zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaké příležitosti nabízí Brazílie?

08.07.2005
Voda
Odpady
Jaké příležitosti nabízí Brazílie?
Brazílie je zemí mnoha kontrastů: existují zde oblasti, kde průmyslový rozvoj, moderní zemědělská výroba, vysoká úroveň služeb a související životní úroveň obyvatelstva připomínají vyspělé země západní Evropy. Naopak některé chudé regiony na severu a severovýchodě země nemají žádnou nebo jen minimální infrastrukturu a hlavní obživou jsou primitivní formy zemědělství. "Je to země hlubokých sociálních rozdílů," potvrzuje situaci v Brazílii žijící ředitel společnosti Prago Tec Jiří Jodas.
"S ohledem na tyto obrovské rozdíly je nutné postupovat i při posuzování šancí českých exportérů. Neexistuje totiž jednotný brazilský trh, jedná se spíše o dlouhou řadu relativně homogenních regionů, které se mnohdy diametrálně liší co do velikosti, ekonomické vyspělosti či kupní síly obyvatelstva," připomíná Petr Klíma, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Brazílii.
Přes tato specifika existuje oblast, ve které se mohou české podniky uplatnit v celobrazilském měřítku - energetika. V posledních letech se Brazílie, která vyrábí kolem 85 procent energie z vodních zdrojů, potýká zejména s nedostatkem dešťů a tudíž s nedostatkem energie. Vláda se proto rozhodla více podporovat výrobu elektrické energie z alternativních zdrojů, ale i výstavbu tepelných elektráren na spalování uhlí, uvádí Klíma. Největšími zásobami uhlí, přibližně 32 miliardami tun, disponuje nejjižnější stát Rio Grande do Sul.
"Velkému zájmu se v současnosti těší výstavba malých vodních elektráren o výkonu do 10 až 15 MW. Neméně zajímavá se jeví oblast budování transmisních sítí," říká rada Klíma.
"Pokud jde o šance českých vývozních podniků v jednotlivých regionech, lze říci, že v oblasti severu a severovýchodu země existují velké možnosti v oblasti budování základní infrastruktury - čističky a úpravny vody, kanalizace, spalovny komunálního odpadu.
Ve vyspělejších regionech, zejména jihovýchodní a jižní části země, lze ke zmíněným možnostem přiřadit také informační systémy pro MHD, kožedělné, textilní a grafické stroje, přesné stroje a přístroje, lékařské nástroje a zdravotnický materiál," vypočítává příležitosti Klíma.
Podmínkou úspěšnosti je důkladný průzkum trhu a nejlépe osobní přítomnost zástupce exportní společnosti, nezřídka se jedná o podmínku úspěšné realizace vývozního případu. "Brazílie je obrovská země s množstvím příležitostí. Přítomnost zde je však předpokladem dřívějšího získání informací a navazování kontaktů," říká Jiří Jodas, jehož společnost se orientuje především na těžké strojírenství, mimo jiné cementárny. "V oblasti těžkého strojírenství tu jsou pro české firmy skutečně příležitosti," potvrzuje Jiří Jodas.
Největší překážkou pro rozvoj obchodních a hospodářských vztahů mezi Českem a Brazílií je vzájemná neznalost vyplývající zejména z geografické vzdálenosti či jazykové bariéry. "Mnohdy převažuje pohled na Brazílii jako na zemi proslulou kávou, plážemi, karnevalem a fotbalem, ale jen málokdo ví, že k jejím nejvýznamnějším vývozním položkám patří letadla, že její přímořské ropné vrty o hloubce přes dva kilometry jsou založeny na špičkové domácí technologii, která se nikde jinde nevyužívá," upozorňuje Petr Klíma.
Problémem je však velmi ostrá konkurence a vysoké daňové zatížení a dopravní náklady. "K ceně výrobku si musíte připočítat šedesát procent za cla a další poplatky," potvrzuje vysoké celkové náklady Jiří Jodas.


Šance pro české podnikatele
energetika
budování základní infrastruktury, čističky a úpravny vody, kanalizace, spalovny odpadu
informační systémy pro MHD
kožedělné, textilní a grafické stroje
přesné stroje a přístroje
lékařské nástroje a zdravotnický materiál
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí