, pomáhá s přechodem na ekologický systém hospodaření, řeší odborné i administrativní problémy, podporuje prodej, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupuje zájmy členů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům. V ČR zatím existuje deset regionálních center svazu. Členů svazu PRO-BIO stále přibývá, v současnosti jich přes 500. S cílem podat veřejnosti ucelený výčet informací o českých ekologických farmářích, zpracovatelích, poradcích, prodejcích a spolupracujících organizacích spravuje internetové stránky www.pro-bio.cz.

 

PRO-BIO prodej a marketing biopotravin je pobočkou Svazu PRO-BIO a poskytuje poradenství ve všech aspektech marketingu, odbytu a prodeje biopotravin a bioproduktů. Pobočka také řídí a rozvíjí profesní svaz maloobchodníků s biopotravinami a síť registrovaných a certifikovaných prodejen, restaurací, bio klubů, prodejen na farmě a dalších odbytových míst, nabízejících biopotraviny. Pobočka se stará o propagaci této sítě prodejních míst.

 

 

Další informace u koordinátora akce Měsíc biopotravin:

Tom Václavík

PRO-BIO prodej a marketing biopotravin

Tel.: 420 541 263 456, 777 082 448

E-mail: tom.vaclavik@pro-bio.cz, tom@greenmarketing.cz

www.mesicbiopotravin.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí