zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - „Etologie“ (Biologie chování zvířat)

14.06.2005
Příroda
Nové knihy - „Etologie“ (Biologie chování zvířat)

Jednou z očekávaných knižních novinek které v těchto dnech vychází, je publikace "Etologie" (Biologie chování zvířat) prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc., profesora zoologie  na Biologické fakultě Jihočeské univerzity (od roku 1993), významného přírodovědce, pedagoga, předního popularizátora etologie, autora více než 110 původních vědeckých prací, autora a spoluautora učebnic...

Publikace vychází z úspěšné autorovy knihy Chováme se jako zvířata?, která vyšla před 13 lety a je doplněna o nové poznatky. Jednotlivé kapitoly pojednávají o historii výzkumu chování zvířat, o zákonitostech, kterými se toto chování řídí, o schopnostech zvířat učit se, používat nástroje, přenášet poznatky tradicemi. Kniha obsahuje řadu zajímavostí např. o vnitřních biologických hodinách, o námluvách, péči o mláďata, sociálních vztazích ve zvířecích společnostech, o strategiích sběru a lovu potravy a strategiích, které zajišťují bezpečnost a přežití. Řada nových poznatků umožní lépe pochopit, jak žijí zvířata ve volné přírodě i ve společenství s člověkem. Kniha je určena zejména pro studenty středních a vysokých škol přírodovědného směru, ale i pro studenty zemědělství, lékařství a psychologie. Svým popularizujícím zpracováním je přístupná i širokému okruhu milovníků a ochránců přírody.

Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., nar. 1928, vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (1947 - 52), je profesorem zoologie obratlovců.

V letech 1959 – 88 pracoval jako ředitel Zoologické zahrady v Praze. S nástupem do zoologické zahrady v Praze, kterou řídil téměř 30 let, se  prof. Veselovský intenzivně věnoval odborné činnosti spojené  s chovem  zvířat v lidské péči. V souladu se zahraničními zoologickými zahradami i  v tehdejším Československu prosadil nový významný směr, který lze nazvat biologizací chovu volně žijících zvířat, spočívající na poznání jejich etologie,  fyziologie výživy, biorytmů, sociálního chování a obohacování jejich ubikací a denního režimu. S tímto směrem úzce souvisí  i poslání zoologických zahrad na záchranu ohrožených druhů živočichů. Pražská zoo se proslavila zejména cílevědomou prací na záchraně koně Převalského. V roce 1959, kdy na celém světě žilo v zoologických zahradách jen 56 těchto koní, svolala pražská zoo prvé mezinárodní sympozium na záchranu tohoto druhu. Toto sympozium se stalo vlajkovou lodí a vzorem podobných akcí u dalších ohrožených druhů živočichů.

Pozdější hlavní náplní jeho vědecké činnosti se stala etologie obratlovců (biologie chování obratlovců),  v býv. Československu se stal hlavním propagátorem této nové biologické discipliny a  jeho zásluhou byla zavedena i do studijních programů našich vysokých škol.

Od roku 1993 působí RNDr. Veselovský jako profesor zoologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzty. Působil a je činný v řadě našich i zahraničních odborných společnostech (m.j. prezident Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad IUDZG, člen Evropské akademie věd a umění, čestný člen České a Slovenské etologické společnosti, člen subkomise Grantové agentury ČR, dlouholetý volený člen Akademického sněmu AV ČR apod.).

V řadě zemí působil na zahraničních stážích, prováděl výzkumy, přednášel na kongresech (Austálie, USA, Velká Británie, Švédsko, Finsko, Norsko, Kazachstán, Čína, Srí Lanka, Japonsko,  Holandsko, Venezuela, Francie, Finsko, Belgie, Kanada apod.).

Získal řadu prestižních ocenění, především od předních světových zoologických zahrad.

Co se týká popularizace, věnoval prof. Veselovský velké úsilí  výchovnému poslání zoologických zahrad a popularizaci především zoologie a etologie. Byl dlouholetým členem  redakčních rad časopisů Živa aVesmír, spolupracoval s Českým rozhlasem, připravoval pořady o zvířatech v ČST a ČT. Do tuzemských i zahraničních populárně vědeckých časopisů  napsal více než 500 článků a zpráv. Do roku 2003 mu  vyšlo 37 knižních publikací, z nichž 15 bylo přeloženo do cizích jazyků.

Hana Bumbová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí