zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologie přináší do investic veřejného sektoru tři nosná témata

16.06.2005
Voda
Odpady
Ekologie přináší do investic veřejného sektoru tři nosná témata
Stále přísnější ekologické předpisy nutí stát, města i obce k řadě ekologických investic.
Většinou jde o rekonstrukce či budování čistíren odpadních vod. Některé stavby ekologického charakteru si však vynutily i povodně v letech 1997 a 2002, které ukázaly potřebu úprav řady vodních děl a toků. Třetím výrazným ekologickým tématem stavebnictví se stávají rekultivace skládek odpadu.

Jak poznamenal výkonný ředitel Divize Pozemní stavitelství Čechy společnosti Skanska CZ Jiří Bažata, ekologické stavebnictví tato společnost považuje za oblast, která se bude v dalších letech rychle vyvíjet. "Na firmy v oboru to však klade nové nároky, protože jde mnohdy o práce, které se vymykají běžným úkolům, na něž jsou firmy zvyklé," konstatoval. Pro jeho firmu znamenalo rozhodnutí podílet se na tomto specifickém trhu nutnost vytvořit specializované týmy. "Je to podobné jako jinde ve stavebnictví. O schopnosti firmy splnit zadání v nejlepší ceně a čase rozhodují lidé a technologie," dodal Jiří Bažata.

PROJEKT CHODSKÉ LIGY MŮŽE INSPIROVAT

Významným znakem ekologických staveb je jednoznačná převaha institucionálních investorů - v drtivé většině případů jde o stát, města či obce. Pro financování jsou využívány vedle vlastních zdrojů rovněž prostředky z fondů Evropské unie, což znamená mimo jiné přísné soutěžní podmínky a také soustavný dohled nad stavbou jak po stránce technické, kvalitativní, tak z hlediska plnění časového harmonogramu. "Jako asi již ve všech oblastech českého stavebnictví je i zde tvrdá konkurence a ani pro tak silnou společnosti, jako je Skanska, není snadné uspět," poznamenal Jiří Bažata s tím, že v segmentu čistíren odpadních vod (ČOV) považuje z hlediska své společnosti za jeden z klíčových projektů akci Chodská liga.

Šlo o unikátní projekt sdružení obcí, které zahrnuje Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Trhanov, Postřeliv a Díly. Společnost Skanska CZ tam vybudovala a zrekonstruovala dvě ČOV a nové kanalizační řady. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CBC PHARE 2000, probíhající práce byly tedy přísně kontrolovány. Vzniklo přes 19 kilometrů kanalizačních řadů, zrekonstruovala se stávající ČOV v Klenčí pod Čerchovem a byla vybudována zcela nová čistírna v Postřekově. Voda vypouštěná z těchto vodohospodářských děl tak odpovídá veškerým předepsaným normám. Pro daný region měla stavba zásadní ekologický význam, na druhé straně kladla i značné nároky na ekologické chování stavební společnosti.

NECHRANICKÁ PŘEHRADA: PROSPĚCH NEJEN PRO LIDI

Dvě vlny ničivých povodní v posledním desetiletí ukázaly řadu problémů na českých tocích a vodních dílech na nich postavených. Příkladem může být Nechranická přehrada na vodním toku Ohře. V roce 2004 společnost Skanska CZ na této přehradě zrekonstruovala střední pole přelivného objektu. To umožňuje vodohospodářům pružněji reagovat na případná povodňová nebezpečí. Přeliv byl snížen o pět metrů, takže se z přehrady může dříve začít průběžně odpouštět voda při zvyšování průtoku na horní Ohři a v případě potřeby tak bude možné účinněji zachytit samotnou povodňovou vlnu.

V rámci projektu byly postaveny také rybí přechody na třech jezech, které jsou podstatné pro zachování migračních tras ryb a mají ekologický význam.

Důležitým krokem bylo vybudování tří štěrkových přehrážek na přítocích řeky Ohře a hlavně vybagrování těžkými kovy kontaminovaných sedimentů z oblasti jez u Kadaně. "Každé vodohospodářské dílo je originál, a proto i každá práce na jeho rekonstrukci vyžaduje unikátní přístup," vzpomíná na tuto stavbu Jiří Bažata.

KOMPLEXNĚ VYŘEŠENÁ REKULTIVACE SKLÁDKY

Otevírá i třetí oblast ekologického stavebnictví: "Končící skládky komunálního odpadu jsou dlouhodobým tématem pro stavební společnosti. Jejich rekultivace má sama o sobě ekologický rozměr, navíc i zde platí, že taková činnost klade určité specifické nároky na chování stavební firmy přímo na místě, " připomněl Jiří Bažata.

Tak i město Chomutov se rozhodlo zrušit část bývalé skládky komunálního odpadu Jihozápadní pole a tam, kde byly ještě nedávno hromady odpadků, dnes již roste nově zasetá tráva. Vznikla tam rovněž nová kompostárna a plocha na recyklaci stavebních materiálů. Za bývalou skládkou byl vybudován ochranný val. Sám postup prací je do jisté míry alchymie. Haldy odpadků byly nejprve upraveny a poté utěsněny vrstvami speciálního jílu, což vytvořilo nepropustnou poklici, která zabránila průsaku nečistot do spodních vod. Horní vrstva byla oddělena geotextílií od rekultivačních vrstev a povrch skládky byl oset trávou. Splyne tak přirozeně s okolním terénem.

Nezbytnou součástí projektu se staly i provozní komunikace s odvodňovacími příkopy. Vznikající bioplyn se odvádí soustavou vodorovných drenáží a plynovými vrty, avšak vzhledem ke složení nashromážděného odpadu je jeho množství natolik malé, že bioplyn nebude moci být energeticky zužitkován.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí