zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oprava hráze vodního díla Mostiště a její finanční zabezpečení

20.06.2005
Voda
Oprava hráze vodního díla Mostiště a její finanční zabezpečení

Hráz vodního díla Mostiště je v současné době v havarijním stavu požadujícím neodkladné řešení a to nejpozději do konce tohoto roku. Problémy mají příčinu ve stavebních nedostatcích při výstavbě díla v letech 1957 - 61. Tehdy šlo o jednu z prvních přehrad se sypanou hrází, a tak se teprve vytvářely projektové zásady i technologické postupy výstavby, zejména sypání a hutnění lomového kamene.

Výskyt poruchy byl avizován v prosinci roku 2004, a to vyhodnocením průběžného sledování chování hráze a příznaky vyplavování jemných materiálů do tzv. injekční štoly. Následovaly průzkumy a posudky expertů, které potvrdily, že porucha hráze je velmi vážná a vzniklá důsledkem nedostatků při její výstavbě. Všechny indikátory napovídají tomu, že do horní části hlinitého těsnícího jádra hráze byl použit nevhodný materiál, včetně jeho nedostatečného zhutnění. Z těchto důvodů se zvýšila propustnost, průsaky a vyplavování materiálu.

V návaznosti na uvedený problém byla v lednu 2005 snížena hladina vodního díla o 13 metrů tak, aby nepřesáhla výšku zjištěné poruchy. Další preventivní opatření spočívalo ve snížení hladiny bočního přelivu a provedení provizorní opravy porušeného místa. Snížení hladiny vody se však projevilo zhoršením kvality vody odbírané k úpravě a následnému zásobování cca 70.000 obyvatel v oblastech Žďár n. S. a Třebíč.

Vyčíslené náklady na opravu hráze představují částku 62,5 mil.Kč. Jako optimální technologie byla, po mnoha odborných konzultacích odborníků vodohospodářského stavitelství ČR, vybrána trysková injektáž. Vlastní oprava bude probíhat ve dvou etapách. Od letošního července budou práce směřovat k odvrácení havarijního stavu opravou těsnícího jádra po celé hrázy. Tyto práce musí být ukončeny před nástupem zimního období, tj. cca do poloviny listopadu. V roce 2006 pak půjde o činnosti směřující k zabezpečení dlouhodobého bezpečnostního užívání díla za aktuálních standardů vodních děl.

Z výše uvedených důvodů projednal ministr zemědělství Petr Zgarba s místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr. Sobotkou úhradu uvedených nákladů poskytnutím finančních zdrojů z rezervy státního rozpočtu. Polovinu částky na opravu hráze, tedy 31,25 mil Kč, pro s.p. Povodí Moravy který je investorem, představuje dotace. Druhá polovina bude poskytnuta jako návratná bezúročná podpora, kterou s.p. Povodí Moravy splatí v desetiletém období.

Zároveň bude řešeno zkvalitnění technologie úpravy pitné vody příslušným rozšířením stávajícího procesu v úpravně investováním cca 29 mil Kč. Tato suma bude kryta:

· ze Všeobecné pokladní správy prostřednictvím programu MZe Výstavba a technická obnova vodovodu a úpraven vod (9,5 mil. Kč)

· vlastními zdroji vlastníka úpravny, tedy Svazu obcí Žďárska (7,8 mil. Kč)

· zdroji podniku Vodovody a kanalizace Třebíč (6,7 mil. Kč)

· z rozpočtu Krajského úřadu Vysočina (5 mil. Kč)

Podnik Povodí Moravy není v této akci finančně zainteresován.

K urychlení procesu opravy je hejtman kraje Vysočina připraven vyhlásit „stav nebezpečí“. Dovolujeme si ujistit obyvatele v dotčené oblasti, že jsou provedena zabezpečovací opatření, která snižují nebezpečí vyplývající z opravy hráze jak pro případné povodňové situace, tak pro eventuální problémy zásobování pitnou vodou.


Zdroj: MZe ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí