zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Italské firmy hledají subdodavatele i mezi českými podniky

20.06.2005
Obecné
Zemědělství
Italské firmy hledají subdodavatele i mezi českými podniky
České firmy vstupují někdy na italský trh bez základních marketinkových znalostí místního podnikatelského prostředí.

Pro české podniky je obzvlášť důležité, že po vstupu Česka do Evropské unie výrazně vzrostl zájem italských firem o naše zboží. Poslední statistické údaje o vzájemné obchodní výměně potvrzují pozitivní tendenci českého vývozu - za první tři měsíce vzrostl export našich výrobků do Itálie téměř o jedenáct procent a obchodní deficit se tak snížil na 669 miliónů korun, v porovnání se schodkem 2190 miliónů korun za stejné období loňského roku.
Podstatná je struktura českého vývozu, v níž převládají výrobky s vysokou přidanou hodnotou - téměř polovinu exportu představují dopravní prostředky, výrobní technologie a elektrické přístroje. Významnou kategorií jsou také výrobky zpracovatelského průmyslu (papírenský průmysl, dřevozpracující průmysl, textilní průmysl, chemický průmysl, plastikářský a gumárenský průmysl). Z pohledu Italů je Česká republika jedním z nejzajímavějších trhů v oblasti střední a východní Evropy. České výrobky jsou většinou vnímány jako cenově přístupné a zároveň odpovídající kvality. Nicméně nestačí pouze umět vyrobit, neméně důležité je také umět prodat.
Bohužel české podniky někdy vstupují na italský trh bez základních marketinkových znalostí místního podnikatelského prostředí a nadějné kontakty s italskými partnery nedokážou zhodnotit v nové obchodní zakázky. Přitom pro naše podniky je na tamním trhu řada zajímavých příležitostí, a je proto škoda těchto možností nevyužít.
Po vstupu ČR do unie vzrostl zájem italských podniků o přímé investice. Ačkoliv se v minulých letech již uskutečnilo několik zajímavých italských investic (např. firmy Candy - ledničky, Avir - obalové sklo, Marzotto - příze a tkaniny, Fiamm - autobaterie, Agip Petroli - petrochemie), oproti jiným zemím Italové zaostávají.
Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že páteř italské ekonomiky vytvářejí malé a střední podniky, které většinou nejsou dostatečně kapitálově silné na realizaci investic většího rozsahu v zahraničí. Tyto firmy často raději preferují navázání výrobních kooperací s našimi podniky a využití jejich výrobních kapacit. Mají ovšem zájem o využití výrobních kapacit v zahraničí s následným exportem do třetích zemí. Často jde o subdodávky komponentů.

Italská ekonomika se potýká se stagnací z předchozích let - její výkon byl negativně ovlivněn válkou v Iráku, rostoucím kursem eura k americkému dolaru, slabou poptávkou po italském zboží ze strany hlavních zahraničních obchodních partnerů i nepříznivou situací na italském vnitřním trhu danou finančními krachy společností typu Cirio a Parmalat.
Přesto obrat vzájemného obchodu s Českem již po několik let vykazuje stabilní růst kolem dvaceti procent. Výjimkou byl rok 2002, kdy statistické údaje nezaznamenaly ani růst, ani pokles.
Ve vzájemné obchodní bilanci převažuje navzdory všem snahám o zvrat pasívní saldo, které se ještě do roku 2002 pohybovalo kolem dvaceti miliard korun. V posledních letech se vzájemný schodek začal snižovat na hranici sedmnáct až patnáct miliard korun.
[*]
Autor je ředitelem kanceláře CzechTrade v Miláně

Italské firmy mají zájem o spolupráci v těchto oborech:
strojírenský průmysl
elektrotechnický průmysl
dřevozpracující průmysl
automobilový průmysl (komponenty)

Italské plusy a mínusy
Výhody:
velikost italského trhu
otevřenost italského trhu pro import
obchodní příležitosti ve většině výrobních odvětví
dobrá dostupnost
Nevýhody:
náročné platební podmínky - liší se podle odvětví; termíny splatnosti faktur se však většinou pohybují mezi šedesáti až devadesáti dny
platební morálka - doporučuje se zajištění plateb bankovními instrumenty (akreditiv, faktoring)
konkurenční tlak na ceny zboží
Zdroj: CzechTrade

Perspektivní obory pro vývoz
Textilní průmysl
Příze a tkaniny patří k předním položkám českého exportu do Itálie. Jedná se především o příze z bavlny, vlny a hedvábí a o lněné tkaniny. Česká republika má dlouhodobou tradici v daném oboru, firmy jsou schopny nabídnout kvalitní produkty za konkurenceschopné ceny.
Sklářský průmysl
Česká republika má v Itálli velmi dobrý image ve sklářském průmyslu. Export skleněných výrobků se výrazně podílí na celkovém českém exportu do tohoto teritoria.
Slévárenství
Odlitky ze železa a oceli patří k předním položkám českého exportu do Itálie. Vzhledem k vysokým výrobním nákladům v Itálii (ceny elektrické energie jsou nejvyšší v Evropě, vysoké mzdové náklady) jsou italské podniky často nuceny hledat možnosti zakázkové výroby odlitků v zahraniční.
Zdravotnická technika
České firmy jsou schopny nabídnout kvalitní zdravotnickou techniku za konkurenceschopné ceny. V posledních letech se v Itálii úspěšně prosazují výrobci nemocničních lůžek, vyšetřovacích a ambulančních křesel a lehátek či přístrojů pro kardiologii a fyzioterapii.
Biopotraviny
Zdravá výživa získává v Itálii stále větší oblibu a prostor v obchodních řetězcích a jiných distribučních kanálech. Biopotraviny a potravinové doplňky patří k žádaným druhům potravin.
Biopaliva
Trh biomasy je v Itálii na vzestupu, jedná se o velmi perspektivní obor. Mezi hlavní důvody patří nejen ekologické hledisko, ale také potřeba hledání alternativních zdrojů energie (spotřeba elektrické energie v Itálii výrazně převyšuje vlastní výrobní kapacity).

Jak se vyvíjí italská ekonomika
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*
Vývoj HDP 1,7 3,2 1,7 0,4 0,4 1,0 0 - 0,5 1,5 - 1,7
Spotřební ceny 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,0 2,1
Míra nezaměstnanosti 11,0 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 - -
Běžný účet 7,7 -6,3 -0,7 -10,0 -16,9 -11,0 - -
Obchodní bilance 14,5 2,1 10,0 8,8 2,8 -1,5 - -
* prognóza Zdroj: DB, DekaBank
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí