zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY

09.06.2005
Voda
Odpady
Zemědělství
Geologie
Pozvánka na konferenci PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY
Nosným programem konference bude vyhláška, připravovaná MŽP a MZe

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin
 Ministerstvo zemědělství   
         
 Ministerstvo životního prostředí  
Odbor odpadů
 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace
v ochraně prostředí a zdraví

si Vás dovolují pozvat na konferenci

PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY

hotel Jezerka – Ústupky u Seče

5. – 6. října 2005

 1. CIRKULÁŘ

Nosným programem konference bude vyhláška, připravovaná MŽP a MZe, která stanoví podrobnosti nakládání a  limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech

Odborný program bude věnován

·       fáze přípravy vyhlášky o sedimentech, prezentace právního předpisu či návrhu

·       požadavky na sedimenty z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a zachování produkční vlastnosti půdy

·       agrochemické zkoušení zemědělských půd

·       metody odběru vzorků sedimentů, odběrový protokol, proškolení pracovníků provádějící odběry sedimentů

·       možnosti dotačních příspěvků pro obce a města při čištění malých vodních nádrží a vodních toků

·       vztah mezi správou vodotečí velkých vodních nádrží a možností využití sedimentů k úpravě lesních pozemků

·       nutnost provádění úprav koryt vodotečí s ohledem na retenci, prezentace úprav vodotečí

·       vhodná volba doby čištění nádrží a technika čištění z hlediska ochrany přírody a krajiny

Podrobnější informace  a přihlášku získáte na adrese:

Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové

Ing. Černíková Zuzana

tel.: 495 218 875, fax: 495 217 499, e-mail: marketing@empla.cz, www.empla.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí