zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za provozování skládky bez povolení dostal pokutu dvě stě tisíc korun

27.06.2005
Odpady
Za provozování skládky bez povolení dostal pokutu dvě stě tisíc korun

Nespokojenost obyvatel Zájezdu nad okolnostmi souvisejícími s provozováním tamní skládky byla vyslyšena. Muž vlastnící zařízení pro ukládání stavebního odpadu podnikal, aniž by měl veškerá nezbytná povolení. Nyní má být potrestán.

Zájezd - Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o odvolání Luboše Fechtnera, jenž nesouhlasil se sankcí, kterou mu uložila Česká inspekce životního prostředí. Jeho verdikt zní: zamítnuto. "Odvolavateli byla podle zákona o odpadech uložena pokuta dvě stě tisíc korun. Muž na svou obhajobu uvedl, že se až do doby provedení kontroly domníval, že předmětné zařízení provozuje na základě souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, který vydal v roce dva tisíce jedna Okresní úřad Kladno," uvedla vedoucí tiskového oddělení ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová. Podnikatel sice před dvěmi lety podal na krajský úřad žádost o obnovení povolení pro provozování zařízení pro sběr, výkup a využití stavební suti, řízení s ním ale bylo přerušeno. Aktivity na skládce však neustaly. Navíc zde docházelo k hutnění. "Naráz skladované množství odpadu nemělo přesáhnout deset tun, odvolavatel však tento limit mnohonásobně překročil a nahromáždil zhruba třicet tisíc kubíků odpadu. Vzhledem k závažnosti a délce trvání deliktu a množství nezákonně nakumulovaných odpadů nenašel odvolací orgán prostor pro snížení uložené pokuty, která je svou výší spíše sankcí výchovnou," informovala vedoucí tiskového oddělení. Podnikatel má nyní dvě možnosti jak vzdorovat rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Buď může do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí podat na ministerstvo žalobu k soudu nebo dát ministrovi ŽP Liboru Ambrozkovi podnět k přezkoumání rozhodnutí jeho úřadu. V tomto případě by se záležitostí zabývala takzvaná rozkladová komise, jež je poradním orgánem ministra. "Z devadesáti procent jsme smířeni s tím, že pokutu uhradíme. Přesto hledáme ve spolupráci s naším právním zástupcem případné řešení, které by ji zmírnilo. Včera jsme byli na jednání na krajském úřadě, kde vyřizujeme zbývající náležitosti týkající se doplnění provozního řádu, jenž je součástí povolení k provozování zařízení pro sběr, výkup a využití stavebního odpadu," vyjádřila se manželka podnikatele Dana Fechtnerová. Podle jejích slov by mělo do dvou let dojít k podstatnému snížení množství uloženého odpadu, který v současnosti tvoří haldu, jež je vidět ze širokého okolí.

Informace o udělené sankci

Výše uložené pokuty 200 000 korun

Maximální možná hranice 1 000 000 korun

Povolené množství skladovaného odpadu 10 tun

Skutečný objem materiálu 30 000 kubíků

PETR SKLENIČKA
Kladenský deník

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí