zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Bioakademii 2005

17.06.2005
Zemědělství
Pozvánka na Bioakademii 2005
5. ročník Evropské letní akademie ekologického zemědělství

Vážený pane / paní,

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců s partnery, spolupracujícími a podporujícími organizacemi si dovolují pozvat všechny zástupce médií se zájmem o ekologické zemědělství, biopotraviny, bioprodukty, přírodu, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele na 5. ročník Evropské letní akademie ekologického zemědělství – Bioakademie 2005, jež se koná ve dnech 29. června -       1. července 2005 v Lednici na Moravě. Bioakademie 2005 se uskuteční rok po historicky největším rozšíření Evropské unie. Nejen tomuto tématu, ve vztahu k rozvoji ekologického zemědělství, bude věnována část odborného programu.

Na letošní Bioakademii přislíbili svou účast:
Ministr zemědělství České republiky Ing. Petr Zgarba, Ministr životního prostředí České republiky RNDr. Libor Ambrozek, Ministr zemědělství Slovenské republiky Ing. Zsolt Simon, zástupce Ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a ochrany vod Rakousko, zástupci IFOAM EU skupiny, FiBL Frick, zástupci svazů ekologických zemědělců a další.

Důležitým bodem programu je Úvodní plenární zasedání, které proběhne 29. června 2005 v 10.00 hodin v aule Zahradnické fakulty MZLU v Lednici, a bude věnováno tématům:
Ekologické zemědělství v EU a nové programy pro rozvoj venkova
Akční plány ekologického zemědělství v EU a jejich naplňování
GMO – stálá hrozba pro ekozemědělce
Pesticidy – znečištění vod Dunaje a nové možnosti nechemické ochrany rostlin
Nařízení rady č. 2092/91 ve vztahu k pohodě a zdraví zvířat v ekologickém zemědělství

Odborné sekce programu, označovány jako konference A, B, C, se budou zabývat velmi aktuálními tématy jako jsou:
Nechemická ochrana rostlin
Zdraví zvířat v ekologickém zemědělství
Rozvoj a podpora ekologického zemědělství v rámci EU

V rámci programu Bioakademie 2005 bychom Vás rádi pozvali na Tiskovou konferenci spojenou s diskusí účastníků a pozvaných hostů, která proběhne 29. června 2005 ve 12.30 – 13.00 hodin v aule Zahradnické fakulty MZLU v Lednici. Zúčastní se Ministr zemědělství České republiky, Ministr životního prostředí České republiky, Ministr zemědělství Slovenské republiky, zástupci svazů ekologických zemědělců z ČR a Rakouska a další. Téma tiskové konference je shodné s hlavními body úvodního plenárního zasedání.

Součástí programu Bioakademie 2005 jsou odborné exkurze, na kterých jste srdečně vítáni. Celkem je připraveno pět různých tras. Slovenská trasa bude zaměřena na ekologický chov ovcí a zpracování sýrů, v Rakousku se zájemci zúčastní prohlídky porostů polních kultur a bioobilnářské stanice, na trase Jižní Morava se bude degustovat moravské biovíno a zájemci navštíví vinohrady s ekologicky pěstovanou vinnou révou, německá trasa je zaměřená na ekologické pěstování tržních plodin, pěstování zeleniny, chov a krmení prasat, v České republice mohou zájemci zavítat také do Jeseníků, kde je čeká prohlídka farem zabývající se chovem skotu bez tržní produkce mléka, návštěva mlýna a prohlídka zpracování biomléka.

Pro zainteresované je připraven workshop k problematice ochrany vod v povodí řeky Dunaje.

V doprovodném programu Bioakademie 2005 se můžete zúčastnit slavnostní recepce spojené s ochutnávkou českých biopotravin v lednickém zámku, během které, mimo jiné, proběhne oficiální vyhlášení vítězů Mezinárodní spotřebitelské ochutnávky biovín, konané 30. dubna 2005 v Pavlově. 

V případě Vašeho zájmu o účast na úvodním plenárním zasedání nebo na tiskové konferenci prosím kontaktujte Ing. Vladimíru Červenou na tel: 583216609 nebo e-mail: vladimira.cervena@pro-bio.cz. Po dobu konání akce bude pro zájemce z řad médií zajištěn vstup na Bioakademii a doprovodné akce zdarma, dále tiskový servis (tiskové zprávy, propagační materiály, fotodokumentace, podklady referátů). 
Podrobné informace o programu Bioakademie najdete na www.pro-bio.cz.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Ing. Vladimíra Červená

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí