zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tiskové prohlášení k situaci na Vodním díle Mostiště

22.06.2005
Voda
Tiskové prohlášení k situaci na Vodním díle Mostiště
Na základě mimořádných skutečností využil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil své zákonné pravomoci a v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vyhlásil v uvedené lokalitě stav nebezpečí jako neodkladné opatření s cílem uvést dílo do bezpečného stavu v souladu s domácími i zahraničními standardy a obnovit co nejdříve jeho plnou provozuschopnost.

Na začátku roku 2005 nastala komplikovaná situace na vodním díle Mostiště (dále VD Mostiště) v kraji Vysočina na území okresu Žďár nad Sázavou. Sondážním průzkumem byly zjištěny poruchy těsnícího jílového jádra hráze v pravobřežním zavázání a bylo rozhodnuto o nutnosti její celkové opravy. Jako nejvhodnější varianta opravy byla zvolena metoda tryskové injektáže, která se aplikuje poprvé v České republice. Z důvodu ochrany tělesa hráze musel být proveden zásah do její konstrukce. V bočním přepadu hráze byl vyřezán bezpečnostní otvor, který zabraňuje vystoupání hladiny vody v nádrži na kritické místo defektu v koruně hráze. Vodní dílo Mostiště je významnou zásobárnou pitné vody pro obyvatele velkomeziříčska. Z bezpečnostního důvodu byla tedy razantně snížena hladina vody, což nepříznivě ovlivnilo kvalitu surové vody a značně ztížilo výrobu vody pitné.

Pro hodnocení vývoje situace na VD Mostiště byla ustanovena pracovní skupina sestavená z odborníků, která zasedá pravidelně každý měsíc od března 2005. Skupina pečlivě prostudovala znalecké posudky Povodí Moravy s.p., odborníků technicko-bezpečnostního dozoru, projektanta opravy hráze a dalších uznávaných autorit z oblasti vodních děl a dospěla k názoru, že hráz VD není bezpečná a ve stavu, ve kterém se nachází, představuje nebezpečí ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí. Odsunem sanačních prací do příštího roku by se ještě více zvýšilo riziko, že dojde k ohrožení obyvatel a ke škodám na majetku v záplavovém území, které odpovídá zvláštním povodním. K výše uvedeným aspektům je dále nutné připočítat i problematiku zásobování dotčené oblasti pitnou vodou, která se z délky cca jednoho roku prodlouží na dvojnásobek. Zvýšená rizika pro území pod dílem, možné problémy se zásobováním regionu pitnou vodou i další aspekty související s dobou realizace nápravných opatření, jsou jednoznačnými argumenty pro provedení sanace VD Mostiště v co nejkratší době. Ze všech provedených analýz jednoznačně vyplývá, situaci na VD Mostiště není možné účinně řešit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.

Celý text Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o vyhlášení stavu nebezpečí naleznete na www.kr-vysocina.cz.

D. Hanzl
Více informací: M. Vystrčil, 564 602 140, vystrčil.m@kr-vysocina.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí