zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stav projednávání - Novela z. o ekologickém zemědělství - EU

30.06.2005
Zemědělství
Stav projednávání - Novela z. o ekologickém zemědělství - EU

Stav projednávání ke dni: 27. červen 2005


  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2005.
    Zástupce navrhovatele: min.zem.,min.živ.prostředí.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 951/0 dne 20. 4. 2005.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 4. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kučera a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely zákona je vypustit ze zákona ustanovení, která již regulují nařízení ES, a ponechat pouze národní úpravu pro ta ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, která jsou v kompetenci jednotlivých členských států Evropských společenství. Zejména se jedná o administrativní a kontrolní systém ekologického zemědělství, osvědčování a označování produktů ekologického zemědělství.

Dále byly v návrhu novely zákona zohledněny skutečnosti, kdy podle novely nařízení
č. 2092/91/EHS je možné od roku 2003 nově osvědčovat také ekologická krmiva a ekologický rozmnožovací materiál. Doposud bylo možné osvědčovat pouze bioprodukty určené k výrobě biopotravin a biopotraviny. To je podstatná změna oproti stávající platné úpravě.

Registrace ekologického zemědělce byla přizpůsobena novému znění zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství"), podle kterého podléhá registraci každý zemědělský podnikatel (včetně ekologického podnikatele) a v návaznosti na tuto změnu byl sjednocen proces registrace i ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství. Novela také reaguje na změnu zákona o zemědělství, podle které jsou zemědělští podnikatelé, kteří žádají o zemědělské dotace, povinni vést nově evidenci pozemků podle uživatelských vztahů, místo stávající evidence podle katastru nemovitostí.

Kromě vlastního návrhu novely zákona č. 242/2000 Sb. obsahuje předložený návrh také návrh novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Navrhuje se změna související s návrhem novely zákona.

Druhy hospodářských zvířat (ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon), které je možné v ekologickém zemědělství chovat, stanoví dosud platná prováděcí vyhláška.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí