zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Při přeshraniční přepravě odpadů jsou časté administrativní chyby

13.07.2005
Odpady
Legislativa
Při přeshraniční přepravě odpadů jsou časté administrativní chyby
Celní orgány provádějí kontroly přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů od 23. 4. 2004, tj. od účinnosti zákona č. 188/2004 Sb (který novelizoval zákon o odpadech).
Prakticky ve stejném období došlo ke vstupu České republiky do Evropské unie a celní orgány ukončily činnost na státních hranicích s výjimkou mezinárodních letišť. Proto jsou od 1. 5. 2004 kontroly, do té doby vykonávané jako pohraniční, prováděny ve vnitrozemí.

Kontroly přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů na pozemních komunikacích provádějí skupiny mobilního dohledu. Tyto akce zpravidla nejsou organizovány a skupiny mobilního dohledu je provádějí namátkově při výkonu dalších činností. Pro představu - například Celní ředitelství Plzeň provedlo za I. čtvrtletí tohoto roku v oblasti odpadů zhruba 400 kontrol.

PORUŠENÍ ZÁKONA

Celní orgány se při kontrolách řídí mimo jiné ustanovením § 77 zákona o odpadech, který detailně stanoví jejich činnosti v této oblasti.

Nejčastěji zjištěná porušení zákona o odpadech jsou spíše administrativního charakteru: například doklady, které doprovází odpad, neobsahují všechny předepsané náležitosti. Problémy se vyskytují zejména u odpadu uvedeném na zeleném seznamu, kde k přepravě stačí pouze doklad s vyplněnými příslušnými údaji a není zde nutný souhlas Ministerstva životního prostředí (MŽP). Takový odpad je často přepravován bez dokladu nebo v dokladu chybí požadované údaje.

Na základě ustanovení § 77 odst. 8 zákona o odpadech mohou celní orgány nařídit přerušení přepravy odpadů, pokud je uskutečňována v rozporu s povolením, a odstavení vozidla. Celní orgány také mohou v souvislosti s tím stanovit kauci, která se pohybuje ve výši od 10 000 Kč do 50 000 Kč. Konkrétní výše kauce je stanovena s ohledem na závažnost porušení daného konkrétního případu. Rozsah případů, kdy celní orgány ukládají kauci, je široký, počínaje výše uvedeným případem porušení administrativního charakteru a konče závažnými případy, jako např. přeprava odpadu do České republiky za účelem odstranění, což je podle § 54 zákona o odpadech zakázáno. V určitých případech je MŽP oprávněno nařídit vrácení odpadu do státu, odkud je přepravován, ale této možnosti zatím nebylo využito. Případy, kdy celní orgány vyberou kauci, jsou vždy postoupeny České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která pak dále zahajuje a vede správní řízení.

Celní orgány se při svých kontrolách řídí definicí odpadu, která je jasně stanovena v § 3 odst. 1 zákona o odpadech. V případě pochybností mají celní orgány možnost obrátit se na ČIŽP a krajské úřady. Údaje o dovozu a vývozu odpadů uchovává Generální ředitelství cel, které je v souladu s ustanovením § 77 odst. 21 zákona o odpadech poskytuje na vyžádání MŽP. Pracovníci celní správy procházejí pravidelnými školeními ve všech oblastech, kde jsou oprávněni provádět kontroly, odpady nevyjímaje.

SPOLUPRÁCE ORGANIZACÍ

Spolupráce českých celních orgánů a orgánů ze sousedních států probíhá formou tzv. společných kontrol, které iniciuje MŽP. Jejich podstatou je, že orgány kompetentní ke kontrole přepravy odpadů (v podmínkách české legislativy ČIŽP a celní orgány) dvou sousedních států provádí v tentýž den kontrolu na předem stanoveném úseku státní hranice a společně řeší zjištěná porušení evropské a národní legislativy.

S ČIŽP došlo k rozšíření spolupráce zejména po nabytí účinnosti zákona č. 188/2004 Sb., kterým se změnil zákon o odpadech. Tato spolupráce se za podpory obou institucí neustále rozvíjí a je relevantní zejména na regionální úrovni. Spolupráce s krajskými úřady probíhá v mezích stanovených legislativou, tj. podle ustanovení § 77 odst. 19, kdy celní orgány mohou v případě pochybností, zda přepravované zboží není odpadem, požádat o rozhodnutí krajský úřad místně příslušný místu provedení kontroly.


odbor 22,
Generální ředitelství cel
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí